இயேசு கிறிஸ்து யார்?

இயேசு கிறிஸ்து என்னும் நபர் பற்றி வரலாற்று ரீதியில் எவ்வித சான்றும் கிடையாது.

IC_GFNJE.GIF

பெயரில் இரண்டு பெயர்கள் உள்ளதில், இயேசு என்பது வ.கா. முதல் நூற்றாண்டில் ரோமன் ஏகாதிபத்திய கொடுங்கோல் அரசினால் இஸ்ரேல் என்று அழைக்கப்படும் நாடு அடிமைப்படுத்தப் பட்டிருந்தபோது, ரோமிற்கு எதிரான ஆயுதப் போராட்டக் கலகக்காரர்கட்கான மரணதண்டனையான துக்குமரத்தில் தொங்கவிடப்பட்டு மரணமடைந்தார் என மடம் பரப்பும் புராணக்கதை புத்தகமான புதிய ஏற்பாடு சுவிசேஷங்கள் புனைகின்றன.

மத்தேயு13:55 இவர் தச்சருடைய மகன் அல்லவா? இவருடைய தாய் மரியா என்பவர்தானே? யாக்கோபு, யோசேப்பு, சீமோன், யூதா ஆகியோர் இவருடைய சகோதரர் அல்லவா?56 இவர் சகோதரிகள் எல்லாரும் நம்மோடு இருக்கிறார்கள் அல்லவா? பின் இவருக்கு இவையெல்லாம் எங்கிருந்து வந்தன? ‘ என்றார்கள்.57 இவ்வாறு அவரை ஏற்றுக்கொள்ள அவர்கள் தயங்கினார்கள்.இயேசு அவர்களிடம், ‘ தம் சொந்த ஊரிலும் வீட்டிலும் தவிர மற்றெங்கும் இறைவாக்கினர் மதிப்புப் பெறுவர் ‘ என்றார்.58 அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லாததால் அவர் அங்குப் பல வல்ல செயல்களைச் செய்யவில்லை.

2005_6025

நிகழ்வுகள் மத்தேயு விருப்பப்படியான சுவிசேஷம் நிகழ்வுகள் லூக்கா விருப்பப்படியான சுவிசேஷம்
1. தாய் பெத்லஹேமில் வாழ்ந்த மேரி
2 தந்தை பெத்லஹேமில் தச்சராக தொழில் செய்த யாக்கோபு மகன் ஜோசப்
3 தந்தை முன்னோர் ஆபிரஹாம்-யாக்கோபு-யூதா- தாவீதுபரம்பரை
4 தாவீது உறவு முறை தாவீது- மற்றும் படைவீரன் உரியாவின் மனைவி பெத்சபாள் உறவின் மகன் சாலமோன் வரிசையில் ஏசு
5 தலைமுறை ஆபிரஹாமிலிருந்து 41வது தலைமுறை
6 பிறந்தது பெத்லஹேமில் யாக்கோபு மகன் ஜோசப் வீட்டில்
7 ஏசு பிறப்பின் போது யூதேயா ஆட்சியாளர் மன்னர் பெரிய ஏரோது- இவர் இறந்தது வ.கா.மு.4 இல்.
8 சூழ்நிலை சோகம்
9 வரலாற்று சம்பவம் ஏரோது மன்னர் இரண்டு வயதுக்கு கீழான குழந்தைகளைக் கொலை செய்தல்10 கர்ப்ப அதிசயம் பெத்லஹேமில் தச்சராக தொழில் செய்த யாக்கோபு மகன் ஜோசப் கனவில் வந்ததான தேவதூதன் சொன்னதாக
11 அதிசயக் கதைகள் கிழக்கிலிருந்த நாட்டு ஜோசியர்கள் நட்சத்திரம் பார்த்து, யூதர்களின் ராஜா பிறப்பைக் கணித்து, குழந்தை காண ஜெருசலேம் வந்து ஏரோது மன்னரைப் பார்த்து, பின் பெத்லஹேம் செல்ல- மீண்டும் அதே நட்சத்திரம் தோன்றீ வழிகாட்ட ஏசு வீடி சென்று பின் நேராக தன் நாடு சென்றனர்.
12 ஏசு பிறந்த பின்னர் கனவில் எச்சரிக்கப்பட ஏரோது மன்னர் குழந்தைகளைக் கொலை செய்தற்கு முன்பே அண்டைய நாடு எகிப்து ஓடல்
13 வாழ்வு -ஆரம்பம்-பின் பெத்லஹேமில் தச்சராக தொழில் செய்த யாக்கோபு மகன் ஜோசப் ஏரோது மன்னருக்கு பயந்து எகிப்து நாட்டில் ஏசு வாழ்வு ஆரம்பம்.ஏரோது மரணத்திற்குப் பின் யூதேயா வராமல் கலிலேயா சென்று நாசரேத்தில் வாழ்ந்தனர்.
1 தாய் நாசரேத்தில் வாழ்ந்த மேரி
2 தந்தை நாசரேத்தில் வாழ்ந்த ஏலியின் மகன் ஜோசப்.3 தந்தை முன்னோர் ஆபிரஹாம்-யாக்கோபு-யூதா-தாவீதுபரம்பரை4 தாவீது உறவு முறை தாவீது வேறோரு வைப்பாட்டி மூலம் பெற்ற மகன் நாத்தன் வரிசையில் ஏசு
5 தலைமுறை ஆபிரஹாமிலிருந்து 57வது தலைமுறை
6 பிறந்தது பெத்லஹேமில் ஒரு மாட்டுத் தொழுவத்தில்
7 ஏசு பிறப்பின் போது யூதேயா ஆட்சியாளர் சிரிய நாட்டின் கவர்னர் குரேனியு என்பவர்- இவர் பதவி ஏற்றது வ.கா.6 இல்.
8 சூழ்நிலை மகிழ்ச்சி
9 வரலாற்று சம்பவம் ரோம் மன்னர் ஆகஸ்டஸ் சீசர் ஆணையில் சிரிய நாட்டின் கவர்னர் குரேனியு கீழ் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு (வ.கா.8)

10 கர்ப்ப அதிசயம் நாசரேத்தில் வாழ்ந்த ஏலியின் மகன் ஜோசப்பிற்கு நிச்சயிக்கப்பட்ட மேரியினிடம் நேரில் வந்ததான தேவதூதன்
11 அதிசயக் கதைகள் அறுவடை கால பயிரைக் காத்திட ஆடு மேய்க்கும் சிறுவர், நள்ளிறவைல் வயலில் இருந்தபோது தேவதூதர்கள் வந்து கிரேக்க மொழியில் பாடல் பாடி ஆடி கொண்டாடினர்.

12 ஏசு பிறந்த பின்னர் குடும்பத்தில் முதல் மகன் ஆண் மகன் என்பதற்காக ஜெருசலேம் யூதக் கடவுள் ஆலயத்தில் யூதப் புராண சட்டப்படி மிருகபலி கொலை செய்ய தம்பதிகள் சென்றனர்
13 வாழ்வு -ஆரம்பம்-பின் நாசரேத்தில் வாழ்ந்த ஏலியின் மகன் ஜோசப், மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பிற்காக பெத்லஹேம் வந்து பின் மிருகக் கொலை/பலிக்காக ஜெருசலேம் சென்று வந்தபின் சொந்த ஊர் நாசரேத்தில் வாழ்ந்தனர்.

கிறிஸ்துவ மதப் புராணக் கதை நாயகர் ஏசு, இந்த ஏசு பற்றி நடுநிலையாளர் ஏற்கும்படி ஒரு ஆதாரமும் இல்லை, இத்தை பிரிட்டானிகா கலைக்களஞ்சியம் கூறுவது “None of the Sources of his Life can be Traced on to Jesus himself. He did not leave a Single Known Written Word. Also there are no Contemporary Accounts of Jesus’s Life and Death” – Vol-22, Pg.336 Encyclopedia Britanica.

கிறிஸ்து என்பதானது, மேசியா எனும் எபிரேய பட்டத்தின் கிரேக்கம். மேசியா என்றால் மேலே எண்ணெய் தடவப் பட்டவர். இஸ்ரேலின் யூத அரசன், படைத் தலைவர், ஆலயத் தலைமைப் பாதிரி பதவி ஏற்பின்போது எண்ணெய் தடவப் படுதலைக் குறிக்கும் சொல். மேலுள்ள பதவிகட்கு தேர்ந்தெடுக்கப் பட்டவர் என்னும் பொருள். எபிரேய யூத மதத்தில் கடவுள் மனிதனாக வருதல் ஏதும் கிடையாது.
தங்கள் பிரித்தாளும் சூட்சிகளால் ஐரோப்பாவின் நாடுகள் உலகை அடிமைப் படுத்தியிருந்ததால், கி.பி., கி.மீ. என்று குறீயேடு பரவியது. ஆனால் இயேசு வாழ்விற்கு ஆதாரம் ஏதும் இல்லாததாலும், அப்படியே புதிய ஏற்பாடு சுவிசேஷக் கதைகள் அடிப்படையில் மத்தேயு சுவிப்படி பெரியஏரோது இரண்டு வயது குழந்தைகளைக் கொலை என்னும் பொ.கா.மு.4கிற்கு முன் அதாவது பொ.கா.மு6ல் பிறந்திருக்க வேண்டும். லூக்கா சுவிக் கதையில் சிரியா கவர்னர் கிரேனியு யூதேயாவை ஆட்சி செய்தபோது மக்கட் தொகை கணக்கீடு போது இயேசு பிறப்பு எனில், ஏரோது ஆர்சிலேயுவை நீக்கி பொ.கா.6ல் கிரேனியு யூதேயாவை ஆட்சி பெற்றபின் பொ.கா.8 வாக்கில் மக்கட் தொகை கணக்கீடு நடந்தது.

(பொ.கா.- பொது க் காலம்-பன்னாட்டு வரலாற்று ஆசிரியர்கள் முன்பு பயன்படுத்தி கைவிட்ட கிபிஆங்கிலத்தில் Common Era-CE பொ.கா.மு -பொதுக் காலத்திற்கு முந்தையது- பன்னாட்டு வரலாற்று ஆசிரியர்கள் முன்பு பயன்படுத்தி கைவிட்ட கிமு ஆங்கிலத்தில் BeforeCommon Era-CE)

இயேசு கதைகளை மத்தேயு, மாற்கு, லூக்கா, யோவான் என்பவர்கள் எழுதியுள்ள சுவிசேஷங்கள் புனைகின்றன, இவை அடங்கிய புதிய ஏற்பாடு என்ற புராணக்கதை புத்தககமாகவும், இத்தோடு உள்ளடக்கிய பைபிள்) என்ற பெரிய புராணக்கதை புத்தககமாகவும் கிடைக்கின்றது.

பைபிளியல் அறிஞர்கள் ஆய்வு உண்மைகள்

I give the Current Position of Biblical Theologians summarised by American Scholar
Professor John Hick, sums up the current position of Theological research as follows:
Quote:
“The weight and extent of the strain under which Christian Belief has come can be indicated by listing aspects of Traditional Theology which are, which are in the opinion of many Theologians today [including myself], either untenable ot open to Serious Doubts.
1. There are divinely revealed truths [such as the doctrines of Trinity or the two natures of Christ]
2. God Created the physical Universe out of nothing “n’ years ago.
3. Man was created originally brought into the existence as a finitely perfect being, but rebelled against God, and the human condition has ever since been that of creatures who have fallen from grace.
4. Christ come to rescue man from his fallen plight, buying man’ [or some men’s] restoration to grace by his death on the cross.
5. Jesus was born of a Virgin mother, without human Patenity.
6. He performed miracles in which the regularities of the natural order were suspended by Divine Power.
7. His Dead Body rose from the Grave and Returned to Earthy Life.
8. All men must respond to God through Jesus Christ in order to be saved.
9. AT Death a person’s relationship to God is irrevocably fixed.
10. There are two human destinies, traditionally referred to under the symbols of Heaven and Hell. “
“God and the Universe of Faiths”- John Hick,Formerly Professor of Philosophy of Religion, Claremont Graduate School. California Published by Macmillan 1998.

கிறிஸ்துவ மத நம்பிக்கைகள் பெருமளவில் சிக்கலைடந்துள்ளது என்பதை பழைமைவாதிளின் அடிபடை மத உணர்வுகள் பெரும்பாலும், இன்றைய பைபிளியல் அறிஞர்கள் ஆய்வுக்குப்பின் ஏற்கமுடியாதது, சந்தேகத்துக்கு உரியவை என நான் உட்பட பெருமளவு பைபிளியல் அறிஞர்கள் சொலவதை பட்டியல் இடுவோம்.

jesusspectrum.jpg

1. ஏதோ தெய்வீக உண்மைகள் அடிப்படையில் இருந்தது-அதாவது மூன்று கடவுள்; மூன்றும் ஒன்றே மற்றும் ஏசு மனிதன் – தெய்வம் என்னும் கற்பனைகள்.
2. கடவுள் இத்தனை ஆண்டுகட்கு முன் வெறுமையிலுருந்து இவ்வுலகைப் படைத்தார்.
3. மனிதன் முதலில் இறப்பே இன்றி தொடர்ந்து வாழ படைக்கப்பட்டு, பின்னர் கடவுள் சொல்லை மீறியதற்காக மனிதன் அதன்பின் இந்நிலைக்கு வந்து ம்ரணமடைகிறான்.
4. கிறிஸ்து மனிடர்களின் பாவத்தை மீட்க வந்தார், தன் சிலுவை மரணம் மூலம் மனிதர்களை (அல்லது சில மனிதர்களை) மீட்டார்.
5. இயேசு ஒரு கன்னிப் பெண்ணிடம், மனித உடலுறவின்றி பிறந்தார்.
6. இயேசு பல மேஜிக்குகள் செய்தார் என்றும் அதில் இயற்கையின் ஆற்றலை இறை சக்தியில் கட்டுப் படுத்தினார்.
7. இயேசுவின் மரணத்திற்குப்பின் இயேசுவுடைய பிணவுடல் சவக்குழியிலிருந்து மீண்டும் உயிர் பெற்று வந்தது.
8. உலக மாந்தர்கள் அனைவரும் தாங்கள் காப்பாற்றப்பட இயேசு கிறிஸ்து மூலமே ஆகும்.
9. ஒரு மனிதன் மரணத்தில் அவனுக்கும் கடவுளிற்கும் ஆன உறவு மாற்றமுடியாதபடி இறுதியாகிறது.
10. மனிதன் பெரும் இரு முடிவுகள், எனகூறப்படும் சொற்கம்-நரகம் என்பவை எனகடவுளும் உலகின் மத நம்பிக்கைகளும் என இன்கிலாந்து பினிங்காம் பல்கலைக் கழகப் பேராசிரியர் கூறுகிறார். “God and the Universe of Faiths”- John Hick,Formerly Professor of Philosophy of Religion, Claremont Graduate School. California Published by Macmillan 1998.

பைபிள்-(விவிலியம்) இவை முழுவதுமாக ஆன்மிகக் கருத்துக்களோ இறையியற் நோக்கு கொண்டது அல்ல, பெரும்பாலும், அரசியல் -ஆக்கிரமிப்பு போன்றவற்றை இறைவன் பெயரில் மிகப்பிற்காலத்தில் அரசியல் நோக்கில் புனையப் பட்டவையே ஆகும்.
நாம் காணும் பைபிள்-(விவிலியம்) 16ம் நூற்றாண்டு வரை ரோமன் கத்தோலிக்க கிறிஸ்துவ சர்ச்சினால் சிறைப் படுத்தப் பட்டுயிருந்த்தது, பைபிள் நூலைப் பதிப்பித்த பலர் மதத்திலுரிந்து வெளியேற்றம் ம்ற்றும் மரணதண்டனை என கொலையும் சர்ச்சினால் செய்யப்பட்டனர். மறுப்பியல் (ப்ரோட்டஸ்டண்ட்) அணியினரின் கிளர்ச்சியினால் அதிலும் புத்தகங்கள் மட்டுமே (sola scripture) என்ற கோரிக்கையினால் பைபிள்-(விவிலியம்) சுதந்திரம் பெற்றது.

The earliest witnesses wrote nothing’ there is not a Single book in the New Testament which is the direct work of an eyewitness of the Historical Jesus. Page-197, -A Critical Introduction to New Testament. Reginald H.f. Fuller. Professor OF New Testament, Union Theological Seminary NewYork அதாவது ஏசுவுடன் பழகியோர் ஏதும் எழுதி வைக்கவில்லை; புதிய ஏற்பாட்டு நூல்கள் 27ல் ஒன்று கூட வரலாற்று ஏசுவினோடு பழகிய யாரும் எழுதியது இல்லை, என அமெரிக்க நூயுயார்க் பைபிளியல் பேராசிரியர் ரெஜினால்ட் புல்லர் தன் நூலில் உறிதி செய்கிறார்.

இயேசு கிறிஸ்து யார்?

லூக்கா விருப்பப்படியான சுவிசேஷம் மத்தேயு விருப்பப்படியான சுவிசேஷம்
1 ஆபிரகாம் 1. ஆபிரகாம்
2 ஈசாக்கு 2. ஈசாக்கு
3 யாக்கோப்பு 3. யாக்கோப்பு
4 யூதா 4. யூதா
5 பெரேட்சு 5. பெரேட்சு (தாமாருக்கு)
6 எட்சரோன் 6. எட்சரோன்
7 ஆர்னி 7. ஆராம்
8 அத்மின் 8. அம்மினதாபு
9 அம்மினதாப 9. நகசோன்
10 நகசோன் 10. சல்மோன்(ஆராகாபுக்கு)
11 சாலா 11. போவாசு
12 போவாசு 12. ஓபேது (ருத்துக்கு)
13 ஓபேது 13. ஈசாய்
14 ஈசாய் 14. தாவீது
15 தாவீது 15. சாலமோன். (உரியாவின் மனைவியிடம் )
16 நாத்தான் 16. ரெகபயாம்
17 மத்தத்தா 17 அபியாம்.
18 மென்னா 18 ஆசா.
19 மெலேயா 19 யோசபாத்து.
20 எலியாக்கிம் 20 யோராம்
21 யோனாம் 21 உசியா
22 யோசேப்பு 22 யோத்தாம்
23 யூதா 23 ஆகாசு.
24 சிமியோன் 24 எசேக்கியா.
25 லேவி 25 மனாசே
26 மாத்தாத்து 26 ஆமொன்
27 யோரிம் 27 யோசியா.
28 எலியேசர் 28 எக்கோனியா (பாபிலோனுக்குச் சிறை)
29 ஏசு 29 செயல்தியேல்
30 ஏர் 30 செருபாபேல்
31 எல்மதாம் 31 அபியூது
32 கோசாம் 32 எலியாக்கிம்
33 அத்தி 33 அசோர்.
34 மெல்கி 34 சாதோக்கு.
35 நேரி 35 ஆக்கிம்
36 செயல்தியேல் 36 எலியூது
37 செருபாபேல் 37 எலயாசர்.
38 ரேசா 38 மாத்தான்.
39 யோவனான் 39 யாக்கோபு.
40 யோதா 40 யோசேப்பு. (மரியாவின் கணவர்)
41 யோசேக்கு 41 யேசு
42 செமேய்  
43 மத்தத்தியா  
44 மாத்து  
45 நாகாய்  
46 எஸ்லி  
47 நாகூம்  
48 ஆமோசு  
49 மத்தத்தியா  
50 யோசேப்பு  
51 யன்னாய்  
52 மெல்கி  
53 லேவி  
54 மாத்தாத்து  
55 ஏலி  
56 யோசேப்பு  
57 யேசு  

 

Advertisements
This entry was posted in இயேசு கிறிஸ்து. Bookmark the permalink.

151 Responses to இயேசு கிறிஸ்து யார்?

 1. Mahesh சொல்கிறார்:

  Sir,

  Please add more and why don’t you write a book

 2. Francis Mohan சொல்கிறார்:

  Sir,

  Jesus has been said in Vedas and also

  Great Tamil Sage Agasthiyar has written many poems on Jesus.

 3. Dravidian சொல்கிறார்:

  Sir,

  Please write a book and give it at cheap price, so that church cheating can be stopped.

 4. saintthomasfables சொல்கிறார்:

  Interesting but repeat of your earlier ones.

  Please ellaborate

 5. karuppaiah சொல்கிறார்:

  அன்பே சிவம்…Om Namasivaya

  அண்மையில் அர்த்தமமுள்ள இந்துமதம் என்ற தலைப்பில் தங்கள் மதத்தில் எந்த சரத்தோ, அல்லது எடுத்துச் சொல்ல எந்த நல்ல விடயமோ இல்லாததலோ என்னவோ ஏனைய மதங்களில் இல்லாத சிலவற்றை கூறி தங்கள் மதத்திற்கு வரும்படி அழைக்கும் கீழ்தரமான மதப்பிரசாரத்தினைக் கண்டேன். இதற்கு பதிலழிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாய நிலைக்கு எங்களை தள்ளி விட்டுள்ளனர்.

  An article about Hinduism by Ramesh

  இவற்றிலிருந்து அவர்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறார்கள் என்றால் பூமியில் அவதரித்து இரத்தம் சிந்தி மரித்த இயேசுவே கடவுள் என்று. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து எந்த சந்தர்பத்திலும் தன்னை இறைவனாக கூறியதில்லை. பிதா என்று ஒருவர் பரமண்டலத்தில் இருக்கிறார். அவரே தேவன். நான் தேவ குமாரன் என்றே கூறியுள்ளார்.

  ஜேசு கிறிஸ்து தன்னை எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் கடவுள் என்ற கூறியதாக நான் அறியவில்லை. தன்னை தேவ குமாரன் என்றும் இறைவனின் பிரதிநிதி என்றுமே கூறியிருக்கிறார். இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது என்றால் இறைவன் என்று ஒருவர் இருக்கிறார். அவர் யார்? இதை நன்றாக சிந்தித்து முடிவுசெய்யுங்கள். எனவே உயிரோடு வந்த முதற் கடவுளே யார் என்று உங்களிற்கு தெரியாத போது இன்னொரு என்ற வார்த்தையே தேவையில்லை என நினைக்கிறேன். உண்மையை உணர வேண்டிய நிலையிருப்பது யார் என்பது புரியவில்லை. காசு பணத்தைக்காட்டி மதமாற்றம் செய்ய வேண்டிய கட்டாய நிலையிலிருக்கும் ஒரு பிரிவினர் இப்படி பேசுவது மிகவும் வேடிக்கையானது. இன்று அமெரிக்காவில் எத்தனை பேர் இந்து மதத்திறகு மாறுகிறார்கள் என்பது நிதர்சனம். இங்கு மதக்கோட்பாடு மட்டுமே மதமாற்றத்திற்கு காரணம். உங்கள் மதத்தின் பெருமைகளை மட்டும் சொல்லி மற்றவர்களை உங்கள் மதத்திற்கு கூப்பிடுங்கள். அதை ஏற்று நம்பி வருபவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

  பாவிகளே என்னிடம் வாருங்கள் உங்களை இரட்சிக்கிறேன் என்று சொன்னவர். தனது கடைசி நாட்களில் பிதாவே இந்தப் பாவிகளின் பாவ மூட்டைகளை என்னால் சுமக்க முடியவில்லை என்னை உம்மிடம் அழைத்துக் கொள்ளும் என வேண்டியதை நாம் கருத்திற் கொள்ள வேண்டும். அதாவது தன்னுடைய கடைசி நாட்களில் அவர் அடுத்தவரின் பாவத்தை சுமக்க விரும்பவில்லை என்பதனையே இது காட்டுகிறது. இப்படி பாவ சுமைகளை சுமக்க முடியாது என மனம் வருத்தி தன்னையே காத்துக் கொள்ள முடியாமல் அழிந்து போன ஒருவரின் பின்னால் நான் போகிறேன் நீங்களும் வாருங்கள் அதாவது தன்னையே காத்துக் கொள்ள முடியாத ஒருவர் என்னைக் காக்கிறார் உங்களையும் வாருங்கள் என அழைப்பது மண் குதிரையை நம்பி நான் ஆற்றில் இறங்கியுள்ளேன் நீங்களும் வந்து இந்த மண் குதிரையில் ஏறுங்கள் என்று அழைப்பது போலிருக்கிறது.

  உலகிற்கு வந்து இரத்தம் சிந்தி சென்றவர் தான் கடவுள் இல்லை தேவ குமாரன் தான் என்று அவரே சொல்லியிருக்கும் போது இவர்கள் அவரை கடவுளாக்குவது வேடிக்கையானது.

  இறைவன் நமக்காக பூமியில் அவதரித்து இரத்தம் சிந்தினார் ரிக் வேதத்தில் புரு~ சூக்தத்தில் சொல்லிருப்பது கிறிஸ்தவ மதத்தினைப்பற்றியல்ல. ஸ்ரீனிவாச பெருமான் இவ்வுலகில் தோன்றி இரத்தம் சிந்தியது தாங்கள் அறிந்திருக்கவில்லை என நினைக்கிறேன்.

  சாம வேதத்திலிருந்து உதாரணம் காட்டி சிந்திக்கச் சொல்லிருக்கிறீர்கள். யேசு கிறிஸ்து வாழ்ந்த காலத்தில் அவர் சொன்ன கருத்துக்கள் அன்றய காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த மக்களிற்கு தவறாக தெரிந்து அவர் அதற்காக தண்டிக்கப்பட்டார். அவர் தம்மை உலக மக்களின் வாழ்க்கை முறைக்காக பலி கொடுக்கவில்லை என்பதனை நீங்கள் தான் சிந்தித்துப் பார்க்க வேண்டும். பலி கொடுத்தல் என்ற தமிழ் வார்த்தையிற்கு சரியான அர்தத்தினைப் தெரிந்து நன்றாக சிந்தித்துப் பாருங்கள்.

  அகத்திய மா முனிவரின் ஞானம் 30 நூலிருந்து 23ம் பாடலை உதாரணம் காட்டியுள்ளீர்கள் அந்தப்பாடல் அந்த நூலிற்குரியது அல்ல

  வணங்குவாய் ஜெகஜோதி ஒருவனாகி
  மானிலத்தை ஒரு நொடியில் வகுத்தே மண்ணில்
  குணமான மனிதரையும் படைத்த பின்
  குவலயத்திற்றானு தித்துக்குவாய் வந்து
  கனமான சமுசாரம் ஒன்றிலாமல்
  சன்யாசி போலிருந்து தவத்தைக்காட்டி
  அன்பான சித்தர்களை இருத்திப்போட்டு
  அகண்டதலஞ்சென்றவரை யண்டுவாயே.
  (இது நீங்கள் கொடுத்திருந்த பாடல்)

  மாயனாம்பூரகந்தான் மயங்குவாண்
  ராமசீதாலெட்சுமியுமாலும் பாரு
  ஆயனாம்பச்சைமா கமலமேனி
  மாயனோடுஅரனைப்போற் காந்தியாகும்
  தூயமாம்புரியவட்டம் வாசிதேசி
  யுயிர்க்குசுகமாந்தி ஆலம் பொசிப்பாய்
  ஞாயமாம் ஓம்-வம்-மம்-உமாவென்று
  நாட்டமாம்பிராணாய வரிசையாமே (அகத்திய ஞானம் 30 பாடல் 23)

  இந்தப்பாடல் தான் அகத்திய ஞானம் 30 ல் 23 ம் பாடல்
  அகத்தியர் ஞானம் 30 ன் முழுப்பாடல்களும் வெகு விரைவில் எமது இணையத் தளத்தில் வெளியிடப்படும்.

  அகத்திய முனிவரின் பாடல் என்று சொல்லி ஏதோ ஒரு பாடலை உதாரணம் காட்டிய நீங்கள் அகத்திய மாமுனிவரின்; முழப்பாடல்களையும் அதாவது அவரின் முழு நூற்களையும் படித்துள்ளீர்களா?
  வாத சௌமியம் என்னும் சௌமிய சாகரம் 1200 ல் அகத்திய மா முனிவர் உலகம் தோன்றிய வரலாற்றினை 118 ஆம் பாடலிலிருந்து 139 ஆம் பாடல் வரை மிக தெளிவாகவும் உண்மையான கடவுள் யார் என்பதற்கும் விளக்கம் கூறியுள்ளார். அதிலிருந்து 121 ஆம் பாடல்
  கேளப்பா பராபரமாய் நின்ற சோதி
  கிருபையுடன் சிவன் படைக்க நினைத்த போது
  மாளப்பா வல்ல பரம் தன்னில்தான்
  வளமான சிவமதுதான் உண்டாச்சப்பா
  மேலப்பா சிவமதிலேதான் சக்தி உண்டாகி
  வுpளங்கி நின்ற சக்தியிலே மைந்தா கேள்
  சூளப்பா சதாசிவம்தான் துலங்கி நின்ற
  சொற்பெரிய சதாசிவத்தின் மகேசுவரம்தானே 121

  இப்படியாக தெய்வங்கள் உருவான வழிமுறையைக் கூறி உலகம் தோன்றிய வரலாற்றினை கூறியுள்ளார். இதிலிருந்து என்ன அகத்திய மகரி~p தெரிவிக்கின்றார் என்றால் உலகத்தினையும் அதிலுள்ள சகலவற்றினையும் படைத்து காப்பது சிவனே அன்றி வேறு தெய்வமில்லை. இதனை மிகத் தெளிவாக கூறியுள்ளார்.

  சக்தியே பராபரமே ஒன்றே தெய்வம்
  சகலவுயிர் சீவனுக்கு மதுதானாச்சு
  புத்தியினா லறிந்தவர்கள் புண்ணியோர்கள்
  பூதலத்தில் கோடியிலே யொருவருண்டு
  பக்தியினால் மனமடக்கி நிலையில் நிற்பார்
  பாழிலே மனத்தைவிடார் பரமஞானி
  சுத்தியே அலைவதில்லை சூட்சஞ் சூட்சம்
  சுழியிலே நிலையறிந்தால் மோட்சம்தானே 1

  இது அகத்தியர் ஞானம் – 9 இன் முதற்பாடல் பராபரம் ஒன்றே தெய்வம் சகல உயிர்களிற்கும் அதுவே தெய்வம் என்று கூறியுள்ளதை கவனிக்கவும். இப்படியாக தனது நூல்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்து மத தெய்வங்களின் உயர்வை எடுத்துகச் சொல்லியிருக்கிறார் அகத்திய மா முனிவர்

  அடுத்து பட்டினத்தார் பாடலை எடுத்துக் கொண்டால் பட்டினத்தார் ஒரு இந்துவாக பிறந்து நல்ல சிவ பக்தானாக வாழ்ந்து சிவனடியை சேர்ந்தவர். சிவனின் பெருமைகளை அவரின் பாடல்களில் மிகச் சிறப்பாக சொல்லிருப்பவர். இவர் யேசுவை வழிபடுங்கள் என்று சொல்லியிருப்பது நம்பமுடியாதது. கீழ்த்தரமான பிரச்சார யுக்தி.

  பாவிகளை இரட்சிக்க முடியாமல் போனவர் மீண்டும் உங்களை இரட்சிப்பார் என கனவு கண்டு காத்திருப்பது என்ன வேடிக்கை. நீங்கள் மட்டு;ம் கனவுடன் காலம் தள்ளுவது மட்டுமில்லாமல் அடுத்தவரையும் அழைப்பது மிகமிக வேடிக்கையாகும்.
  பிற மதங்களை இழிவுபடுத்தாமல் எங்களின் மதக்கருத்துக்களை மட்டும் கூறி நம்புபவர்களை சரியான பாதையில் வழி நடத்தவே நாங்கள் விரும்புகிறோம். இதற்கு உதாரணம் ஜெர்மணி நாட்டிலிருந்து இந்தியா வந்தவர் இந்து மதத்தின் உண்மைகளைப்புரிந்து கொண்டு வீரமாமுனிவர் ஆகி இந்து மதத்திற்கும் தமிழிற்கும் அளப்பறிய சேவைகளை ஆற்றியது.
  தற்காலத்தில் அமரிக்கரான சுவாமி தந்திரதேவா இலங்கையில் ஒரு இந்து சமய சங்கத்திற்கு தலைவராக இருப்பது.
  மற்றும் ஜேசு கிறிஸ்து பாவிகளே என்னிடம் வாருங்கள் என்று பாவிகளை தான் அழைத்தார்கள். எனவே மற்ற மதத்தினர் எல்லாம் பாவிகள் என்று நினைத்தா நீங்கள் அழைக்கிறீர்கள்.
  ஜேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை வரலாற்றில் ஒரு 13 ஆண்டுகள் அவர் எங்கிருந்தார் என்ன செய்தார் என ஆராய்ந்து பார்த்து நீங்கள் எழுதியுள்ளது போல் மனச்சாட்சியுடன் நல்ல முடிவு எடுங்கள். புதிய பழைய ஏற்பாடுகளிலிருந்து நிறைய ஆதாரங்களை எங்களால் தரமுடியும். அதை நாங்கள் விரும்பவில்லை. இப்படியொரு பதிலினை உங்களின் சிலவார்த்தைகளினாலேயே எழுதநேர்ந்தது. தயவு செய்து இப்படிப்பட்ட கீழ்த்தரமான பிரச்சாரத்தில் இறங்கி எங்களையும் உங்களைப் போல் உங்கள் மதத்தை மட்டப்படுத்தி மூன்றாம் தரப்பிரச்சாரம் செய்ய தள்ளி விடாதீர்கள்.

  Mithraa Samy..SMP.DA

  • RUBAN சொல்கிறார்:

   உங்களுக்கு கடவுளின் உண்மை நிலை புரியவில்லை அதை அறியும் அறிவும் உங்களுக்கு இல்லை .வேதம் சொல்கிறது ஜேசு கிருஸ்த்துவின் மகிமையை உணர முடியாதபடி இந்த பூமியை ஆளும் பிசாசு உனகள் மனதை குருடாக்கினான் நானும் உம்மைப்போல் இந்து மத வைராக்கியம் பிடித்து ஜேசுவை வெறுத்தேன் ஆனால் அவர் என்னை நேசித்தார் .அண்ட சராசரங்களையும் படைத்தவர் ஜேசுதான் .இதை புரியவேண்டுமானால் .ஜெசுவுக்கு உங்கள் வாழ்வை கொடுத்து பாருங்கள் .சிலுவையை பற்றிய செய்தி அழிந்து போகிறவர்களுக்கு பைத்தியம் விடுவிக்கப்பட்டவர்களுக்கோ அது தேவ பெலனாய் இருக்கிறது .ஏற்றுக் கொள்ள முடியாவிட்டால் நேரில் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் .

   • தேவப்ரியாஜி சொல்கிறார்:

    பைபிளிற்கும் கடவுளுக்கும் சிறு தொடர்பும் இல்லை.

    பைபிள் இஸ்ரேல் என்ற நிலபரப்பு மேல் அரசாங்க ஆட்சி உரிமையை ஆபிரகாம் என்னும் ஈரக்கில் பிறந்தவர் பரம்பரைக்கு என்னும்படி புனையப்பட்ட கதை.

    தேவனே? தேவனே! என்னை ஏன் கை வீட்டீர்– இது ஏசு உண்மையில் கடைசியாக தூக்கு மரத்தில் புலம்பிய கடைசி வார்த்தைகள்.

    எனக்கு கடவுளுடன் நல்ல நட்பு உளது அவர் ஆசியோடு கடவுள் தூண்டுதலைல் தான் பைபிள் புனையல்களை எதிர்கின்றேன்.

   • lawanya சொல்கிறார்:

    ippadippatta oru website pottathukku andawarukku ni bathil sollanum.analum karthar unnai pillayaga ettrukkondullar. nithan etkavillai.analum unnai thandikka mattar. pathilaga unakku nanmaiye seivar.manitharukku nanmayai seipavarthan andavar.avarai ilivu paduththum ungalai mannikkum padi andawaridathile mandradugiren.yen enral nangal kartharin pillaigal.ithai engu wanthalum solwen.

   • vitta krishnar kooda ungaluku pope thaan சொல்கிறார்:

    யோ ப்ரோஸ் ruban
    எங்களுக்கு தெரியாதா உங்களுக்கு சிலுவை எங்கு இருந்து வந்துது நு ?
    it is stolen from Egyptian ankh before ur crist arival bro
    not only stolen from Egyptian culture also from old roman goddess venus symbol too before christ people dominance rome was free from ur way of worships and it is called solar cross of Scandinavian region மொத்ததுல கிராஸ் aey ஒரு சில குறிப்பிட்ட மறைக்கப்பட்ட மதங்களில் இருந்தே அபைஸ் பணபட்டது பா hmmm karuppaiah sir what u said is well said
    யோ உங்களுக்கு எல்லாம் சொந்தமா யோசிக்கவே தெரியதாய ????? when king philip of rome made other religion people to worship the man of the chest if not they r burnt alive and what more than 9 million women and men where burned alive is this ur deva kumaran said to do on others ???? ruban u r after all a converted guy for money or for some other reasons by their sugar coated words . unnaku nerandharama budhi illadhapo nee enna ya sadhika ?? onum puriyala ????? u guys destroyed many secret religions proof like sumerian babalonian and all ruban dont say jeus came on that period i am a world history counsil studant ok if u say that u simply brain washed by fryers do u know the meaning of fryers ??? as u r so dedicated to christianity laa ???? hahahahahahahaaha thambi konjamavadhu thirundhungayaaa suma sanskrit words laam biblical words nu lying aaah? what abishakem is christ word ? eswara is christ word ? or namo namah is christianic word ??stop stealing from other religions ok
    and

   • vitta krishnar kooda ungaluku pope thaan சொல்கிறார்:

    சுமா சதான் பிடிச்சு ஆடுது ஓடுது நு பதிலில்லாத எடத்த நேரபதிங்க செரியா ???

   • Jacky சொல்கிறார்:

    First you must know the truth of jesus life. He;s not a God only the messanger…you have read the bible first .. in bible its clearly mentioned he;s not a god …

   • தேவப்ரியாஜி சொல்கிறார்:

    Read Bible and tell me where was he in last 7 months of his life.

    If gospels give different story- then we either have to take any one is correct on assumption or reject both on true research

   • farha சொல்கிறார்:

    சோகதரரே ஜேசு தன்னை ஒரு போதும் கடவுள் என்று கூறவில்லை.ஜேசு இறைவனால் அனுப்பப்பட்ட ஒரு தூதர்.ஜேசுவை போல் பல தூதர்கள் உலகில்
    தோன்றினார்கள்.இறுதியாக வந்த தூதர முஹம்மத்.஠பைபிள் ஒரு சமூகத்திற்கு மட்டுமே அனுப்பப்பட்டது.஠நீங்கள் புற ஜாதியார் நாடுகளுக்கு போகாமலும் சமாரியர் பட்டணங்களில் பிரவேசிக்காமலும் காணாமல் போன இஸ்ரவேலின் வீட்டார் இடத்திற்கு போங்கள்஠(மத்தேயு-10-5,6)பிற ஜாதியினர் என்பது யார்௟சிந்தியுங்கள்.ஒரு உண்மை கூறப்பட்டால் புறக்கணிப்பவரை பைபிள் எவ்வாறு கூறுகிறது என்று வாசித்து பாருங்கள்.(மத்தேயு஛13-13)நீங்கள் உண்மையான கிறிஸ்துவ விசுவாசியா௟அப்படியாயின் 4 விடயங்களை நீங்கள் செய்ய வேண்டுமே.நீங்கள் உண்மையான கிறுஸ்துவர் என்பதை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள்.அந்த பரிசோதனை(மாற்கு஛16-17,18).இதுவரை காலமும் அதை உறுதிப்படுத்தி தன்னை உண்மையான கிறிஸ்துவ விசுவாசி என அறிமுகப்படுத்திய ஒருவரும் இல்லை.அப்படி இருந்தால் எனக்கு கூறுமாரு நான் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.உண்மையை அறியுங்கள் சகோதரரே.கொண்ட கொள்கையில் உறுதியாக இருப்பது தவரில்லை.ஆனால் அந்தகொள்கை உண்மையானதாக இருந்தால் தான் ஈருலகிலும் வெற்றி பெற முடியும்.நான் ஜீசஸஸை மதிப்பவள்.ஏனெனில் அவர் ஒரு தூதர்.அவரை உண்மையாக பின்பற்றுபவர் அவரது போதனையை சரியாக பின்பற்ற வேண்டும்.அவர் கூறியுள்ளவற்றை ஏற்க வேண்டும்.அவர் எனக்கு பிறகு வரும் தூதரை நம்புங்கள் என கூறியுள்ளார்.அப்படியாயின் அவரது வார்த்தையை நீங்கள் ஏற்க வேண்டும்.஠உண்மையை அறிந்து கொண்டே பொய்யுடன் கலக்காதீர்கள்஠சத்தியம் வந்தது,அசத்தியம் அழிந்தது,திண்ணமாக அசத்தியம் அழிந்தே தீரும்”

   • K.Raja சொல்கிறார்:

    Neengal kooriadhu migavum sarianadhudhan jesus enbavar pidhavinal boomikku anuppa pattavardhan. Anal edhaium mulumyaga theriamal neengal pesuvadhu thavaru. yesuvai ratchagar illai endru nengal ketta matrum nan koorum saanrugalai kelungal. nona kaalathil indha ulagam thani yal nirambi manidhargal irandhu panargal novavyum avar kudumbathyum melum avrudaia pedail ulla anythu jeevangalytum thavirthu matra anythum alindhu poina. idharkana saandru nammudaia india vileye illadhu adhu ennavendral imaya malyin uyarathil nadathappata aaraichyil angu meengal vzhndgadharkana sandrugalum melum avai pazha nootrandugalukku munnar angu
    irundhirukka vendum enru kooriulladhu. Manidha nadamaatame illadha oru idathil andha thadaiangal eppadi vandhirukkakoodum avvaru angu meengal vazhndhadhu unmyanal avai neeril mattume vala mudium. so indha ulaga muludhum neeral nirambiadhu kandippaga marukka mudiadha unmai.panam koduthu madham matrugirom enginreergal illadhavargalukku udhavi seidhal avargal unmyil kadavulai patri purindhu kolgirargal. maligalai pola pinangal kuvindhu pogum idhu kadaisi kalathi adaiyalam enru bible vasanam kooriulladhu, 2014 sunamiyil kadal seetrathal makkal pinam pidhaikka idam indri malai ponru kuviyalaga kadar karaiyil pidhakkapattadhau. idhu nam naattil mattum indri sunami vandha athanai naatilum nadandhadhu…. idhai vida ungalukku verenna saanrugal vandum … en vazhvy porutrhavarai en kadavul ennai padatavar en appa en amma endru enakku ella uravu yesudhan ungalukku nambikkai irundhal avarai thedungal illai endral vittu vidungal. adhai vittu vittu epodhu endha soolnilayilum edhaium muzhumaiaga therindhugollamal ippadi pesadhiragal.<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

   • sofiya சொல்கிறார்:

    Thank you

  • farha சொல்கிறார்:

   சகோதரரே நீங்கள் கூறுவதை நான் ஆதரிக்கிறேன்.உண்மையை அறிவது அனைவரினதும் கடமை அல்லவா௟அப்படியாயின் நீங்கள் ஒரு உண்மையான ஹிந்து என்பதை நிரூபியுங்கள்.அனைத்து மதத்தினரும் வேதத்தை சரியாக படித்தால் உண்மையான மதத்தை அறியலாம்.இயேசு தன்னை ஒரு போதும் கடவுள் என கூறவில்லை என்பதை ஏற்கும் உங்கள் உள்ளம் உண்மையான இறைவனையும்,உங்கள் மதம் கூறும் இறுதி அவதாரமான கல்கியையும் எப்போது ஏற்கும௟உண்மையை தேடுங்கள் சகோதரரே.ஹிந்து மதமும் ஒரு கடவுளை வணங்குமாரும்,சிலைகளை வணங்க வேண்டாம் எனறும் கூறுகிரது.உண்மையும் தெளிவாக்கப்பட்டது,பொய்யும் தெளிவாக்கப்பட்டது.உண்மையை ஏற்று நேர்வழி பெற்று சுவனம் சேர இறைவன் அனைவருக்கும்
   அருள்புரிவானாக஍

   • Nam சொல்கிறார்:

    யாரப்பா அது சந்துல சிந்து பாடரது.
    முஸ்லீமா……..

    நான் சொல்ரத கேள், இயேசு தான் மெய்யான தேவனும், பாவத்தில் இருந்து இரட்சிக்கிறவரும், சர்வ வல்லமையுள்ளவரும், இனி பூமிக்கு வரப்போகிறவரும் ஆனவர். அவரையல்லாமல் தேவனும் இல்லை, அவரையல்லாமல் இரட்சகரும் வேறு யாரும் இல்லை. அப்படி யாராவது இருந்தாங்கனா சொல் நானும் என் இரட்சகராக அவரை ஏற்றுக்கொள்கிறேன்.

    இதாப்பா, ஆத்திர அவசரத்துல, அவர் உண்மையா இருந்தாங்கனா காட்டுங்கள் அல்லது என்ன பாக்கச் சொல்லுங்கனு தயவு செய்து எவனும் சொல்லி வாங்கிக் கட்டிகாதிங்க, அப்ரம் அவர் கொடுத்தாருன்னா தாங்க மாட்டீங்க. இப்படி தான் பவுல்னுற ஒரு மனுஷன் துடிச்சிட்டு இருந்தான். அவன் நினச்சான் இயேசு ஒரு சாதாரனமான ஆளுதான அவன் என்ன நம்மள பண்ணிட முடியும்னு, அதனால அவன் பண்ணாத அக்கிரமமே இல்ல, கிறிஸ்தவர்கள கொள்ள உத்தரவு கொடுத்தான், அவர்கள ஜெயில்ல வச்சான், அப்பப்பப்பா அவன் பண்ணுன வேலைக்கு, அலும்பலுக்கு அளவே இல்ல, அடுத்தது இயேசுவே நேருல வந்து அவனட்ட கேட்டாங்க, நீ ஏன் என்ன இப்படி கொடும படுத்துரன்னுதான் வேற என்னனு கேட்டுருப்பார். அவரப்பாத்த உடனே அவன் கண்ணு குருடாயிடுச்சு, அவரசுத்தி அப்படிப்பட்டதான வெளிச்சம் காணப்பட்டது. இதெல்லாம் அவனுக்கு தேவதானா. சரி அது வேதத்திலுள்ளது, Voltire என்ற பெயரை உடையவன், கிறிஸ்தவ வேத புத்தகத்தை ஒரு மாதத்திற்க்குள் அவனது தேசத்தை விட்டு அழிப்பதாக சபதம் எடுத்தான், ஆனால் அழிந்தது வேதம் அல்ல அவன், அவன் எந்த வேதத்தை அழிப்பேன் என்று சபதமிட்டானோ, அவன் இறந்த பிறகு அதே வேத தயாரிப்பாளர் சங்கத்தை சேர்ந்த ஒருவர் வேதத்தை அழிப்பதாக சொன்ன அவனது வீட்டையே ஏலத்திற்கு வாங்கி, அவனது அந்த வீட்டிலே வேதத்தை தயாரிக்க ஆரம்பித்தனர், தற்ப்போது அந்த வீடு வேதாகமத்தை தயாரிக்கும் ஒரு தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் தலைமையிடமாகவே இயங்கிக்கொண்டு வருகிறது. சரி அவ்வளவு தூரம் எடுக்கும் போகனும்ன. என் அப்பாவே ஒரு சர்ச் பாஸ்டர், அவங்க சர்ச ஒன்னு கட்டுரதுக்கு இடம் வாங்கி இருந்தார், நிலம் வாங்கி 10 வருஷம் கழித்து சர்ச் கட்டலாம்னு போனாங்க, 10 வருஷம் கழிஞ்சதாலயோ என்னவோ தெரியல்ல, நிலத்துக்கு சொந்தகாரனுடைய பெரிய பையன் சர்ச் எதுவும் இங்க கட்டகூடாதுன்னு சண்ட பண்ணிணான், பஞ்சாயத்து கூட்டி பேசுனாங்க,சர்ச் கட்டுரதுக்கு நிலமெல்லாம் ஒன்னும் தரமுடியாது வேனும்னா 10000 ரூபாய நான் கொடுக்கிறேன் எடுத்துட்டு போன்னு சொல்லிட்டான், போயிம் போயிம் அவன் சர்சுடைய இடத்தையே ஏமாத்த பார்த்தான், இயேசுவையா ஏமாத்தலாம்னு பாத்தான், என் அப்பா அந்த பஞ்சாயத்துல எழுந்து, உன் நிலமும் வேண்டாம், உன் பணமும் வேண்டாம், உன் சாபமும் வேண்டாமென்று சொல்லிட்டு வந்துட்டாரு, சரியாக ஒரு மாதம் மட்டும் தான் அவன் உயிரோடு இருந்திருப்பான், அவனும் செத்தான், அவன் அப்பா நிலத்த கொடுத்தாங்களே அவனும் செத்தான், அவன் வீட்டில் உள்ள சின்ன பையனும் சொந்த ஊரை விட்டு ஊரு போயி கூலி வேல செஞ்சிட்டு இருக்கிறான்.ஒருவேளை நீங்க கேட்கலாம், இயேசுவ நாங்க இப்பவும் அப்படிதான கொடும்படுத்துறோம், அப்ப கேட்டவர்ரு ஏன் இப்ப கேக்கல. இயேசுக்கிட்ட ஜாக்கிரதையாய் இருங்க, உலகத்தில உங்கள அவரு ஒன்னும் பன்னாம இருக்கிறார்னா அவர் ொருத்துக்கிட்டு இருக்கிறார்னு இல்ல, நீங்க திருந்திரதுக்கான சந்தர்ப்பத்த கொடுக்கிறார். அடே லூசு புடிச்சவன்களே!!!!!!!!!! அப்படி இயேசு question கேட்டிருந்தாருன்னா நீங்க எல்லாம் என்ன கதியாயிருப்பிங்கடா மடையா………. அப்படி ஆண்டவர் question கேட்டிருந்தாருன்னா வேத த்திலுள்ள தீர்க்கதரிசனம் எல்லாம் எப்படி நிறைவேறும், இப்படி யெல்லாம் நடக்கும்னு ஆயிரக்கணக்கான வருஷத்துக்கு முன் பரிசுத்த வேதாகமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே, உங்கள கொடும படுத்துவாங்க, சங்கத்துக்கு முன்பாக அதாவது நீதிமன்றத்தில் பொய்யான குற்றத்தை சாற்றி நிறுத்துவார்கள், உங்களை கொலை செய்வார்கள், என் நிமித்தம் நீங்கள் எல்லோராலும் பகைக்கப்படுவீர், ஆனாலும் பயப்படாதஈர்கள், கலங்காதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்கள். முடிவு உடனே வராது என்றெல்லாம் சொல்லப்பட்ட தீர்க்கதரிசன வார்த்தை நிறைவேற வேண்டுமல்லவா, பைத்தியக்காரன்களே.

    சரி எங்க பரிசுத்த வேதாகமத்தை விடுங்க, இந்து வேத்திலயும் பல இடத்தில இயேசுவ பத்தி சொல்லியிருக்கு…… ஓம் ஶ்ரீ கன்னி சுத்தாய நமஹ அப்படியென்றால் கன்னியின் வயிற்றில் பிறந்தவா போற்றி…… ஓம் ஶ்ரீ விருக்ஷசூல ஹருதாய நமஹ என்றால் ஐந்து காயங்களை உடையவரே போற்றி……. இன்னும் நிறைய இருக்கு, முன்னாடி நான் இதுல ஒரு பெரிய கலக்ஷனாவே வச்சியிருந்தேன்,……… யான்னா நாங்க ஒரு பிராமின குடும்பமாய் இருந்தவங்க தான், என்னுடைய ஜாதி பூனூல் நாடார். என் தாத்தா பாட்டி காலத்திலே கிறிஸ்தவங்களா மாரிட்டாங்க, ஆனா நான் மருபடியும் பிராமினனா மாரனும்னு விரும்பினேன், அப்ப தான் இயேசப்பா எனக்கு இந்து வேதம் என்ற கண்ட கருமங்கள் பத்தியெல்லாம் கற்று கொடுத்து பின்பு இத பற்றி தெறிந்தும் பிராமின்னாக மாற விரும்பினால் மாறிக்கோ என்று உணர்த்தினார்……..

    சரி நான் இப்போ குர்ஆன் ன பத்தி சொல்ல வந்தேன் அதை பற்றியே சொல்ல விரும்புகிறேன்……

     குர்ஆன் ல மொத்தம் 114 chapters ம் 6666 வசனங்களும் உள்ளது.
     இந்த holy Quran னில், முகமது நபியினது பெயர் 4 இடத்தில் தான் உள்ளது.
     இதே holy Quran னில், இயேசுவினுடைய பெயர் 25 இடத்தில் இருக்கிறது.
     Holy Quran னில் இயேசுவின் தாயாகிய மரியாளை தவிர வேற எந்த ஒரு பெண்ணின் பெயரும் குர்ஆனில் இல்லவே இல்லப்பா, முகமது நபிக்கு கூட 24 மனைவிகள் உள்ளனர், அதைப் பற்றி கூட குர்ஆனுல இல்லப்பா.
     அது எங்கனு கேட்கிறீங்களா Quran chapter 3 னுடைய பெயரே Family of Mariam,
     Quran chapter 19 னுடைய பெயர் Mariam.
     குர்ஆன் chapter 3 வசனம் 34 ல இருந்தெல்லாம் சொல்லுது, she ever Virgin, she did not commit any sin in her life…..
     Quran 50 ஆம் அத்தியாயம், 23 ஆம் வசனம் சொல்லுது, Mariam went to heaven with her physical body.

    Quran 3:45-55. There are 10 points Quran makes about Jesus

    1. Kalimathullah (Word of God)
    2. Ruhullah (Spirit of God)
    3. Isha Masih (Jesus Christ)
    4. Jesus spoke when He was 2 days old after His birth
    5. Jesus created alive bird with mud.
    6. பிறவிக் குருடனுக்கு பார்வை கொடுத்தார்
    7. தொழு நோயாளிகளை சுகமாக்கினார்
    8. Jesus gives life to death people
    9. Jesus went to heaven and still alive
    10. He come back

    But about Muhammad Nabi
    1. He preach, live
    2. He still not alive and
    3. Did not come back

     Quran says “Word” is creator, that Quran says Kalimathullah that means Jesus is the Word of God
     Bible says Jesus is son of God
     Quran says God can see without eyes, God can spoke without Mouth, God can hear without ear.
     One Muslim Imam says that why God have child without wife
     Quran Chapter 10 verses 94 says, If you have any doubt in this Quran which I gave to you, go read Bible or ask the people those who read the Bible the truth is already reveal in that.

    தேவன் ஆவியாயிருக்கிறார், அவரை தேடுகிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் தேட வேண்டும் என்று பரிசுத்த வேதாகமத்தில் ொல்லப்பட்டுள்ளது.

    மனந்திரும்புங்கள் பரலோக இரஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது…………

    கிறிஸ்தவர்களும் தயவு செய்து யாரையும் இயேசுவை தன் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளும்படி கட்டாயப்படுத்தாதீர்கள், வேதமும் கட்டாயப்படுத்தச்சொல்லி சொல்லவில்லை, எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசி புஸ்தகத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது, கலகவீட்டாராகிய அவர்கள் கேட்கமாட்டார்கள், அவர்கள் கேட்டாலும் சரி கேளாவிட்டாலும் சரி, நீ அவர்களுக்கு சொல் என்றார், சொல்ல வேண்டியது தான் நம் கடமை கட்டாயப்படுத்துவது இல்ல, எசேக்கியேல் 3 ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளதைப் போல, துன்மார்க்கனிடத்திலோ அல்லது நீதிமானாயிருந்து துன்மார்மான வழியை தெரிந்தெடுத்தவனிடத்திலோ சொல்ல லாம் ஆனால் எச்சரித்தால் யோவான் ஸ்நானகனைப்போல கழுத்து வெட்டப்பட வேண்டியதுதான், அவங்க இருந்திருந்தால் இன்னும் தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்திருக்கலாமே. உங்கள் ஆத்துமாவை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள். இயேசு சொல்லியிருக்கிறாரே கேட்க செவியுள்ளவன் கேட்க்கடவன் என்று.

    நாம் நன்மையானதைதான் சொல்கிறோம்,செத்த பினத்திற்கு ஏதாவது சொன்னால் அசைவு இருக்குமா அதற்கு, அதே போல தான் அவர்களும், ஆத்துமா செத்துபோய் இருக்கு, செத்துப்போன ஆத்துமாவிடம் நீங்க என்ன சொல்ல வந்தாலும் அவர்கள் கேட்கமாட்டார்கள், ஒருவேளை, பரிசுத்த ஆவியானவரே அவர்களுக்கு ஊற்றப்பட்டு, அவர்களுடைய ஆத்துமாவுக்கு உயிரை கொடுத்தால் தான் அவங்க ஆத்துமா உயிரடையும், இயேசுவைப் பற்றி அறிகிற அறிவினால் நிரப்பபடுவார்கள், அப்படி நிரப்பபட்டதால்தான் கமலஹாசனுடைய அப்பா சமஸ்கிரத பேராசிரியராக இருந்தவர் இயேசு கிறிஸ்துவை தன்னுடைய சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு சபையைநிருவினார், அவர் ஒரு உயராத இருக்கலாம் ஆனால் அவர் இறந்து போவதற்க்கு முன்பாக கிட்டத்தட்ட 140 ஐயர் குடும்பத்தை கிறிஸ்துவுக்கு நேராக வழிநடத்தியிருக்கிறார். ரோமர் 1 ஆம் அதிகாரம் 20 முதல் 32 ஆம் வசனம் சொல்வது போல தான், அவர்கள் உணர்வில்லாதவர்கள்…

    ரோமர் 1:20-28
     “எப்படியென்றால், காணப்படாதவைகளாகிய அவருடைய நித்தியவல்லமை தேவத்துவம் என்பவைகள், உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறவைகளினாலே, உலகமுண்டானதுமுதற்கொண்டு, தெளிவாய்க்காணப்படும்; ஆதலால் அவர்கள் போக்குச்சொல்ல இடமில்லை.”
     “அவர்கள் தேவனை அறிந்தும், அவரை தேவனென்று மகிமைப்படுத்தாமலும், ஸ்தோத்திரியாமலுமிருந்து, தங்கள் சிந்தனைகளினாலே வீணரானார்கள்; உணர்வில்லாத அவர்களுடைய இருதயம் இருளடைந்தது.”
     “அவர்கள் தங்களை ஞானிகளென்று சொல்லியும் பயித்தியக்காரராகி. ”
     “அழிவில்லாத தேவனுடைய மகிமையை அழிவுள்ள மனுஷர்கள் பறவைகள் மிருகங்கள் ஊரும் பிராணிகள் ஆகிய இவைகளுடைய ரூபங்களுக்கு ஒப்பாகமாற்றினார்கள்.”
     “இதினிமித்தம் அவர்கள் தங்கள் இருதயத்திலுள்ள இச்சைகளினாலே ஒருவரோடொருவர் தங்கள் சரீரங்களை அவமானப்படுத்தத்தக்கதாக. தேவன் அவர்களை அசுத்தத்திற்கு ஒப்புக்கொடுத்தார்.”
     “தேவனுடைய சத்தியத்தை அவர்கள் பொய்யாக மாற்றி, சிருஷ்டிகரைத்தொழுது சேவியாமல் சிருஷ்டியைத் தொழுது சேவித்தார்கள், அவரே என்றென்றைக்கும் ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவர். ஆமென்.”
     “இதினிமித்தம் தேவன் அவர்களை இழிவான இச்சைரோகங்களுக்கு ஒப்புக்கொடுத்தார்; அந்தப்படியே அவர்களுடைய பெண்கள் சுபாவ அநுபோகத்தைச் சுபாவத்துக்கு விரோதமான அநுபோகமாக மாற்றினார்கள்.”
     “அப்படியே ஆண்களும் பெண்களைச் சுபாவப்படி அநுபவியாமல், ஒருவர்மேலொருவர் விரகதாபத்தினாலே ொங்கி, ஆணோடே ஆண் அவலட்சணமானதை நடப்பித்து, தங்கள் தப்பிதத்திற்குத் தகுதியான பலனைத் தங்களுக்குள் அடைந்தார்கள்.”
     “தேவனை அறியும் அறிவைப் பற்றிக்கொண்டிருக்க அவர்களுக்கு மனதில்லாதிருந்தபடியால், தகாதவைகளைச் செய்யும்படி, தேவன் அவர்களைக் கேடான சிந்தைக்கு ஒப்புக்கொடுத்தார்.

    எனவே தேவனுடைய பிள்ளைகளே நீங்கள் கேட்டுக்கு விலகி உங்கள் ஆத்துமாவை தப்புவித்துக்கொள்ளுங்கள்.

   • தேவப்ரியாஜி சொல்கிறார்:

    Give me Historical proof for Abraham, Moses, David and solomon and JESUS – ALL ARE fictional characters of Biblical Tales

  • Samuvel சொல்கிறார்:

   Da kiruka ne kiruka madhiri than peasuva na ippo sapitu irukara orange palam sweet ah irunthatha illa spicy ah irunthatha sollu da

  • anitha சொல்கிறார்:

   Praise the Lord,hello basically i am hindu but i accept jesus he real god,your statement is very fake,[I LOVE JESUS]

  • Nam சொல்கிறார்:

   முட்டாள்,
   இயேசு வேறு பிதாவாகிய தேவன் வேறு அல்ல, இயேசு தேவனுடைய குமாரன் என்றால் பிரதிநிதி அல்ல. மூவொரு தேவன் என்று நாங்கள் சொல்வோம். தேவன் என்பவர் ஒரு சக்தியாக இருக்கலாம் என்கின்றனர் சிலர். தேவனுடைய வாயிலிருக்கும் வார்த்தை தான் இயேசு என்ற பெயரில் மனஷ அவதாரம் எடுத்து வந்தவர், இந்து வேத த்தின்படி சொல்வோமானால், அவதார புருஷன், அதற்க்கென்று, பன்றி அவதாரம் எடுத்து பூமியோடு விபச்சாரம் செய்தவன் இல்லை அல்லது ஒரு பசுமாட்டை கதர கதர கற்பழிக்க முயற்ச்சி செய்து, அந்த மாடு தப்பித்து சென்று பல உருவங்களில் உருமாரி இருந்தும் அதை கண்டுபிடித்து, போயிம் போயிம் ஒரு மாட்டோடு விபச்சாரம் செய்து, அது தான் உலகில் பிறந்த முதல் மனிதன் என்றும் சொல்லல, அதே போல இராமர் போல ஒரு குரங்குக்கும் ஒரு பெண்ணுக்கும் பிறந்தவங்க இல்ல எங்க இயேசு, அல்லது உங்க தெய்வத்திற்கு போல homo வச்சிக்கிட்டவரும் இல்ல எங்க இயேசு யாரு homo வச்சிக்கிட்டாங்கனு கேட்கிறீங்களா, சிவன், விஷ்ணு மோகினி அவதாரம் எடுத்துப் போகும்போது விபச்சாரம் செய்ய பார்க்கல???? ம்ம்ம்ம்…….. இரண்டாந்தரம் மோகினி வேஷம் போட்டு சிவனிடத்தில் வரம் வாங்கி அவனையே அழிக்கப் பார்த்தவர் விஷ்ணு மருபடியும் மோகினி அவதாரம் எடுத்தானே அப்போது அவன் அதாவது சிவன் அவன் அழகில் மயங்கி ஆனோடு ஆன் விபச்சாரம் செய்து அப்ப பிறந்தவன் தானய்யயோ நரகாசுரன், மானங்கெட்ட வேதம், இதுக்கு சப்போர்ட் பண்றவங்க எவ்வளவு மானங்கெட்டவங்களா இருப்பானுங்க. Photo அனுப்புதல் மாதிரி இதுல இருந்திருந்தால் உங்க தெய்வத்தன்மையுள்ளதாக சிலப்பதிகாரம் கோயிலில் இருக்கும் சிலைகளின் image அனுப்பிவிட்டிருந்திருப்பேன். சரி நான் என் தெய்வத்தைக்குறித்து சொல்கிறேன், அவர் தெய்வம் என்று சொல்லப்படுகிறது அல்லது விபச்சாரத்தினாலோ மிருகத்தோடு உறவு க்கொள்கிறதினால் பிறந்ததோ இல்லை. வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின ஒரே மெய்யான தேவன். தேவன் ஆவியாய் அல்லது காற்றாக இருக்கிறார், அவருடைய அந்த ஆவிதான், பரிசுத்த ஆவியானவர் என்கிறோம்.

   பிதாவாகிய தேவன், குமாரனாகிய கிறிஸ்து இயேசு, பரிசுத்த ஆவியானவர்.

   இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் தான், வார்த்தையாகிய பிதாவின் குமாரனை மரியாவின் கருவில் அனுப்பினார். இயேசு என்றால் உலகத்தை பாவத்தில் இருந்து இரட்சிக்கும் இரட்சகர் என்று அர்த்தம். இந்த இயேசு எந்த பெண்ணிற்க்காகவும் குளிக்கும்போது காவல் இருப்பதற்க்காக அந்த பெண்ணின் அழுக்கிலிந்து உருவாக்கப்படவில்லை என்பது தான் உண்மை.

   இயேசு ஏன் தெரியுமா, பிதாவே இவர்களை மண்ணியும், தாங்கள் செய்கிறது என்தென்று அறியாதிருக்கிறார்கள் என்று கூறினார், நாமும் மற்றவர்களை மண்ணிக்க வேண்டும் என்று அவர் மாதிரி செய்துக் காட்டினார், அவர் உயிர்த்தெழுந்தது போலவே நாமும் நாமும் கடைசி நாளில் உயிர்த்தெழும்பவே மாதிரி யாக உயிர்த்தெழும்பினார். அவரே சொல்லியுமிருக்கிறார், “நான் உங்களுக்கு செய்தது போல நீங்களும் செய்யும்படி உங்களுக்கு மாதிரியை காண்பித்தேன்” யோவான் 13:15.

   முட்டாள் நண்பனே, சிலுவையில் இயேசு ஏன் தெரியுமா “என் தேவனே என் தேவனே, ஏன் என்னை கைவிட்டீர்” என்று சொன்னார், வேதம் சொல்லுகிறது, காலை 9.00 மனி முதல் மாலை 3.00 மனி வரை வானம் இருளாகவே காணப்பட்டது. வேத த்தின்படி பார்க்கும்போது, ஏசாயா என்னும் தீர்க்கதரிசி எழுதின புஸ்தகத்தில் 59 ஆம் அதிகாரம் 2 ஆம் வசனம் இப்படியாக சொல்கிறது “உங்கள் அக்கிரமங்களே உங்களுக்கும், உங்கள் தேவனுக்கும் நடுவாக பிரிவினை உண்டாக்குகிறது; உங்கள் பாவங்களே அவர் உங்களுக்குச் செவிக்கொடாதாபடிக்கு அவருடைய முகத்தை உங்களுக்கு மறைக்கிறது”. இயேசு உலகத்தில் முற்காலத்தில் நிகழ்காலத்தில் மற்றும் பின்வரும் காலத்தில் உள்ள அத்தனை மனிதர்களின் தண்டனையை ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாகவே இந்த பூமிக்கு வந்தார். பிதாவும் இயேசுவும் எப்போதும் ஒன்றாகவே இருந்ததாக வேதம் சொல்கிறது, இயேசு சொன்னார் என்னை கண்டவன் பிதாவை காண்கிறான் என்று, மட்டுமல்லாமல் இயேசு பிதாவாகிய தேவனுடைய வார்த்தை. மரத்திலே தூக்கப்பட்டவன் எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்ற வேதம் சொல்கிறது, இயேசு அந்த சாபமான சிலுவையில் தொங்கப்படும்போதுதான் அவர் வந்த காரியம் நிறைவேறுகிறது, அவர் மனுஷர்களின் பாவங்களை தான் சும ப்பதற்க்காகவே வந்தார், உலகத்தில் உள்ள அத்தனை பேருடைய பாவமும் அவர்மேல் சுமத்தப்படுகிறது, அவர் பாவி அல்ல, ஆனால் நம்முடைய பாவம் அவர்மேல் சுமத்தப்படுகிறது, அப்பொழுது நம்முடைய பாவத்தின் நிமித்தமாக அவர் பாவியாக காணப்படுகிறார், பிதாவாகிய தேவன் பாவத்தை காணாத சுத்த கண்ணர், எனவே 9.00 am – 3.00 pm வரை வானத்தை இருட்டாக்கி அந்த நேரத்தில் இயேசுவை காணாதபடி அல்லது இயேசுவை விட்டு பிரிந்தோ காணப்படுகிறார், எல்லா கஷ்டங்களையும் சுலபமாக சகித்த அவரால் பிதாவாகிய தேவனுடைய பிரிவை தாங்க இயலவில்லை. அவர் வழிநடத்துவார் கூட இருப்பார் என்று இருக்கும் போது, அவருடைய அந்த பிரிவினை தாங்க இயலாதவராய் “என் தேவனே என் தேவனே, ஏன் என்னை கைவிட்டீர்”, என்றார் இயேசு

   நண்பனே, சகோதரனே,
   கிபி 50 ஆம் வருஷம் வரை கிறிஸ்தவம் யூதர்களுடைய ஒரு கிளையாகவே இயங்கி வந்துள்ளது, கிபி 70 ஆம் வருஷத்தில் கிறிஸ்தவம் முழுமையாக ஒரு தனி மதமாகவே இயங்க ஆரம்பித்து. எப்படியெனில்,……

   இயேசுவுக்கு கூடவே இருந்தவர்களை அப்போஸ்தலர் என்று அழைக்கிறோம். கிறிஸ்தவம் யூதர்களுக்கு மட்டும் தான் என்று யூதர்களுக்கு மட்டும் சுவிஷேசம் அறிவித்தார்கள். பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேம் என்ற ஒன்றை பெற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு மட்டும்தான் ஞானஸ்னானம் கொடுத்து கிறிஸ்தவனாக்குவார், அதற்க்கு முதலில் அவன் இயேசுவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டிருக்க வேண்டும், ஏற்றுக்கொண்டிருந்தாலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஊற்றப்பட்டிருக்க வேண்டும். யூதர்களைத்தவீர மற்றவர்கள் அவர்களுக்கு அருவருப்பானவர்கள், அடிமைகள், தீழ்ப்பானவன், கீழ் ஜாதி, தீண்ட தகாதவர்கள், முக்கியமாக புறஜாதி. ஆனால் ஒரு நாள் கொர்நெளியு என்னப்பட்ட ஒரு புறஜாதி வீட்டிற்க்கு போய் சத்தியத்தை அறிவிக்கும்படியாக பேதுருவினிடத்தில் இயேசு சொன்னார், முதலில் போகமாட்டேன் என்றான், ஆனால் முறையும் இயேசு அங்கு போகும்படியாக கட்டளையிட்டார் அதன் பேரில் சென்று சுவிஷேசம் அறிவித்தான் உடனே பரிசுத்த ஆவியானவர் ஊற்றப்பட்டார், இவர் புறஜாதிகளுக்கும் இரக்கம் செய்வாரா, அவருடைய ஆவியை ஊற்றுவாரா என்று ஆச்சரியப்பட்டான், பின்பு தன்னை சேர்ந்தவர்களுக்கு அறிவித்தான், அவர்கள் இவனை, என்னதான் நீ தலைவனாய் இருந்தாலும் புறஜாதிக்கு ஞானஸ்னானம் கொடுத்திருக்கக்கூடாது என்றனர், அதற்கு பேதுரு, நான் அல்ல பரிசுத்த ஆவியானவரே முதலில் அவனுக்குள்ளும், அவன் குடும்பத்திற்க்குள்ளும் இறங்கினார் என்றான்.

   கிபி 50 ஆம் வருஷம், யூத கிறிஸ்தவர்கள், புறஜாதி கிறிஸ்தவர்களுடன் வாக்கவாதம் செய்தனர், புறஜாதி கிறிஸதவர்களோடு ஒன்றாக உட்கார்ந்து சாப்பிடக்கூடமாட்டார்கள். இதற்க்கு முடிவுக்கட்டவே அப்போஸ்தலர்களின் முதல் பொது சங்க கூட்டம் தலைவனாகிய பேதுருவின் தலைமையில், யூதர்களின் பக்கம் அப்போஸ்தலனாகிய யாக்கோபும், புறஜாதிகளின் பக்கம் அப்போஸ்தலனாகிய பவுலும் வாதாடினார்கள், கடைசியா புறஜாதிகளும், கிறிதவர்களாக இருக்கலாம் என்று முடிவெடுக்கப்பட்டது.

   கிபி 70 ஆம் வருஷத்தில் யூதர்களின் தேவாலயம் தரைமட்டமாக்கப்பட்டது, அதன் பின்பு தான் கிறிஸ்தவம் ஒரு தனி மதமாக்கப்பட்டது.

   முட்டாள்தனமான நண்பனே,…
   England போயி ஒரு கறிஸ்தவ நாடா, ஒருவேளை இப்ப அது ஒரு கிறிஸ்தவ நாடாக இருக்கலாம், ஆனால் அதனுடைய originality, Aaryan.தமிழுக்கு எப்படி பழைய மொழின்னு இருக்கோ, அப்படியே ஆங்கிலத்துக்கும் old English or Anglo Saxon English னு இருக்கு, அது கிபி 600 முதல் கிபி 1066 ஆம் வருஷம் வரை பேசப்பட்ட ஆங்கிலம், அது முழுக்க முழுக்க ஆர்யன்ஸ் மொழி. They are west Aaryans, they settled there after Julies Caesar has defeated “Picts”, Picts is the Natives of that a land. They are “Angles, Saxon, and Jutes”. Angles put “Angle-land” where they settled, after it consider as “England”. Saxon put the name “West Saxon” where they settled later it was consider “Wessex”. Jutes also live around them.

   So think…….

   Christian is the way of Heaven instead of religion, who was chosen by God they only accept Jesus is the Saviour, and they only know that He alone can redeem from sins, who was chose by God can receive the Power of Holy Ghost. They are Christian…..

 6. karuppaiah சொல்கிறார்:

  Jesus in the Vedas bySwami B.V. Giri
  http://www.gosai.com/krishna-talk/58-jesus-in-the-vedas.html

  A recent flurry of articles and website postings have been made to indicate that the fable of Jesus is mentioned in the Vedas [Bhavisya Purana]. Many Vaisnavas have been enthused [confused] by these Vedic findings, confirming Jesus as a messenger of God [Krsna] and a pure devotee. However, a closer look at the prediction of Jesus found in the Bhavisya Purana strongly suggests foul play or interpolation on the part of Christian Missionaries in India during the late 18th century.

  Although the Bhavisya Purana is certainly a bona-fide literature, its predictions concerning certain events cannot be taken as absolute because of evangelical interference.

  The Bhavisya Purana is considered to be one of the major 18 Puranas of the Vedic canon. As the name suggests, it mainly deals with future events (bhaviysati). The Bhavisya Purana is also mentioned in the ancient text of the Apastambha-dharma-sutras, so it is to be taken as an original Puranic literature dating from the time of Vyasadeva.

  However, there are four known editions of the Bhavisya Purana, each having different predictions from the other, but suspiciously having one consistent prediction – that of Jesus.

  One edition contains five chapters, one contains four, another contains three and yet another contains only two. Additionally, the contents in all four editions differ in various degrees – some having extra verses and some having less. Due to these circumstances, it is difficult to ascertain which of the four is the original text of the Bhavisya Purana, if indeed an original text still exists, but suspiciously all four editions do mention Jesus.

  The Venkateswar Steam Press edition of the Bhavisya Purana printed in Bombay in 1829 (and reprinted by Nag Publishers in 2003) is probably the most complete version available, containing all the main features of the four manuscripts. Since none of the four editions of the Bhavisya Purana predate British Rule in India, this further suggests a discrepancy, plus the fact that all four versions mention Jesus.

  The consistent prophecy in all four editions that seems to indicate an interpolation concerns the so-called meeting of Maharaja Salivahana and Jesus. This is found in the 19th chapter of the Pratisarga-parva. However, in examining this section, certain flaws can be found which betray its dubious origins. The section begins thus:

  vikramaditya-pautrasca
  pitr-rajyam grhitavan
  jitva sakanduradharsams
  cina-taittiridesajan

  bahlikankamarupasca
  romajankhurajanchhatan
  tesam kosan-grhitva ca
  danda-yogyanakarayat

  sthapita tena maryada
  mleccharyanam prthak-prthak
  sindhusthanam iti jneyam
  rastramaryasya cottamam

  mlecchasthanam param sindhoh
  krtam tena mahatmana
  ekada tu sakadiso
  himatungam samayayau

  “Ruling over the Aryans was a king called Salivahana, the grandson of Vikramaditya, who occupied the throne of his father. He defeated the Sakas who were very difficult to subdue, the Cinas, the people from Tittiri, Bahlikas and the people of Kamarupa. He also defeated the people from Roma and the descendants of Khuru, who were deceitful and wicked. He punished them severely and took their wealth. Salivahana thus established the boundaries dividing the separate countries of the Mlecchas and the Aryans. In this way Sindusthan came to be known as the greatest country. That great personality appointed the abode of the Mlecchas beyond the Sindhu River and to the west. One time, that subduer of the Sakas went towards Himatunga (the Himalayas).” (19.19-22)

  At the very outset, this section is fraught with historical inaccuracies. Salivahana was the king of Ujjain (in modern day Madhya Pradesh), and while it is not surprising that Salivahana traveled to the Himalayas, the enemies that he supposedly vanquished in battle before he went, should be looked into more thoroughly. Historical research tells us that the only invading force that Salivahana actually subdued were the Sakas, who entered India from the north-west regions. But as for his defeating the Cinas (Chinese), Bahlikas (Bactrians), Kamarupas (Assamese), Romas (Romans) and the Khurus (Khorasans, or Persians), there is no historical evidence that validates Salivahana doing this, nor is their any historical proof of the Romans and the Chinese ever invading India. The Bactrians (Greeks) came earlier during the Gupta Period and the Persians (Moguls) came later. The people of Assam were simply a small hill-tribe during this period of Indian history [conquering which would not have warranted Vedic verse]. The text continues:

  hunadesasya madhye vai
  giristhan purusam subham
  dadarsa balabanraja
  gaurangam sveta-vastrakam

  “In the middle of the Huna country (Hunadesa – the area near Manasa Sarovara or Kailasa mountain in Western Tibet), the powerful king saw an auspicious man who was living on a mountain. The man’s complexion was golden and his clothes were white.” (19:22)

  After Salivahana defeated the Sakas he established his empire, thus the Salivahana period of Indian history began, circa 78 CE. According to this apparently interpolated section of the Bhavisya Purana, at some point after establishing his kingdom, Salivahana traveled to the Himalayas and met Jesus. Yet Christian scholars opine that Jesus was born in 4 BCE and was crucified somewhere between 27 and 36 CE. If we entertain the idea that Christ somehow survived the crucifixion and met Salivahana in the Himalayas, this would make him around 80 years old at that time. Yet surprisingly, the description of Jesus in the Bhavisya Purana does not mention that he was an old man.

  The text continues with Salivahana asking Jesus, “Who are you?” to which Jesus replies:

  isa-putram mam viddhi
  kumari-garbha sambhavam

  “I am the Son of God (isa-putra) and I am born of a virgin (kumari-garbha).”(19:23)

  The idea common amongst Christians that Jesus was born of a virgin only came into existence several centuries after Jesus and was not part of early Christianity. Thus, it is unlikely that Jesus would have spoken of his birth as such.

  The Christian idea that Jesus was born of a virgin is based on the following verse found in the Christian version of the Old Testament in the Book of Isaiah:

  “Behold, a virgin has conceived and bears a son and she will call his name Immanuel.”

  However, the original Hebrew text of the Book of Isaiah does not mention anything about a virgin:

  hinneh ha-almah harah ve-yeldeth ben ve-karath shem-o immanuel

  “Behold, the young woman has conceived – and bears a son and calls his name Immanuel.” (Isaiah 7.14)

  The Hebrew word for virgin is ‘betulah’ yet it appears nowhere in this verse of Isaiah. The word used is ‘almah’ which simply means ‘a young woman’. Isaiah only uses ‘almah’ once. However, the word ‘Betulah’ is used five times throughout the Book of Isaiah, so Isaiah obviously made a distinction between these two words.

  After Jesus has introduced himself to Salivahana he explains that he is teaching religion in the distant land of the Mlecchas and tells the king what those teachings are:

  mlecchasa sthapito dharmo
  maya tacchrnu bhupate
  manasam nirmalam krtva
  malam dehe subhasubham

  naigamam japamasthaya
  japeta nirmalam param
  nyayena satyavacasaa
  manasyaikena manavah

  dhyanena pujayedisam
  surya-mandala-samsthitam
  acaloyam prabhuh sakshat-
  atha suryocalah sada

  “Please hear from me, O King, about the religion that I have established amongst the Mlecchas. The mind should be purified by taking recourse of proper conduct, since we are subject to auspicious and inauspicious contaminations – by following the scriptures and concentrating on japa (repetition of God’s names) one will attain the highest level of purity; by speaking true words and by mental harmony, and by meditation and worship, O descendant of Manu. Just as the immovable sun attracts from all directions the elements of all living beings, the Lord who resides in the Surya-mandala (sun globe) and is fixed and all-attractive, attracts the hearts of all living creatures.” (19:28-30)

  Nowhere in the Gospels do we find in the ministry of Jesus the above teachings to his followers. Furthermore, in this passage, Jesus is advocating the worship of the Sun-god (again, something that is absent in his instructions to the apostles). Japa, meditation, the negation of both good and bad karma, are all concepts that are familiar to eastern religions such as Hinduism and Buddhism, but not to the Abrahamic religions of the west.

  Considering the above anomalies and the fact that no edition of the Bhavisya Purana can be found prior to the British period in India, we can only deduce that the Bhavisya Purana was tampered with by the Christian missionaries who added the chapter on Jesus. Their motive is obvious – to make the personality of Jesus acceptable to the Hindus, in order to convert them to Christianity.

  In 1784, the famous Indologist Sir William Jones wrote the following letter to Sir Warren Hastings, Governor General of India, confirming our suspicions.

  “As to the general extension of our pure faith in Hindoostan there are at present many sad obstacles to it… We may assure ourselves, that Hindoos will never be converted by any mission from the church of Rome, or from any other church; and the only human mode, perhaps, of causing so great a revolution, will be to translate into Sanscrit… such chapters of the Prophets, particularly of ISAIAH, as are indisputably evangelical, together with one of the gospels, and a plain prefatory discourse, containing full evidence of the very distant ages, in which the predictions themselves, and the history of the Divine Person (Jesus) is predicted, were severally made public and then quietly to disperse the work among the well-educated natives.” (Asiatic Researches Vol. 1. Published 1979, pages 234-235. First published 1788).

  It may also be noted that throughout the Pratisarga-parva of the Bhavisya Purana we find the stories of Adam and Eve (Adhama and Havyavati), Noah (Nyuha), Moses (Musa), and other Biblical characters. These we also consider to be added by zealous Christians.

  In conclusion, the Bhavisya Purana may well be a genuine Vedic scripture prophesying future events, but from the above analysis we can say with certainty that the Jesus episode of the Bhavisya Purana is not an authentic Vedic revelation.

  • lawanya சொல்கிறார்:

   do not post like this.because jesus is the god.

  • Nam சொல்கிறார்:

   Yes man I am also Christian, but I am also know some story placed in Hindu Vedas that the story of Adam and Eve and the story of Noah with his ark and the story of Moses, but also about Jesus Christ but not like what you explain but it will appear some what Bible says, but why don’t you accept Jesus, okay Mental, I don’t want to tell you anything again about Christianity , Christ, Chritians. You don’t have the heart of accept Jesus, you are fool, whether I have to explain anything to fool I could became fool.

  • Nam சொல்கிறார்:

   அண்ணா எங்க வீட்டு பக்கத்திலக் கூட ஏசு நாதர் னு ஒரு மனுஷன் இருக்கிறாங்க, ஆனா அவங்க கிறிஸ்தவன் இல்ல, ஏதொ ஒரு கட்சியிலும் மெம்மபரா இருக்கிறாரு, அவர பாக்கனுனா சொல்லுங்க….. சரியா…….

 7. Mahesh சொல்கிறார்:

  Sir,

  You have exposed the frauds of Christianity.

  Mary had many Sons and Daughters – Bible says it all.

  Saint Thomas as per Acts of Thomas was the Twin of Jesus and looked like him and had more powers than Jesus

  • Nam சொல்கிறார்:

   அடே பைத்தியக்காரா, முட்டாள், really Mary has 3 or 4 children, but she is Virgin only till she bare her first son Jesus,
   Saint Thomas doesn’t in Jesus’s image fool, and don’t call them as Saints, Jesus only Saint they are Apostles, and Thomas doesn’t have more power than Jesus, even Jesus doesn’t have any Power, He is holy that’s why He spell, that will happen, in beginning God the Almighty created world with His Word, who was holy In the earth they can spell and that will happen, but that person doesn’t any of statue. because God created man as His image, what can God can do, man can do, because we are the image of God.
   and spiritually every person is the Son of God but Jesus only spiritually and Physically Son of God.

   My friend, Apostle John is look like Jesus, the skin is same, colour is same, character all thing is same with Jesus, that’s why Jesus said to John in the cross, யோவானே இதோ உன் தாய், and Jesus said to Mary that, தாயே இதோ உன் மகன்.

   தெரியலனாலும் ஏதாவது ஒளரிட்டு இருக்காதிங்க நண்பா……

 8. Karuppan சொல்கிறார்:

  Christians has forged Agasthiar.

  Can some body give full text of the total collection of 30.

  Thanks for exposing

 9. தேவப்ரியாஜி சொல்கிறார்:

  அகத்திய மாமுனிவர் ஞானம் 30
  ——————————————————
  மெய்ஞான குருபரனைப் பூசைபண்ணு
  வித்தைந்து சற்குருவை நிதமும் போற்று
  கையாற மனமாற ஞானம் சொல்லு
  காரமாங் குருபதத்தைக் கருதிப்பாரு
  வையமெல்லாம் கொண்டாட கருவைச் சொல்வேன்
  மதிகெட்டு விள்ளாதே மகிழ்ந்திடாதே
  பொய்யாத உபதேச குருவைப் போற்றி
  புகழாக பன்னிரெண்டு வருசங்காரே. 1

  கார்த்தாக்காலோரெழுத்து வழியும் சொல்வார்
  கருச்சொல்வார் குருச்சொல்வார் களங்கமற்ற
  பார்த்தாக்காற் சித்திமுத்தி யிரண்டுஞ் சொல்வார்
  பரிவாக வாலை மூன்றெழுத்துஞ் சொல்வார்
  சேர்த்தாக்காற் லெட்டோடே யிரண்டும் சொல்வார்
  சிவஞ் சொல்வார் நாலுக்குமிடமும் சொல்வார்
  பூத்தாக்காலாயிரத்தெட்டிதழின் வாசி
  பூங்கமலத் திருவடியை பூசை செய்யே 2

  பூசையென்ன மானிலமே பூசையாகும்
  புரவமையத்தொளி கண்டாலதுவேபோது
  மாசையென்ன அற்றவிடங் கடந்த ஞானம்
  அம்பரத்தை செய்யதுவே யாசையாகும்
  ஓசையென வாசிவைத்து மூலத்தூணி
  உயர்ந்து நின்ற சிலம்பொலியே ஆசையாச்சு
  ஊசையென்ன பலவகையு முற்றுப்பார்த்தால்
  பகட்டாத சொரூபத்தாற் பணிய நன்றே 3

  நன்றானரேசகத்தை முன்னே கேளு
  நலமான பூரகத்தை வாங்கிக் கொள்ளு
  வொன்றான கும்பகத்தை யுற்றுப்பாரு
  உண்மை யென்னவிடங்கேளு வுறுதிகேளு
  பன்றாகபழகுவதுக் கடிகை கேளு
  பதிவுசொன்னால் மூன்றுக்கும் வடிவு கேளு
  குன்றானமூன்றுக்கும் குறிகுணங்கள் சொன்னால்
  குருவுக்குவடலாவி பொருள் தத்தம்பண்ணே 4

  பண்ணிநின்றவுடலாகு முயிர்தானாகும்
  பகருகின்ற பொருளாகுவுற்றாராரு
  நண்ணிநின்ற குருவாரு பரந்தானாரு
  நலமானவகார மாறும்பாரு
  கண்ணில்நின்றவொளிபாரு வெளியைப்பாரு
  காலடங்கிவாடுகின்ற கருவைப்பாரு
  விண்ணில்நின்று பொருள்சொன்ன குருவைப் போற்றி
  வேதாந்தசித்தாந்த மிரண்டும்பாரே 5

  வேதாந்தசித்தாந்த மிரண்டுமென்ன
  மேன்மையுள்ள பெரியேர்க்கு மெல்லாமொன்றே
  நாதாந்த நடனவொளி கண்டபேர்க்கு
  நானென்றவகம் போச்சு யெல்லாம் போச்சே
  போதாந்தம் பொக்கிசமாம் வாமபூசை
  பூசித்துக்கும்பித்து வுள்ளே ரேசி
  கீதாந்த வொளியேழும் நாதங் கேட்கும்
  கிருபை தருமுனற்றிய மனத்தைக்கட்டே 6

  மனந்தானே புத்தியாங் காரஞ்சித்தம்
  மதியிரவி யண்டபிண்ட மானவாறும்
  மனந்தானே சக்திசிவ மாய்கை ஞானம்
  வாசிபார் தேசிபர பிரம்மம்யாவும்
  மனந்தானே நாதவிந்து அரூபரூபம்
  வளிகனல் விண்புனல் பண்புனல்மண்ணானவாறும்
  மனந்தானேவுதிக்குமிட மொடுங்குமிடமிரண்டும்
  வகைசொல்லுஞ் சற்குருவை வணங்கிக்கேளே 7

  கேளப்பாவங்கென்று வுள்ளேரேசி
  கேடியாகசிங்கென்று வுள்ளேபூரி
  ஆளப்பாஅங்கென்று வுள்ளேகும்பி
  ஐம்-ஓம்-சிம்-யம்மென்று தியானம் செய்வாய்
  சூளப்பாசுழிமுனை கண்ணொளியையேற்ற
  சொல்லுகிறேன் அம்-உம்-சிம்-வம்-ஓமென்று
  வாளப்பா ஓம்-ஐயங்-கிலியுங்-சவ்வுங்-வாசி
  வாலையாமும்பறையே சிவாவென்றென்னே 8

  என்னவே ரேசகங்தான் முப்பத்திரண்டு
  யியலானபூரகந்தான் பதினாறாகு
  முண்ணவேகும்பகமே யறுபத்துநாலு
  முயர்ந்துநின்ற பிராணாயாமங் குருசொற்கேட்டு
  பின்னின்றதசநாடி தாரணையேயானாற்
  பிலமறிந்துசையோக நிலையைப்பற்றி
  கண்ணில்நின்ற யிடமறிந்து வாமபூசை
  கருவான சிவயோகங் காணலாச்சே 9

  ஆமென்றும்ஓமென்றும் வங்-யங்-ஓம்-யவசிமந வென்று
  ஐந்தெழுத்தைமாறி வுச்சரிக்க வேணும்
  வாமென்றவிடகலையில் சிங்-வங்-யங்நங்-மங்-ஓம்-நமயவசி யென்று
  வளமையுடன் சிகாரமதையறிய வேணும்
  தூமென்றசுழிமுனைக்கி ஓம்-மங்-நங்-யங்-வங்-சிங்
  ஓம்-சிவயநம வென்று சூட்சமாய்நகாரத்தையறியவேணும்
  தாமென்றமவுனத்தால் தியானஞ்செய்து
  சதாசிவமாம்சுழிமுனையி னொளியைப்பாரே 10

  பார்க்கையிலே பவளவொளி பச்சைநீலம்
  பருவான பொன்பசுமை வெண்மையைந்தும்
  சேர்க்கையிலே சூரிய னுதயம்போல
  செகசோதி பூரணத்தின் காந்தி தானும்
  ஆர்க்கையிலேகொடுத்த பொருள் வாங்குமாப் போல
  ஐந்துருவுமொன்றான வடிவேதோணுங்
  காப்பதுதபன் திருவடியே சரணமென்று
  காத்தவர்க்குத்தீங்கில்லை கருணைதானே 11

  கருணைதருமக்கினியாதித்தன் சந்திரன்
  கலந்தொன்றாய்நின்றது பூரணமேயாகும்
  பொருள்நயமாயறிபவனே புண்ணியவானாகும்
  புகழ்சொன்னசற்குருவே யாசானாகும்
  அருள்கிரணசோதியதா யுதிக்குமெலே
  வாயித்தெட்டிதழ்மேலே யமிர்தகர்ப்பந்
  திருவறிந்துவுண்டவனே சிவயோகியாகுஞ்
  சிவசிவாகாலறிந்தோன் சித்தனாமே 12

  சாகாதகாலை நன்றாய் காணவேணும்
  தணல்வேகாததலையறிந்து கூடவேணும்
  போகாதபுனலறிந்து வுண்ணவேணும்
  பொருளறிந்தசற்குருவைபோற்றவேணும்
  வாகாகமூன்றரையுந் தன்னுக்குள்ளே
  வகைதெரியலட்சியத்தை வணங்கிக்கேளு
  ஆகாதுவொன்றுமில்லை யெல்லாமாகும்
  அதைரியமிலாப்பொருளாகுஞ் சகலசித்த 13

  சித்தென்னசிற்றின்பம் பேரின்பமென்ன
  செல்காலம்நிகழ்காலம் வரும்காலமென்ன
  சித்தென்னசித்தினுட லானந்தமென்ன
  சடமென்னபொருளென்ன வுயிர்தானென்ன
  வித்தென்னமரமென்ன வேர்தானென்ன
  வெள்ளியென்ன தங்கமென்னலோகமென்ன
  பத்தென்னயெட்டென்னயிரண்டுமென்ன
  பரமரகசியமான விந்தைகேட்டே 14

  விந்துகட்டசுழிமுனைகண் ணொளியைப்பாரு
  வழிரேகையைப்பாரு சுழியைப்பாரு
  அந்தவட்டத்தோங்கார மதனைப்பாரு
  ஐந்துபஞ்சாட்சரத்தைப்பாரு
  வுpந்துவிட்டுப் போகாதே விந்தைக்கட்டு
  விதரணையாய்தோமுகத்தி லிருந்துபாரு
  விந்தைவிட்டால்யோகிகட்குச் சலனம்விந்து
  விடாமலே வேதாந்தக் கயிறிற்கட்டே 15

  கட்டுவதுமூன்றோடே றைந்தைச்சேரு
  கலந்தெட்டுத்தன்னோடே யிரண்டைச்சேரு
  ஒட்டுவதுசத்துடனே வொன்றைச்சேரு
  வுறதியாய்சேர்த்தபின்பு வோக்கச்சேரு
  மூட்டுவதுதுலாசந்தா னடங்கிற்றானால்
  முனையோடுசுழியாணி யாதாரந்தோணும்
  சட்டமுடன்லட்சதீட்சை நன்றாய்கேளே
  சாரமறியபூரண நூல் தன்னைப்பாரே 16

  நூல்பாருகொங்கணவர் கடைக்காண்டத்தின்
  நுணக்கமெல்லாமதிற்றோணும் பூசைதீட்சை
  பால்சீனிபழந்தேன்கற்கண்டு வைந்துமாகும்
  பால்திரட்டுயுண்டருசி போலேகாணும்
  மூலகுரு மந்திரமு மமிர்தந்தன்னில்
  மூட்டினார்நியாயவகை யெல்லாஞ்; சொன்னார்
  கால்பாருதலைபாரு புனலைப்பாரு
  கண்காதுமூக்கி துவாய்க் கண்டவாரே 17

  கண்டத்தில்நின்றசித் தரியைப்பாரு
  கண்புருவத்திடைவெளியி னொளியைப்பாரு
  அண்டத்தில்வெளிதோன்றும் நடுவேநின்ற
  அங்குமிங்குமெங்குநின்ற வடவைப்பாரு
  சண்டமாருதம்போன்ற காலினாலே
  தட்டிவிடுயகர அஸ் வலகரனைப்பற்றி
  துண்டத்தின் முனைபாரு குண்டலியைப்பாரு
  சுதமான மூலாதாரம்பாரே 18

  ஆதாரமூலவட்டத் தம்பம்பாரு
  அறிமுகவனட்சரத்தைக் கண்டுதேரு
  வேதாவிமாலுடையயெழுத்தைக்கண்டால்
  வெட்டவெளி யாங்காரக் கம்பந்தோணும்
  சூதாகமானிடற்கு யென்றும்வாசி
  சூட்சமா-யங்-வங்- கென்றுந்தியானி
  பாதாரமேகெதி ஓம்-அங் கென்றூணு
  பதியிலேவங்-கங்கே யெழுத்தைநாட்டே 19

  நாட்டப்பாபாழ்வெளியில் பசும்பொன்பச்சை
  நாடியிடைபின்கலையுஞ் சுழியேசுத்து
  வோட்டாப்நந்திகம்பத் தொளியைப்பாரு
  ஓங்காரமுங்கொண்ட சிங்-வங் கென்று
  ஈட்டப்பா-யம்-மம்-மென்றெண்ணி
  யியங்குகின்றமூலத்தின் படியைநாட்டி
  ஆட்டப்பாவைங்கோண மேலேவட்டம்
  அதன்மேலேநாலிதழி னெழுத்தைமூட்டே 20

  மூட்டியேவாசிவைத்து பிராணாயாமஞ்செய்ய
  மூலகணபதியும் வல்லபையுஞ்சித்தி
  சூட்டியேஅத்தயடி மூலங்கண்டாற்
  சொல்வதென்னசகலசித்து மதின்மேற்பாரு
  பூட்டியேபிருதிவப்பா சவாதிட்டானம்
  பொன்னிறமாம்நாற்கோண மிதழாருக்கும்
  தாச்டிகமாய்வரசித்து ஓம்-நம் மென்று
  சாதகமாய்பிராணாயந் தாக்கநன்றே 21

  நன்றானநான்முகனுஞ் சரஸ்வதிங்காணும்
  நாடோறுஞ்சந்துச்டி நினைக்கலாகும்
  நன்றானும்நடமெத்த வாலைபூசை
  அந்திசந்திஉச்சியிலு மடைவாகச்செய்து
  ஒன்றானபிரமநிறம் பொன்னதாகும்
  ஓகொகோகுலையத்தோர் காணார்மான்பர்
  மன்றானமணிப+ரகம் யிறைபோல்நிற்கும்
  விட்டத்தின்பத்திபத்திழ்தான் மாயனாமே 22

  மாயனாம்பூரந்தான் மயங்குவாண்
  ராமசீதாலட்;சுமியுமாலும் பாரு
  ஆயனாம்பச்சைமா கமலமேனி
  மாயனோடுஅரனைப்போற் காந்தியாகும்
  தூயமாம்புரியவட்டம் வாசிதேசி
  யுயிர்க்குசுகமாந்தி ஆலம்பொசிப்பாய்
  ஞாயமாம் ஓம்-வம்-மம்-உமாவென்று
  நாட்டமாம்பிராணாய வரிசையாமே 23

  வாசித்துங்கெணசித்தும் வாலேசெய்தார்
  பரிசையாய்நினைத்ததெல்லாஞ் சித்தியாகும்
  பத்திமுத்தியாய்மனதில் செபிக்கவேணும்
  உரிசையாயியுணர்வுபற்று வதற்குமெலே
  ருத்திரனார்முக்கோணவட்டமேலே
  சுரிதையாய்ப்பனிரெண்டு யிதழேநிற்கும்
  சத்துருத்திரிருத்திரனார் தன்னைக்கானே 24

  தன்னைத்தான்காணவே அம்-உம்-ஊம்-ஆம்மென்று
  சார்வாகவாசியொடு ரேசியாதே
  உன்னைத்தானறிவிக்குஞ் சங்காரகர்த்தன்
  வுருக்காட்டுமஞ்சுரிநாமம் பசுமைநீலம்
  ஆன்னந்தான் அனாகதமாஞ் சுழித்தவீடு
  வறிவானநினைவுக்குள் லிங்கம்பீடம்
  பின்னைத்தானிதுவன்றி வேறேயுண்டோ
  புரிதுசொல்லக்கூடாது சின்மயமாமென்றே 25

  சின்மயத்தின்செயலறிவார் சித்தர்முத்தர்
  தேசிகருமநவமுனிக ரிசிகளாகும்
  டீபான்மயத்தின்செயலறிவார் வாதிசமுசாரி
  விழிராசர்வசியமுதல் யோகிசித்தர்
  மின்மயத்தின்விசுத்தியறு கோணம்நிறங்கறுப்ப
  மேல்வட்டமீரெட்டு யிதழேயாகும்
  துன்மயத்தின்ரோபவமா மகேசுவரனும்
  மகேசுவரியானவம்பிகையின் ரூபங்களே 26

  அம்வகையையறிவதற்க அம்-உம்-ஓம்-வம்-யம் மென்று
  அழகானகால்மடக்கி யோகங்செய்ய
  தம்பிகையாம்பதியின்கோடி யீசன்காந்தி
  தாய்காந்திஅருணனொளி கோடிக்கொம்பரம்
  நம்பினபேர்க்கெந்நாளு மழியாசித்தி
  நவகோடிநாதாக்கள் தெரிசனையேயாகும்
  உம்பரோடவிளையாட கௌனசித்தி
  வுயர்ந்தநின்றகாயசித்தி யுருதியாமே 27

  உறுதியாம்ஆக்கினை சக்ரவட்டம்
  உள்ளரணடிதழாகுங் கருப்பவண்ணம்
  சோதியாமாகாயம் மனுக்கிரகந்தோற்றும்
  புகழா இம்-உம்-ஊம்-ஆம் மென்ற
  திருவாலெட்சியத்தால் யோகஞ்செய்ய
  செய்யவேசதாசிவனுந் தெரிசிப்பார்பார்
  அறுதியாமனோன்மணியா ளம்மையாஞ்சித்தி
  ஆவிரமென்னுமிரவிமதி போலொளியாங்காணே 28

  ஒளியதுகாணிரண்டுமொன்றாய்ச் சேருசேரு
  வுற்றுப்பார்புருவத்தி லூணிப்பாரு
  ஆறியாதகாயமப்பா வனந்தவரைமாட்டும்
  மந்திடந்தான்சகலசித்தக் காதிபீடம்
  வெளிகாண சதாசிவந்தான் மின்னல்கோடி
  வெளிச்சம்போல்கண் கூசம்பார்க்கப்போகா
  வழிகாணமுத்திதனில் துவாதசந்தான்
  மகாசொர்க்கமுத்தியுமா மட்டசித்தே 29

  அட்டசித்தாமெட்டெட்டுஞ் சித்தியாகுஞ்
  மடிமுடியாமிரண்டுக்கும் வழிதானீது
  விட்டெழுத்துதொட்டெழுத்தும்விடாதெழுத்தும்
  வேதாந்தசற்குரவை வணங்கிக்கேளு
  சட்டமிட்டவாதார மிம்மட்டமாச்சு
  சன்முகமாமாதாரக் கருவைக்கேளு
  திட்டமுடன்மனவுறுதி சின்மயத்தைவெல்லுந்
  திருச்சிற்றம்பலம்போற்ற ஞானமுற்றே 30

  மேன்மைகொள் சைவ நீதி விளங்குக உலகமெலாம்.
  இந்துவாக வாழ்வோம் இந்து தர்மம் காப்போம்.

  வாழ்க வளமுடன்

  மித்ராசாமி SMP-DA

 10. Kingston சொல்கிறார்:

  How Did Church make Forgery on Tamil Scripts?

  Can Somebody elaborate on this?

  Jesus was the Messiah of Jews- Lord of Israel-why should they look in Indian Scriptures? Whom are they Fooling?

  • Nam சொல்கிறார்:

   My friend do you know that, it was one of the Thesis in Madras University…

   http://binnybhai.blogspot.in/2010/11/st-thomas-and-tiruvalluvar.html

   For past 4 month i was in Triplicane (Chennai) which is half K.M from marina beach. The very next stop is santhome where you have a very big Church build on the grave of St Thomas , one of the disciple of Messiah. Now let me tell you how St Thomas came to India.

   A king from Kerela wanted to build a palace for himself. So he commanded his minister to look for a good carpenter. The minister came to know that there are good carpenters in Israel. So he headed off to Israel and asked the king of Israel that they wanted a good carpenter , the Israel’s king said that they can find good carpenter in Bethlehem. so the minister went to Bethlehem and asked the people and someone said about Jesus(Jesus was a carpenter’s son). So the minister went and said to Jesus that the king wants him to build a palace for him, Jesus replied saying that he can’t but he will send one of his disciples. So after Jesus was taken to heaven, Thomas packed and landed in India to build the temple for the king of Cochin. But the money given by the king to build the palace as used to do charity instead of building the palace for the king. after few month the king wanted to see the work of the palace. but there was nothing build. the king was angry and called Thomas. Thomas said to the king ” Majesty , what you build on this earth will soon be destroyed, but what you make for God’s kingdom stands forever” and then Thomas preached Jesus to the king and the king accepted the saviour and was saved.

   This is how he came to India. and from there on he preached Jesus in Kerela and Tamil nadu.

   What i am going to write next will not be accepted by most of you readers. But i just want to let you know that what i am writing is proved and is already a thesis in Madras University.

   St Thomas wanted to learn Tamil. Tamil is a old classical language and was very popular at those days. So Thomas wanted someone so that he could teach him Tamil. Then he came to meet a Tamil Poet name Tiruvallur.

   *Both lived 2000 years ago in the very first century.

   *Both are from mylapore(santhome was a part of mylapore those days)

   *there are 40 other proof in the thesis. (I will be the member of the college from Jan , so will let you know the other 38 proof when i get access to that thesis).

   Now Thirvalluvar and Thomas were good friends. Thirvalluvar used to teach him Tamil and Thomas used to teach him about Teaching of Jesus. If you have read both Thirukural and the Bible(mostly the teaching of the Christ and the proverbs) you can find lots of similarities between them. And the thesis also goes on to say that Thirvalluvar accepted Christ. And if you go through the life of both this great men. You will end up with a conclusion that ” they were good friends and knew each other” or ” Thomas and Thirvallur are the same person”.

   At that time the caste was also invented. The King gave names to people who were doing different work . The People who were working in Temple were know as Brahmins and the people who were in army were know as Rajput and so on different names were given for different professional. We Indian took this very seriously and made it our Caste which still exist in our country. So the barber became a caste , shepherd became another and so on.

   I know many of you will not believe what i write, but it really doesn’t matter. this is not going to take you to heaven or hell.

 11. saintthomasfables சொல்கிறார்:

  Gospels themselves are copied from one another. So forgery is the habit of church

  • Nam சொல்கிறார்:

   My friend, is church make forgery, do you know that whom write 4 gospel, whether you know you may tell me,
   Is the authors of Gospels is your neighbour or relatives how do you know about them….

   From where they copied these Magnificient Gospel,

   Is the auther is of the Gospel are your neighbour, they wrote about you or they copied from your story, is you the Son of God, is you can redeem from sin, is you give life for alive persons, is you give eyes for blind and born blind persons , is you cure all deseases, is you govern 12 apostle as child, is you the 42nd generation from Abraham,…..
   Fool….

   Fool tell me that how do you know that they are do forgery……….

   நீங்கதானய்யா வேசி மார்ககத்தார், விபச்சார கும்பல், உங்க இராமன பத்தியே உங்க வேத த்தில அவனுடைய தாய்ககும் குரங்குக்கம் பிறந்த துன்னு தான இருக்கு, எங்க வேத த்தில சரியா தா சொல்லியிருக்கு, வேசி மார்கத்தார்னு, ஆனா புறஜாதிகளுடைய மார்ககத்தை கற்றுக்கொள்ளாதீங்கனு இருக்கு, அதனால தான் அதிகமாக கத்துக்கல நானு

  • Nam சொல்கிறார்:

   My friend,
   is church make forgery,
   do you know that whom write 4 gospel,
   whether you know you may tell me,

   Is the authors of Gospels is your neighbours or relatives, how do you know about them….

   From where they copied these Magnificient Gospel,

   Is the auther is of the Gospel are your neighbour,
   they wrote about you or they copied from your story,
   is you the Son of God,
   is you can redeem from sin,
   is you give life for alive persons,
   is you give eyes for blind and born blind persons ,
   is you cure all deseases,
   is you govern 12 apostle as child,
   is you the 42nd generation from Abraham,…..

   Fool….

   Fool tell me that how do you know that they are do forgery……….

   நீங்கதானய்யா வேசி மார்ககத்தார், விபச்சார கும்பல், உங்க இராமன பத்தியே உங்க வேத த்தில அவனுடைய தாய்ககும் குரங்குக்கம் பிறந்த துன்னு தான இருக்கு, எங்க வேத த்தில சரியா தா சொல்லியிருக்கு, வேசி மார்கத்தார்னு, ஆனா புறஜாதிகளுடைய மார்ககத்தை கற்றுக்கொள்ளாதீங்கனு இருக்கு, அதனால தான் அதிகமாக கத்துக்கல நானு

 12. Victor Manickam சொல்கிறார்:

  I really have not read such a comparison.

  IT Reveals that none of the Authors of New Testament new Jesus

 13. Victor Manickam சொல்கிறார்:

  Let our Church look for Jesus in Bible and no necessity in Vedas or Agasthiar,

  Only church can make Forgery and frauds and get bad name.

  • Nam சொல்கிறார்:

   குறை சொல்ரது பாவம்னு நம்ம வேதம் சொல்லுதைய்யா, அதுல சபைக்கு மேலயே நீங்க குற்றம் சுமத்திரிங்க, ம்ம்ம்ம்………. தேவனுடைய ஆலயத்தையும் அதில் வாசமாயிருக்கிற தேவனையும் குற்றம் சொல்வதற்ககு நீங்க யார்…….. மனுஷருடைய இருதயம் தேவனுடைய ஆலயமாயிருக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுது, தேவன் வாசம்செய்யும் தேவனுடைய ஆலயத்தையும் இதினிமித்தமாக தீட்டுப்படுத்தாதீங்க,

   நியாத்தீர்பபின் நாளிலே ஒவ்வொன்றுக்கும், அதற்க்கு சரியாகவும் அதற்கு அதிகமாகவும் தேவன் நியாயந்தீர்பபார்,

   நீங்க செய்ய வேண்டியதெல்லாம், ஸ்தோத்தரத்தோடு கூடிய ஜெபத்தினால் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும்

   சரிங்களா……….

   ஆமேன்…..

 14. semmozitamil சொல்கிறார்:

  Well said Victor.

  Every Christian should ask church to be true to their mind.

 15. Raja சொல்கிறார்:

  Sir,

  You have exposed the Bible fully.

  Every christian can read and check them

 16. Kuppusamy சொல்கிறார்:

  //இவர் தச்சருடைய மகன் அல்லவா? இவருடைய தாய் மரியா என்பவர்தானே? யாக்கோபு, யோசேப்பு, சீமோன், யூதா ஆகியோர் இவருடைய சகோதரர் அல்லவா?56 இவர் சகோதரிகள் எல்லாரும் நம்மோடு இருக்கிறார்கள் அல்லவா? //

  Is any of the Disciple is his own brother?

  Please confirm.

  • Nam சொல்கிறார்:

   ஆமாங்கைய்யா, அதுல்ல ஒருத்தர் இருக்கிறார் அவருடைய deciple லா, முதல்ல சொல்லியிருக்கீங்களே யாக்கோபுனு, அவர்தான்.

   மட்டுமல்லாமல், புதிய ஏற்பபாட்டுல 21 புத்தகம் இருக்கு, அதுல அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் மட்டுமே 14 புத்தகம் எழுதியிருக்காங்க, இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட tax collector ஆ இருந்த மத்தேயு முதல் gospel ஐயும், மாற்கு Jesus’s one of deciple wrote 2nd gospel, Luke, the doctor, he wrote third gospel and Acts the life of apostles after Jesus, and John wrote 4th gospel. Next Peter wrote two of books and John again wrote three of books and another Judah wrote one book at last John wrote his last book that Jesus shown him how the earth is destroy, and Jesus brother Jacobe also wrote one of books not as his brother but as deciple of Jesus, but really he was the real brother of Jesus Christ….

   The discovery of mobile is one of Prophecy in Bible,
   The discovery of Television is one of the Prophecy in Holy Bible,
   The discovery of live among another planet like Sevvagraham is one of the Prophecy in Bible,
   The awareness of women is one of Prophecy in Bible,
   The discovery of Helicopter is one of the Prophecy in Bible,
   இயற்ககை பேரழிவுகள் is one of the Prophecy in Bible,

   It all the symptom of end of the world given by Jesus to His Servant.

   The world has come to end, even Modi didn’t reign our Kingdom, Satan has reigned India, because the Aadhar is one of the Prophecy in Bible, in Aadhar we have to see a barcode, I’m that barcode, each everyone’s card we have to see the number 666, Holy Bible says it was the symbol of Satan, it was the symptom that Satan has reign the world, even the Europian country was ruled by Satan,

   Christian be careful of your Soul,

   வேதம் சொல்லுதே, பிசாசானவன் எவனை விழுங்கலாமென்று வகைத்தேடி சுற்றித்திரிகிறான், அவனிடத்திலிருந்து உங்க ஆத்துமாவை தப்புவித்துக்கொள்ள எச்சரிக்கையாயிருங்கள்.

 17. karuppaiah சொல்கிறார்:

  Today Biblical Scholars accept that OT Does not say any Messiah must come and all the so called Prophecies are fraudulent reading of OT. Christians now do fraud on Tamil and Vedas

  Must be Hanged, these are criminals worser than Armed killers

  • Nam சொல்கிறார்:

   டே பைத்தியக்காரா, முட்டாளு,

   எந்த பைத்தியக்கார Biblical Scholar சொன்னாய்யா இப்படி உன்க்கிட்ட, அந்த பரதேசிய என் கிட்ட வந்து பேச சொல்லு, பைத்தியக்காரனுங்க, முட்டாளுங்க……

   OT இயேசுவ பத்தின முன்னறிவிப்பு இல்லனு எவன்யா சொன்னது, வேதத்த பொய்யினு சொல்ரியா, ஏற்ககனவே நான் சொன்னது போல, வேத த்த முழுமையா அழிக்கனும்னு சொன்ன அந்த Voltire ரயே என் தேவன் ஒன்னுமில்லாம ஆக்கி அவனுடைய வீட்டயே வேதாகமம் தயாரிக்கிற இடமா மாத்தினாரு.

   யாரானாலும் சரி உனக்கு ஐய்யோ என்று வேதம் சொல்லுது, ஜாக்கிரதையாய் இரு……

   வேதத்தில் பல இடத்தில் தேவன் சொல்லியிருக்கிறார் அதில் சில….
   1. ஆதியாகமம் 3:15. உனக்கும் (சாத்தான்) ஸ்திரிக்கும் (மரியாள்), உன் வித்துக்கும் (மொத்த சாத்தான்களுடைய அதிபதியாகிய லூசிஃபர்) அவள் வித்துக்கும் (இயேசு) பகை உண்டாக்குவேன். அவர் உன் தலையை நசுக்குவார் (தலையை வெட்டுவார்), நீ அவர் குதிங்காலை நசுக்குவாய் (கைகள் கால்களில் ஆணியால் குத்தப்படுதல்) என்றார்.
   2. மோசே இப்படியாக சொல்லியிருக்கிறார், எனக்கு பின்னாக, உங்கள் சகோதர்ரிலிருந்து, யூதாவை இரட்சிக்கும்படியாக ஒருவர் தோன்றுவார், அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்பபடியுங்கள்,
   3. இஸ்ரவேலரை சபிக்கலாமென்று புறப்பட்ட ஒரு அந்நிய தீர்ககதரிசி தேவன் அதை சபிக்க அனுமதிக்காத்தால் வாய் தவறி ஆசிர்வதித்தான், அப்போது யூதாவலிருந்து ஒரு நட்சத்திரம் தோன்றும் என்று இயேசுவைக்குறித்து முன்னறிவித்தான்.

   Holy Bible லக்கூட விடுங்க அது எங்க வேதம், புத்தர் இயேசுவை குறித்து முன்னறிவித்திருக்கிறார் அதற்ககு என்னனு சொல்ரிங்க

   சில பிராமின குருக்கள், புத்தரிடம் வந்து, சொர்கத்திற்கு போகிற வழி என்ன என்றுக் கேட்டார்கள், அதற்க்கு புத்தர், எனக்கு பின் ஒருவர் வருவார், தம்முடைய ஐந்து காயங்களால் உலகத்திலுள்ள அத்தனை பேருடைய பாவத்தையும் சுமப்பார், அவரே சொர்கத்திற்கு வழி என்றார்……

   அட இத விடுங்கப்பா, நீங்க அதிகமாக கேள்விப்படாதது, திருக்குறள எடுத்துக்கோங்க, முதல்ல இருந்து 6 ஆவது குறள் இயேசுவின் செலுவையை பற்றி பாடின பாடல்…..

   அதில் ஐம்புலங்களையோ அல்லது ஐம்பூதங்களையோ பற்றிச் சொல்லவில்லை, ஐந்து காயங்களை அடைந்தவரை பற்றி சொல்லப்பட்டுள்ளது, காரணம், திருவள்ளுவரும், இயேவின் சீடராகிய தோமையும் ஒன்றாக இருந்தவர், தோமையார்ச்சொல்ல, திருவள்ளுவர் எழுதினார் என்று, மெட்ராஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு தீசீசாக இருக்கிறது……

 18. madasamy சொல்கிறார்:

  மத்தேயு13:55 இவர் தச்சருடைய மகன் அல்லவா? இவருடைய தாய் மரியா என்பவர்தானே? யாக்கோபு, யோசேப்பு, சீமோன், யூதா ஆகியோர் இவருடைய சகோதரர் அல்லவா?56 இவர் சகோதரிகள் எல்லாரும் நம்மோடு இருக்கிறார்கள் அல்லவா? பின் இவருக்கு இவையெல்லாம் எங்கிருந்து வந்தன? ‘ என்றார்கள்.57 இவ்வாறு அவரை ஏற்றுக்கொள்ள அவர்கள் தயங்கினார்கள்.

  Do we have the kins of Jesus Family tree

 19. Niyas சொல்கிறார்:

  கண்ணால் காண்பதும் பொய் காதால் கேட்பதும் பொய்! தீரவிசாரிப்பதே மெய்!! தீர விசாரிக்க வேண்டுமானால் சம்மந்தப்பட்ட இருவரும் நீதி பதியாக மக்களை எடுத்துக்கொண்டு மக்கள் முன் நேருக்குநேர் தங்கள் வாதங்களை எடுத்து வைப்பதுதான் நியாயம் அதைவிடுத்து. முஸ்லிம்களிடம் எழுத்தில்தான் விவாதிப்போம் நேருக்குநேர் விவாதிக்கமாடோம் என்பது (வச்சா குடும்பி சரச்சா மொட்டை) என்பதுபோல் முட்டாள் தனமாக உள்ளது. அன்பார்ந்த சகோதரர்களே உமர் எனும் கள்ளப் பெயரில் உள்ள இவன் விலாசம் இல்லாதவன். மேலும் சொல்லப்போனால் அவனது தந்தை யாரென்று அவனது தாய்க்கே கூடதெரியாதாம்.

 20. Niyas சொல்கிறார்:

  பிரமாதம்! சிந்திக்க தெரிந்த மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் உங்கள் ஆக்கம் வாழ்த்துக்கள்.

 21. teena சொல்கிறார்:

  useless fellow what you know about jesus..all sorts of hindu religious are myths..all ramayana and mahabaratha are stories written by men..just worshiping stones.. each hindu god is having 2 wifes thu..go and see todays world ..have you read bible fully ..do it first

  • தேவப்ரியாஜி சொல்கிறார்:

   Who Wrote Bible-with such Frauds?

   Is the Bible Authors Alive Till date?

   HOW MANY wIVES Soloman Had?
   Abraham Married Sister.
   Jesus could have been Homo

   Are yoy happy with this

   • james raj சொல்கிறார்:

    solomon is not god

   • vasu சொல்கிறார்:

    This daughter or grand-daughter of Brahma is the Hindu goddess of learning. When Brahma saw the beauty of Saraswati he became amorous. To escape from her father’s passionate approach Saraswati ran to the lands in all four directions, but she could not escape from her father. She succumbed to Brahma’s wish. Brahma and his daughter Saraswati lived as husband and wife indulging in incest for 100 years. They had a son Swayambhumaru. Swayambhumaru made love with his sister Satarpa. Through the incest of Brahma’s son and daughter Brahma got two grandsons and two grand-daughters.

   • Nam சொல்கிறார்:

    அடே நாய், இந்து வேத்தத எழுதுன பன்னி கூட்டம் உயிரோட இருக்குதாடா, நீ பைபில பத்தி பேசுர,

    டே இயேசு homo வச்சிக்கிட்டத நீ பாத்தியா, இல்லன்னா எதுல அத பத்தி இருக்கு சொல்லுயா, பன்னி யாருயா homo வச்சிக்கிட்டது……

    சிவன் தாயாயோ விஷ்ணு மோகினி அவதாரம் எடுக்கும்போது மோகம் கொண்டு, ஆன் ஆனோட அவலட்சனமானத செஞ்சாங்க, அதாவது சிவனும் விஷ்ணுவும் விபச்சாரம் செஞ்சானுங்க அல்லது சிவன் விஷ்ணுவ கற்பழிச்சான்.

 22. SELVAKUMAR.S சொல்கிறார்:

  YOU ARE BLESSED BY JESUS. FOR THIS YOU WILL GET REWARD FOR THIS IN HELL.

 23. SELVAKUMAR.S சொல்கிறார்:

  devapriyaji ,

  i dont know whether you are a men or women but your name shows that it is a women .

  I think that you dont like christians and jesus christ, but jesus likes you very much praise th lord.

  ok friend i wish you to ask some questions please try to answer these questions in a honorable manner and not vulgarly like showing the images like jesus drinking and having fun because you people dont respect the others feelings and believes. any way ur like that only. only the jesus you are hating can change you.

  1. Christ in Vedas
  I would like to hear authoritative comments from learned vedic scholars here:
  =======================================
  Christ in Ancient Vedas
  By: bro. Alex Abraham
  ========================================

  Hinduism’s most ancient text, the 3000 to 4000 year old Rg Veda, contains a prophecy about a “Lamb which must be sacrificed for the sins of mankind- a Lamb without blemish”! The Vedic Literature shows us at least ten important features of the Prajapati-sacrifice which was are completely fulfilled in Jesus’ crucifixion and resurrection. The outstanding results of the vedic sacrifices are also present in the results of Christ’s crucufixion.

  The Vedas were written in Sanskrit, between the period 2000 and 1200 B.C. To the Hindus the Vedas are the sacred Scriptures and the final authority of their religion and philosophy. It is surprising to encounter the hidden Christ in the Vedas, the Purusa-prajapati (the Son of Man and the Lord of all) who gave Himself in sacrifice for the salvation of mankind. The Prajapati Sacrifice portrayed in the Vedas is literally fulfilled in the real Prajapati Sacrifice of the Lord Jesus Christ, such as sinlessness, the sepatation, the rejection, the silent suffering, trying to the sacrificial pillar, the shed blood, unbroken bones, returning to life. In the Vedas, the birth of our lord and savior Jesus Christ, and the good news of the gospel are revealed in the upanisads.

  When the ancients wrote about the sacrifices for attaining Moksa (eternal life) and the sacrifice of Prajapati (Lord of All), they were quire unknowingly portraying the Lord Jesus Christ and His crucifixion as the way of salvation. Pursa or Jesus Christ.

  CAME DOWN TO THE PLANET EARTH
  A famous verse from the Kathopanisad describes the manifestation of god in a beautiful and powerful image. The Purusa-Prajapati from the Rg Vedic Purusasukta we can easily see the significance of the above verses in relation to the Asvattha tree or Vanaspathi. The tree came down to earth to give mankind eternal shelter through its sacrifice. (John 13:19) – The expresion, ‘I am He’ is very significant . He was saying that they would understand and believe that Jesus was the Man (the Purusa) about whom the sacred books have spoken. He was the “man of sorrows’ who was despised and rejected by men.

  THE CROWN OF THORNS
  We read about the ceremony of this separation in the thirteenth kandha of the ‘Sathapathabrahmana. Somethimes they set apart the sacrificial animal by a crown made out of a creeping plant of the forest. This seperated animal deserves no sympathy. It cannot be used for any other purpose. Once it is separated, it is separated for ever for the offering. This feature is also fulfilled in Jesus’ sacrifice. Jesus was completely separated for the eternal sacrifice. John recorded his in John 19:2,5

  THE REJECTION
  Without the rejection, the third characteristic of the Prajapatisacrifice, the sacrifice would not have been preformed. First of all, this rejection happened in heaven in the Man’s Sacrifice. In the Purusasukta when the devas sacrificed the Purusa, God the father was silent. We can find this feature in the animal sacrifice which is the second stage of the sacrifice. G.Suseelan makes referance to htis in the Itareya Brahmana in the context suggested by this translation: “The sacrificial animal should be rejected bt its father, mother, brother, sister and friends.” The animal has to be completely abandoned and seperated for the sacrifice. This is exactly fulfilled in Jesus. St. John wrote about this (John1:11) The great Apostle Paul was rejected by his own people in this period of his life time. In this rejection we see one of the important aspects of the Prajapati-Sacrifice as well as its fulfillment. When we are forsaken by our friends and relatives we must not be dismayed. Remember, we are identifying with the Man (Pursa) who was rejected by his own people and who gave himself for us in the perfect sacrifice.

  THE SILENT SUFFERER
  Here, we see that Purusa-Prajapati silently gives himself in this great offering. The words of the Rg Veda describe so well the attitude of the Man: “like a horse I have yoked myself-well knowing to the pole. I seek neither release nor turning back.” In the Vedas, the person who kills the sacrificial animal is called ‘samitara which means silencer. His job is to make the animal calm. In order to make him calm he asks the animal to be quiet. We have references in the Taittiriya Samhita and in the Apastamba ‘srutasutram. However, it is an important characteristic encountered in the Prajapati-Sacrificial. This is fulfilled in Jesus in its strictest sense. About 700 years before the Lord Jesus Christ, the Prophet isaiah predicted it.

  CLOSE TO THE CROSS
  In the sacrifice of the Man in the Purusasukta we see the Purusa is also tied to the sacrificial post. “Deva Yadyajnam tanvana abadnan purusam pasum” (The davas who performed this sacrifice tied Purusa, the sacrificial animal.) “yajnam yajnasadhanabhtan tan Purusam pasutvabhavanaya yupe baddham” Here the Purusa is pictured as the victim of sacrifice who is tied to the sacrificial post like an animal. In the Rg Veda, He yoked Himself to the pole like a horse. He sought neither release nor turning back. The cross was the sacrificial post of Jesus Christ.

  who is prajapati as per the hinduism ? good question.

  who is prajapati ? The Rig Veda tells the story of Prajapati, the first god who created the world. Prajapati means “Lord of Creatures”. Prajapati was sacrificed to himself by the younger gods Indra, Agni, and Varuna, and out of his body the whole universe was made. The Rig Veda says that each of Prajapati’s other parts turned into a different group of people, so that Indian people thought of themselves as belonging to one of four castes, or groups.

  The Prajapati, is one of the 33 gods of the Vedas. They claim that the Prajapati was offered by the gods as a sacrifice and he has got a lot of characteristics. Before going deep, it is necessary to get acquainted with the sacred books.
  The Vedas

  There are four Vedas:

  1. The Rig Veda:
  It is believed that the Rig Veda is the oldest book in the world. The majority of the verses of this veda are hymns praising gods like Indra, Agni, and other demi-gods.

  2. Yajur Veda:
  It contains chiefly the rules and regulations to offer sacrifices to the gods. The rishis thought that the gods ate the sacrifices offered by them and it is Agni, the god of the fire who carried the food to heaven.

  3. Sama Veda:
  Majority of this book contain hymns taken from the Rig Veda. In fact there are only a few original hymns that are not found in other vedas.

  4. Atharva Veda:
  Just like any other primitive people, the hindu people and for the hindu people
  The Upanishaths
  It is believed that there are thousands of Upanishaths, though less than hundred are discovered. The Upanishaths contain philosophical dialogue.

  The Prajapati Cult depends much on a portion of the Rig Veda known as the Purusha Sukta (Rig. 10: 90).

  PURPOSE OF PRAJAPATHI (PURUSHA)

  The main theme in the Rg Veda and the Upanishads is the nature and purpose of only one supreme sacrifice known as the Purush Prajapati. This name is translated from Sanskrit as “the Lord of all creation who became Man” (Sathpathbrahmana 10.2.2.1_2; Rg Ved Purushasukta 10:19). The only purpose of the Purush Prajapati is to sacrifice His life-blood to pay our penalty for sin and to impart to us eternal life. It is the only way to Heaven and the only way of escape from eternal Hell (Rg Ved 9:113.7_11; Rg Ved 4.5.5; 7.104.3).

  Hence, Prajapati is the “lord of creatures,” the primal being associated with creation in the HinduBrahmanas. But by the time of the epic the Mahabharata, he has lost his position as the primal soul or first god and has become simply a god whose job is to create. From the time of the Upanishads on, in fact, he is frequently the same being as Brahma, the creator god in the Hindu trimurti, which is Brahma, Vishnu, and Shiva. There are several myths about the process by which Prajapati created the world.

  Finally, the idea of multiple forms of divinity was in the Vedas .They spoke about thirty-three divinities classified into those of the earth, heaven and intermediate regions.

  Those comprised twelve adityas, aspects of energy and life;
  eleven rudras, aspects ferocious nature; eight vasus, the directional forces; in addition to Indra and Prajapati(Creator).

  The aspects of the thirty-three divinities were later condensed to three viz. Agni, the aspect of fire, energy and life on earth; Vayu, the aspect of space, movement and air in the mid-region; and Surya the universal energy and life that sustains and governs all existence, in the heavenly region, the space. This provided the basis for the evolution of the classic Indian trinity, the Brahma, Shiva and Vishnu.
  Source(s):
  my view/google search.

 24. SELVAKUMAR.S சொல்கிறார்:

  hai devapriyaji,

  christ in vedas:

  1. Vedas Prophecied Christ Avatar
  — Suresh Namboothiri
  wrote:
  > Date: Wed, 25 Jul 2001 03:04:18 -0700 (PDT)

  > From: Suresh Namboothiri
  > Subject: The Truth revealed in the Vedas
  > To: prajapati_das@…
  >
  > Dear reader,
  >
  > The following are verses from the Hindu scriptures
  > which attest to the coming of a Saviour Man who is
  > the
  > Son of God referred to as ‘Prajapati’ . The
  > following
  > verses have initially been summarized and
  > supporting
  > verses from the Holy Bible have been given. The
  > source of these verses unless otherwise mentioned
  > is
  > the 10th book of the Rigveda and also the Samaveda:
  >
  > 1.He will be both Man and God (Phillipians 2:6-9) &
  > Rigveda X:121,1
  > 2.He will be the Son of God too –(Mark 1:1, John1:1
  > and 1:14) Ithareyopanishad 1:13 & Rigveda X:90:2
  > 3. Through Him (Prajapathi) the whole universe came
  > to
  > be made (John 1:3) & Rigveda X:90:5
  > 4. They will cast lots for His clothing (Mathew
  > 27:35)
  > 5. He will be crowned with a crown of thorns (Mathew
  > 27:29)
  > 6. They will give Him bitter drink (vinegar) –
  > (Mathew
  > 27:48)
  > 7. They will drive nails into His hands and feet.
  > (Mathew 27:35)
  > 8. None of His bones will be broken (John 19: 32-33)
  > 9. He will rise again from the dead- the
  > resurrection.
  > (Mathew 28:5-6)
  > 10. His flesh will be given as food (Mathew 26:26,
  > John chapter 6)
  > 11. His blood will be given as drink (Mathew 26:28
  > and
  > John 6)
  >
  > The following verses are taken from the Samaveda and
  > supporting verses from the Bible have been given :
  > These verses also continue to describe the Prajapati
  > who is the Saviour and Son of God:
  >
  > 10. He will be born of a virgin (Mathew 1:18-23)
  > 11. He is from a humble background (2
  > Corinthians8:9)
  > 12. He will walk on water (Mathew 14:25)
  > 13. He will be nailed to a tree or wooden pole (Luke
  > 23:23) & Rigveda X:90:7
  > 14. He will have five wounds (Mathew 27:27-44)
  > 15. He will sit at the right hand/ lap of his Father
  > (Mathew 26:64)
  > 16. He is the Only Way to Salvation- John 14:6,
  > Romans
  > 10:9, Acts 4:12 & Rigveda X 90:16
  > And Yajurveda XXXI:18
  > 17. King Shaka asked “May I know who you are? With
  > apparent joy that male replied ” Know that I am the
  > Son of God. I am born in the womb of a virgin. ‘
  > Easa
  > Maseeha’ (ie Jesus the Messiah) is my well known
  > name”. Bhavishya purana- Prathisarga Parva, IIIrd
  > part, 2nd chapter, 23rd verse
  >
  > Dear reader the only regret I have
  > is
  > that I could not give the verse to verse quotation
  > for
  > each and every prophecy about Prajapathi but many
  > have
  > been included above. A thorough reading of the 10th
  > chapter of the Rigvedas and the mentioned portions
  > of
  > the Samaveda and Yajurveda as well as mentioned
  > Puranas will indeed reveal that Prajapathi is none
  > other than Jesus Christ who came to save the world
  > from its sins and give life to those who call on the
  name of Jesus who is none other than God himself
  came down as man.

 25. SELVAKUMAR.S சொல்கிறார்:

  hai devapriyaji,

  1. Rig Veda
  OK..I will give you the text and meaning too you can cross check with any sanskrit scholers

  Om Shri brahmaputhraye namaha – The only begotten son I worship thee
  Om shri Martha Namaha – the Holy spirit of God I worship thee
  Om shri Kannisuthayeha namaha – which means the Lord who is born to a virgin
  Om vidyshtayaha Namaha – the Lord who had the circumcision I worship thee
  Om shri Panchkayika naruaha – the Lord who had the five injuries for the sake of mankind
  Om shri vriksha shula arudayaka nama vrisha ponda marthil shulathil siluthayil bahyanavare, umbayc nan namaskarikunnen. Who is the Lord who died on the wooden cross of Calvary
  Om Shri mrithyu nayaya namaha meaning the Lord Who resurrected from the depths of the Earth on the third day I worship thee

  OPEN YOU EYES!!

 26. SELVAKUMAR.S சொல்கிறார்:

  hai devapriyaji,

  ( Thanudiya mudhugula ayiram azhuka vachikitu aduthavan mudhuga parthu oruthan heeeee heeeee nu palla katti sirikiran parunga boss romba comedya illa devapriyaji.)

  Q. Sir Ramamar bridge kattunara illaya?

  Ans. kattunaru ana illa boss.

  Ram Setu: Myth or Truth?
  Pratyush | Sep 12 2007
  Sponsored Links

  Was there any Setu (Bridge) or not? If yes, is that Setu natural or man-made? There are so many questions regarding the existence of the Setu, what saffron leaders call as Ram Setu. BJP, VHP claim that the Setusamudram project, proposed by the government of India, would destroy the mythical ‘Ram Setu’ connecting India to Sri Lanka.
  The Sethusamudram Project proposes linking the Palk Bay and the Gulf of Mannar between India and Sri Lanka by creating a shipping canal. The logic behind making the canal that it would provide a continuous navigable sea route around the peninsula.

  On the other hand, saffron parties such as the BJP and the VHP have opposed the government proposed project with the logic that it would destroy the Ram Setu or Lord Rama’s celebrated path of rocks to ancient Lanka.
  Some people, who favored the Sethusamudram project, said that the sand and bars at the bottom of the straits are actually a natural phenomenon. This may not be a man-made structure.
  While, the Archeological Survey of India (ASI) has informed the Supreme Court the story of the existence of any man-made bridge is baseless and not scientifically established anymore. There is no any evidence that the bridge was built by Lord Ram’s monkey army or the events of the Ramayana ever had happened.
  The ASI later said that it couldn’t declare Ram Setu as national monument because of no established scientific evidence that might prove the existence of the characters or the events of the Ramayana.

  It said that the Ram Setu is not a man made structure but just a natural formation of sand. On the other hand, the BJP blamed the UPA government of blasphemy when the ASI told SC that there was no historical evidence of the existence of Ram Setu.
  BJP leader Vijay Kumar Malhotra said:
  This is sheer blasphemy. It’s an insult to the Hindu faith. We also wonder why Prime Minister Manmohan Singh and Congress chief Sonia Gandhi have been going for the Dussehra festival if their government does not believe in Lord Ram’s existence.
  Today, the government, in its affidavit, says there is no evidence to prove Lord Rama built the bridge or that Lord Ram ever existed. This is an attack on Hindu sentiments, a ferocious one.
  The BJP and the VHP have strongly opposed the Sethusamudram project by saying that it would be dangerous for the undersea bridge that was believed to be built by monkey army of Lord Ram.
  On Wednesday, Vishwa Hindu Parishad (VHP) activists stooped the daily traffic movement and railways movement across the country. They had some clash with the police at many places.
  They protested against the government’s statement made before the court and questioning the existence on the authenticity of the Ramayan events. They had called the blockage for three-hour in many parts of Mumbai, Delhi, north and northwest India just to register their protest against the Sethusamudram Shipping Canal project.

  BJP Leader ID Swami warned the UPA of dire consequences and said:
  This agitation is a warning to the UPA; if the Government doesn’t listen the results will be dangerous. Hindus are opposed to the demolition of Ram Setu. The ’sacred Setu’ should not be touched, as it is associated with sentiments of Hindus
  The Supreme Court has asked the centre to stop all the construction works of dredging in the Ram Setu region to build the canal proposed under the Sethusamudram project till the next date of hearing. The SC has decided to hear the matter on Friday.

 27. SELVAKUMAR.S சொல்கிறார்:

  hai devipriyaji,

  Vivekananda Speaks on Christ

  “These great children of Light, who manifest the light themselves, they, being worshipped, become as it were, one with us and we have become one with them.”
  It is easier to have faith in the Personal God than in the impersonal. God dons the earthly cloak. He bodies forth the creation of His own time, and casts a far-flung glance into the yet unborn to bring it into existence. He reveals Himself to each individual according to his power of receptivity.
  To the beginner, Christ would immediately speak of the Personal God: “Pray to your Father in Heaven.” To the one a little more advanced, he would say, “I am the vine, ye are the branches.” But to the one who was fully advanced and his dear disciple, he would proclaim: “I and my Father are One.” We find the same truth echoed in Sri Ramakrishna’s words. He disclosed to his beloved Naren (Vivekananda), “He who is Rama, He who is Krishna, dwells at once in this body as Ramakrishna.”
  It is a sad fact that often the disciples of various paths misinterpret the teachings of their masters to the extent of claiming theirs as the only Master. In doing so, they bring their teachers down to the level of ordinary men. An aspirant, they claim, in spite of high achievements, counts for nothing unless and until he is prepared to give all credit to their master. What blind ignorance! If the master were an ear-witness of his disciple’s utterance, he would burn with shame. On this Vivekananda says:
  Suppose Jesus of Nazareth was teaching, and a man came and told him, “What you teach is beautiful. I believe that it is the way to perfection, and I am ready to follow it; but I do not want to worship you as the only begotten Son of God.” What would be the answer of Jesus of Nazareth?
  “Very well, brother, follow the ideal and advance in your own way. I do not care whether you give me the credit for the teaching or not… I only teach truth, and truth is nobody’s property, nobody’s patent truth. Truth is God Himself. Go forward. But what the disciples say nowadays is, “No matter whether you practise the teachings or not, do you give credit to the Man? If you credit the Master, you will be saved; if not there is no salvation for you.”
  An interesting event took place when Vivekananda was staying at Thousand Island Park. It was a dark and rainy night. A few ladies from Detroit had travelled hundreds of miles to find him there. Having met him, one of them humbly spoke out, “We have come to you just as we would go to Jesus if he were still on the earth and ask him to teach us.” Vivekananda, deeply moved and overwhelmed with humility, replied, “If only I possessed the power of Christ to set you free now!”
  Christ unveiled the truth, “The Kingdom of Heaven is within you.” A heroic echo is heard in Vivekananda: “It is already yours… It is yours by right.” We are drawn to the famous lines of the Gita: “He who seeth Me everywhere and seeth everything in Me, of him will I never lose hold, nor shall he ever lose hold of Me.” Almost parallel to this are the divine words of Christ: “He that loseth his life for my sake shall find it.”
  The Nazarene was a product of the East, although the people of the West have managed to forget this bare truth. “An Oriental of Orientals,” said Vivekananda of the son of Mary. It is quite natural that in the Bible we come across many images, symbols, natural scenes and simple ways of living common to the oriental countries. But what is more important, the oriental view is that this material life falls short of true satisfaction. So when Christ says, “Not this life, but something higher,” Vivekananda cannot help remarking, “Like a true son of the Orient, he is practical in that.”
  Vivekananda meant that our earthly achievements, however grandiose, are in no way enough to quench the ever-pinching thirst of human souls to attain to higher life.
  Christ’s body is Christianity. Christianity embodies humility. Vivekananda’s humility the entire world treasures. He once said:
  If you ask me, “Is there a God?” and I say “Yes,” you immediately ask my grounds for saying so, and poor me has to exercise all his powers to provide you with some reason. If you had come to Christ and said “Is there any God?” he would have said, “Yes,” and if you had asked, “Is there any proof?” he would have replied, “Behold the Lord.!”
  Excerpt from Vivekananda: An Ancient Silence-Heart And A Modern Dynamism-Life by Sri Chinmoy

 28. SELVAKUMAR.S சொல்கிறார்:

  hai devapriyaji,

  STORY NAME : YARU DA INDHA NATHAM PUDICHAVAN

  STORY NAME : WHO IS THE DIRTY BOY

  QUESTION:

  1. APPANUKU THERIYAMA PORANDHA ORU THAPPANA PULLA YARU?

  How Ganesha Got His Head

  The story of the birth of this zoomorphic deity, as depicted in the Shiva Purana, goes like this: Once goddess Parvati, while bathing, created a boy out of the dirt of her body and assigned him the task of guarding the entrance to her bathroom. When Shiva, her husband returned, he was surprised to find a stranger denying him access, and struck off the boy’s head in rage. Parvati broke down in utter grief and to soothe her, Shiva sent out his squad (gana) to fetch the head of any sleeping being who was facing the north. The company found a sleeping elephant and brought back its severed head, which was then attached to the body of the boy. Shiva restored its life and made him the leader (pati) of his troops. Hence his name ‘Ganapati’. Shiva also bestowed a boon that people would worship him and invoke his name before undertaking any venture.

  pullana ipadi irukanum neyum irukiya devapriyaji ji ji ji ji ji ji

  • Jayashree சொல்கிறார்:

   Sister r brother..pen roobathil vedamita sivanukkm ,vishnukkum irukkathil oruvana VIYARVAI thuli I’ll oruvana Devan ah nambuvingala,katrukku kulainthya pirantha Hanuman ji namburinga thana?,

   • தேவப்ரியாஜி சொல்கிறார்:

    There is explanation to all, which your devil bible brainwashed does not accept.
    Archaeologically Israel of Bible never existed.
    There were many yahweh temples in Israel and Maccabees refers to the one in Mt.Gerzim in Samaria.
    Where as the bible you have says only temple in Jerusalem. Jerusalem was a small village till 725 BCE and it reached a maximum population of 15000 which became 400 in 5th century CE.
    Total old testament is a fiction as per Archaeology. Abraham, Moses, David and Solomon and yahweh all are fictional characters and quran copies it
    Look for truth.

 29. SELVAKUMAR.S சொல்கிறார்:

  hi Devapriyaji,

  Regarding Teena’s –
  Questions i will answer your question

  Who Wrote Bible-with such Frauds?

  Ans:An introduction to the Bible:

  • Christians acknowledge that the Bible is the inspired word of God.

  • The Bible contains 66 books, from Genesis to Revelation. The Catholic Bible contains the same 66 books and an extra 7 books. Those extra 7 books are mostly historical accounts of events that took place before the time of Jesus.

  • The Christian Bible is divided into two parts – the Old Testament and the New Testament.

  • The books of the Bible were written by about 40 different people who were inspired by God. Moses is credited with the first five books of the Bible. John, the Apostle, wrote the last book of the Bible, which is called the book of Revelation.

  • The Old Testament books of the Bible were composed during a period of time that lasted about 1000 years. That period of time began with Moses, who lived about 3400 years ago. It ended about 2400 years ago, which is about the time that the prophet Malachi lived.

  • The New Testament books of the Bible were written sometime from about 50 AD to about 95 AD (that’s about 1950 years ago to about 1900 years ago). The writers of the New Testament included some of Jesus’ apostles and some of his contemporaries.

  • The New Testament contains the “four Gospels,” which refers to the books of Matthew, Mark, Luke and John. It also contains “epistles” or “letters” that were written by Peter, Paul, James and other followers of Jesus. It also contains the book of Revelation.

  Is the Bible Authors Alive Till date?

  Ans: First show me the authors of Rigveda,yajurveda,samaveda,adharvaveda,mahabaratham,ramayanam,puranas,ithikasam and other old hindu scriptures after that i will tell u about the bible author is alive or not.

  example: pathavadhu padam edutha vadhiyaray poi sendhutaru inu enda 10thavadu padam padikirom.

  HOW MANY wIVES Soloman Had?

  Ans : 1.ramayanathil varu ramarin father dhasaradhana vida konjam kammi than approximate qty – 16000 wifes.

  2. First Kings 11:1-3 indicates that King Solomon had 700 hundred wives and 300 hundred concubines, 700 + 300 = 1000 and not 16000

  1. solomon – 1000 –
  2. dhasaradhan – 16000

  Total 6000

  Leading point goes to yaru sollunga boss?

  Q.Abraham Married Sister.?

  Ans: Devapriyaji the question is wrong.

  he didnt marry any other women than saral he was insisted by her wife saral to get a sexual relationship with her (servant agar).by her abrahams first son was born he was ishmahel

  why because saral couldnt get a child for him that is the reason.

  Q .Jesus could have been Homo?

  Ans: Dont write these kind of vulgar things friend even i dont hurt my enemies like this way.

  Q .Are yoy happy with this ?

  YES IAM VERY HAPPY BECAUSE YOUR GOING TO TURN BACK TO THE LORD ONE DAY AND IT WILL HAPPEN FRIEND . EVEN U HURT ME ALSO.

  • தேவப்ரியாஜி சொல்கிறார்:

   Till date Egypt has no proof acceptable for Any presence of 20 Lakhs Jews.
   Jerusalem was built only 100 years after the days of DAVID AND SOLOMON
   பைபிள்-குலைக்கப் படுகிறதா -அகழ்வாய்வு உண்மைகளில்?
   http://devapriyaji.wordpress.com/%E0%AE%AA%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B3%E0%AF%8D-%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AA%E0%AF%8D-%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B1/
   இஸ்ரேல் சுற்றி எழுந்த அகழ்வாய்வுகள் பைபிள் புராணக்கதைகளை முழுமையாக தவறு என்று நிருபிக்கிறது. அரசியல் ஒற்றுமை ஏற்படுத்த பொ.ச.300-200 இடையே எழுந்தது தான் பழைய ஏற்பாடு என்னும் யூதர்களின் பைபிள்.
   ஆய்வு நூல்: R.E. Gmirkin- “ Berossus and Genesis, Manetho and Exodus: Hellenistic histories and the date of the Pentateuch”
   இந்த நூல் மிகத் தெளிவாக கிரேக்கப் பாரம்பரியங்கள்- பக்கத்து நாடுகளில் எபிரேயர்கள் பற்றி உள்ள ஆதாரங்கள், ஆதியாகம நூலில் உள்ள பல நாடுகள் அவை அப்பெயரில் இயங்கிய காலம் எப்போது என ஆராய்ந்து – பொ.ச.270 வாக்கில் தான் நாடுகள் அப்பெயர்களில் இயங்கின என நிருபித்தார். கிரேக்க செப்துவகிந்தும் எபிரேயமும் ஒரே நேரத்தில் தான் புனையப்பட்டன எனக் காட்டுகிறார்.
   இன்னுமொரு நூல் –
   Bible As Literature, Oxford University Press, written by 3 Professors John.A.Gabel, Charles B.Wheelr and Antony.D.York.
   How was Hebrews living during OT times.
   The small Corner of the Eastern Mediterranean, we have to keep reminding ourselves that it take up only Lower Third of that coast- particularly speaking was the Whole World to them.
   Page-77
   எபிரேயர்கள் அந்த சிறிய பாலைவன நாட்டை தங்கள் புராணக் கதையில் புனையப்பட்ட தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நாடு, மக்கள் என்பதை அப்படியே ஏற்று அந்த சிறு பகுதியில் வாழ்ந்தனர். அந்தக் கடற்கரையேரப் பகுதியின் சிறு பகுதியே அவர்கட்கு முழு உலகமும்.

   With Just a Few Exceptions, No Canaanite Or Israelite City before the Roman Period occupied more area than that of an American University Football Stadium, most Villages were hardly bigger than the Playing Field itself. King’ David’s Jerusalem is estimated to have measured about 300 x 1300 foot. Inside the City-walls houses would be crammed together according to no particular pattern, leaving room for Passages but not for Streets. Before the Greek Period there were no Public Building of the Kind that we take for granted, provided by the Municipal Government.
   Pages- 87,88
   ஒரு சில தவிற கானானிய அல்லது இஸ்ரேலின் எந்த ஒரு நகரமும் ரோமன் எகாதிபத்த்ய ஆட்சிக்குக் கீழ் (பொ.ச.மு.63) வரும் முன்பு ஒரு அமெரிக்க கால்பந்து மைதான அளவு தான் இருந்தது. கிராமங்கள் கால்பந்து விளையாடும் பகுதி மட்டும் தான். தாவிதின் ஜெருசலேம் என்பது 300’ -1300 அடிகல் கொண்டது. ஜெருசலேம் நகர எல்லைக்குள் வீடுகள் கொச்சை- கொச்சையாக ஒரு வரிசையின்றி, செல்வதற்கு சிறு பாதை மட்டும்- தெருச் சாலை கிடையாது. கிரேக்கர் ஆக்கிரமிப்புக்கு முன் பொது மக்களுக்கு என அரசினால் ஏற்படுத்தப்படும் எந்த ஒரு பொதுக் கட்டங்களும் கிடையாது என்பது பழைய ஏற்பாடு -கொண்டு வரலாற்று ஆசிரியர்கள் தரும் உணமை.
   Foreign Countries appear in the OT only as Military Allies or Enemies of the Israelites or as the Habitat of Alien Gods; otherwise, not a Slightest interest is shown in them.
   Page-77
   The Best Opportunity for Economic Development, it might seem was One they never took; Commerce by Sea with Mediterranean always at their door, the Israelites stubbornly remained a Land Locked People. They were effectively Shut off from the Coast at first by the Philistines, but the warfare between the two, more had to do with the Philistines attempt to expand toward the east than with any desire of the Israelite to gain access to Sea. Although the Palestinian Coast has no natural Harbors south of Carmel, this need not have been a Permanent Obstacle.
   The Israelites were Content to Let others – Phoenicians and Egyptians conduct their Merchant Shipping for them, almost as though they Believed the Covenant Language in its Narrowest Sense as a Promise of Land and Nothing Further.
   It is clear from their writings in the OT THAT THE SEA WAS ALWAYS to them, had no significant part to Play in their Thought.
   Pages 86-87.
   வெளிநாடுகள் பழைய ஏற்பாட்டில் ஒரு ராணுவ ரீதியான் நட்போ-எதிரியோ என்றும், இஸ்ரேலின் சிறு எல்லைக் கடவுள் கர்த்தர் தவிற மற்ற கடவுள்களின் மக்கள் என்றே பார்த்தனர், மற்றபடு மற்றநாடுகளைப் பற்றி சிறு ஆர்வமும் இல்லை.
   பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு இருந்த எளிதான வாய்ப்பான- கடல் வாணிகம் எப்பொழுதுமே செய்யவில்லை, தங்களை அந்த தரைப் பகுதி எல்லையினுள் அட்க்கி வாழ்ந்தனர். ஆரம்பத்தில் பிலிஸ்தியரால் கடல் வாணிகத்தில் ஈடுபடுவதைத் தடுக்கப் பட்டாலும், இருவருக்குமான போர்கள் பைபிள்படி- பிலிஸ்தியர் இஸ்ரெலை ஆக்கிரமிப்பு தடுக்கவே. எந்த ஒரு தடுப்பும் இன்றியும் கடலோர நாடான இஸ்ரேலியர் கடல் வாணிகம் செய்யவே இல்லை.
   இஸ்ரேலியர்-பக்கத்து நாட்டினர் பினீசியர்கள்- எகிப்தியர் கடல் வாணிகத்தில் ஈடுபடவிட்டனர். இஸ்ரேலியர்-பழைய ஏற்பாட்டின் மூட நம்பிக்கையான தேர்ந்தெடுக்கப் பட்ட பகுதி- தேர்ந்தெடுக்கப் பட்ட மக்கள் என்ற ஒரு சிறு விஷயத்திலேயே உழன்றனர்.
   பழைய ஏற்பாட்டின்படி கடல் இஸ்ரேலியருக்கு ஒரு வாழ்க்கைப் பட்குதியாகவே இல்லை.
   இன்னுமொரு நூல் – ஆரம்பத்தில் பார்த்தது.
   • Finkelstein, Israel, and Silberman, Neil Asher, The Bible Unearthed : Archaeology’s New Vision of Ancient Israel and the Origin of Its Sacred Texts, Simon & Schuster 2002, ISBN 0-684-86912-8
   இஸ்ரேலின் தலைநகர்- டெல் அவிவ் பல்கலைக்கழக- அகழ்வாய்வுத் துறைப் பேராசிரியர் யூதர் -இஸ்ரேல் பிராஙெல்ஸ்டெயினும் ஐரோப்பிய அகழ்வாய்வு அறிஞர் சில்பர்மேனும் இணைந்து எழுதியது- “பைபிள் தோண்டப்பட்டது” என்னும் நூல்.
   இந்நூல் தெளிவு படுத்தும் (முன்பு பல பைபிள் அறிஞர்கள் கூறியது தான்) உண்மைகள்.
   1. இஸ்ரேலியர்- கானானிய மக்களே. பாபிலோனிலிருந்த வந்த ஒரு வெளியினம் அல்ல.
   2. யாத்திர ஆகமம் என்னும் எகிப்தில் இருந்து மீட்டு வந்ந்தது வெறும் கட்டுக்கதை.
   3. ஜெருசலேம் பொ.ச.மு. 7ம் நூற்றாண்டிற்குப் பிறகு தான் இஸ்ரேலியரிடம் வந்தது, அதுவும் ஒரு சிறு கிராமமாகவே இருந்தது.
   4. யூதேயா- இஸ்ரேல் இரண்டும் சேர்ந்து ஒரு நாடக இருந்ததே இல்லை.
   5. தாவீது- சாலமோன் – ஜெருசலேமிலிருந்து ஆண்டதானவை வெறும் கட்டுக்கதை, அவர்கள் சிறு கிராமத் தலைவர்கள்.
   6. பிதாக்கள் எனப்படும் ஆபிரகாம்-ஈசாக்- யாக்கோபு வெவ்வேறு நபர்கள்- ஒரு குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அல்லர், இஸ்ரேலின் பல்வேறு பகுதிகளின் வாய்வழிக்கதைகளின் கதைநாயகர்கள்.
   7. ஜெருசலேம் தேவாலயம் என ஏது சாலமோனால் கட்டப் படவில்லை.

 30. தேவப்ரியாஜி சொல்கிறார்:

  Dear Selvakumar,

  I believe in God AND He is with me always and He directed me to analyse Fraudly human made political conspiracy called Bible.

  Old Testament does not prophesise Messiah coming and Jews say that Christ has not come.

  Last words of Jesus is

  GOD? Why did you abandon me?

  Jews like jesus say now jews are PIG AND DOG. I Feel Jews are pigs as per Bible.

 31. SELVAKUMAR.S சொல்கிறார்:
  Dear Devapriyaji, ஜனவரி 8, 2011 இல் 4:53 பிற்பகல் Old Testament does not prophesise Messiah coming and Jews say that Christ has not come. With reference to the above subject. I would like give explanation to your comments. Many Old Testament Prophecies Of Jesus Christ Were Fulfilled In The New Testament Jesus Christ is eternal in His existence. Micah 5:1-2 (NIV) Marshal your troops, O city of troops, for a siege is laid against us. They will strike Israel’s ruler on the cheek with a rod. 2 “But you, Bethlehem Ephrathah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from of old, from ancient times.” John 1:1 (NIV) In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John 1:14 The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the One and Only, who came from the Father, full of grace and truth. John 8:58 (NIV) “I tell you the truth,” Jesus answered, “before Abraham was born, I am!” Ephesians 1:3-14 (NIV) Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. 4 For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. In love 5 he predestined us to be adopted as his sons through Jesus Christ, in accordance with his pleasure and will– 6 to the praise of his glorious grace, which he has freely given us in the One he loves. 7 In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God’s grace 8 that he lavished on us with all wisdom and understanding. 9 And he made known to us the mystery of his will according to his good pleasure, which he purposed in Christ, 10 to be put into effect when the times will have reached their fulfillment–to bring all things in heaven and on earth together under one head, even Christ. 11 In him we were also chosen, having been predestined according to the plan of him who works out everything in conformity with the purpose of his will, 12 in order that we, who were the first to hope in Christ, might be for the praise of his glory. 13 And you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Having believed, you were marked in him with a seal, the promised Holy Spirit, 14 who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God’s possession–to the praise of his glory. Colossians 1:15-19 (NIV) He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. 16 For by him all things were created: things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities; all things were created by him and for him. 17 He is before all things, and in him all things hold together. 18 And he is the head of the body, the church; he is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything he might have the supremacy. 19 For God was pleased to have all his fullness dwell in him, Revelation 1:18 (NIV) I am the Living One; I was dead, and behold I am alive for ever and ever! And I hold the keys of death and Hades. Jesus Christ is the Son of God. Psalms 2:7 (NIV) I will proclaim the decree of the LORD: He said to me, “You are my Son ; today I have become your Father. Proverbs 30:4 (NIV) Who has gone up to heaven and come down? Who has gathered up the wind in the hollow of his hands? Who has wrapped up the waters in his cloak? Who has established all the ends of the earth? What is his name, and the name of his son? Tell me if you know! Matthew 3:17 (NIV) And a voice from heaven said, “This is my Son, whom I love; with him I am well pleased.” Luke 1:32 (NIV) He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, Romans 1:4 (NIV) and who through the Spirit of holiness was declared with power to be the Son of God by his resurrection from the dead: Jesus Christ our Lord. Jesus Christ would be anointed with the Holy Spirit of God. Isaiah 11:2 (NIV) The Spirit of the LORD will rest on him– the Spirit of wisdom and of understanding, the Spirit of counsel and of power, the Spirit of knowledge and of the fear of the LORD– Isaiah 61:1 (NIV) The Spirit of the Sovereign LORD is on me, because the LORD has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners, Psalms 45:7-8 (NIV) You love righteousness and hate wickedness; therefore God, your God, has set you above your companions by anointing you with the oil of joy. 8 All your robes are fragrant with myrrh and aloes and cassia; from palaces adorned with ivory the music of the strings makes you glad. Matthew 3:16 (NIV) As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting on him. John 3:34 (NIV) For the one whom God has sent speaks the words of God, for God gives the Spirit without limit. Acts 10:38 (NIV) how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how he went around doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with him. Jesus Christ’s name is the same as the Tetragrammaton (YHWH). Isaiah 9:5-7 (NIV) Every warrior’s boot used in battle and every garment rolled in blood will be destined for burning, will be fuel for the fire. 6 For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. 7 Of the increase of his government and peace there will be no end. He will reign on David’s throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the LORD Almighty will accomplish this. Jeremiah 23:5-6 (NIV) “The days are coming,” declares the LORD, “when I will raise up to David a righteous Branch, a King who will reign wisely and do what is just and right in the land. 6 In his days Judah will be saved and Israel will live in safety. This is the name by which he will be called: The LORD Our Righteousness. Romans 10:9 (NIV) That if you confess with your mouth, “Jesus is Lord,” and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Philippians 2:9-11 (NIV) Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, 10 that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, 11 and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Jesus Christ would be The King. Psalms 2:6 (NIV) “I have installed my King on Zion, my holy hill.” John 18:33-37 (NIV) Pilate then went back inside the palace, summoned Jesus and asked him, “Are you the king of the Jews?” 34 “Is that your own idea,” Jesus asked, “or did others talk to you about me?” 35 “Am I a Jew?” Pilate replied. “It was your people and your chief priests who handed you over to me. What is it you have done?” 36 Jesus said, “My kingdom is not of this world. If it were, my servants would fight to prevent my arrest by the Jews. But now my kingdom is from another place.” 37 “You are a king, then!” said Pilate. Jesus answered, “You are right in saying I am a king. In fact, for this reason I was born, and for this I came into the world, to testify to the truth. Everyone on the side of truth listens to me.” Jesus Christ would be a Prophet. Deuteronomy 18:15 (NIV) The LORD your God will raise up for you a prophet like me from among your own brothers. You must listen to him. Deuteronomy 18:18 (NIV) I will raise up for them a prophet like you from among their brothers; I will put my words in his mouth, and he will tell them everything I command him. Acts 3:20-22 (NIV) and that he may send the Christ, who has been appointed for you–even Jesus. 21 He must remain in heaven until the time comes for God to restore everything, as he promised long ago through his holy prophets. 22 For Moses said, ‘The Lord your God will raise up for you a prophet like me from among your own people; you must listen to everything he tells you. Jesus Christ would be a Priest. Psalms 110:4 (NIV) The LORD has sworn and will not change his mind: “You are a priest forever, in the order of Melchizedek.” Hebrews 5:5-6 (NIV) So Christ also did not take upon himself the glory of becoming a high priest. But God said to him, “You are my Son; today I have become your Father.” 6 And he says in another place, “You are a priest forever, in the order of Melchizedek.” Hebrews 6:20 (NIV) where Jesus, who went before us, has entered on our behalf. He has become a high priest forever, in the order of Melchizedek. Hebrews 7:14-17 (NIV) For it is clear that our Lord descended from Judah, and in regard to that tribe Moses said nothing about priests. 15 And what we have said is even more clear if another priest like Melchizedek appears, 16 one who has become a priest not on the basis of a regulation as to his ancestry but on the basis of the power of an indestructible life. 17 For it is declared: “You are a priest forever, in the order of Melchizedek.” Jesus Christ, “the Anointed One, the ruler,” would come the first time as “the Anointed One” after “sixty-two ‘sevens.\'” Jesus Christ would come the second time as “the Anointed One, the ruler,” after “seven ‘sevens.\'” Daniel 9:24-26 (NIV) “Seventy ‘sevens’ are decreed for your people and your holy city to finish transgression, to put an end to sin, to atone for wickedness, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy and to anoint the most holy. 25 “Know and understand this: From the issuing of the decree to restore and rebuild Jerusalem until the Anointed One, the ruler, comes, there will be seven ‘sevens,’ and sixty-two ‘sevens.’ It will be rebuilt with streets and a trench, but in times of trouble. 26 After the sixty-two ‘sevens,’ the Anointed One will be cut off and will have nothing. The people of the ruler who will come will destroy the city and the sanctuary. The end will come like a flood: War will continue until the end, and desolations have been decreed. Matthew 2:1 (NIV) After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem Matthew 2:16 When Herod realized that he had been outwitted by the Magi, he was furious, and he gave orders to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity who were two years old and under, in accordance with the time he had learned from the Magi. Jesus Christ would die “sixty two ‘sevens\'” after the first order to rebuild Jerusalem. Daniel 9:24-26 (NIV) “Seventy ‘sevens’ are decreed for your people and your holy city to finish transgression, to put an end to sin, to atone for wickedness, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy and to anoint the most holy. 25 “Know and understand this: From the issuing of the decree to restore and rebuild Jerusalem until the Anointed One, the ruler, comes, there will be seven ‘sevens,’ and sixty-two ‘sevens.’ It will be rebuilt with streets and a trench, but in times of trouble. 26 After the sixty-two ‘sevens,’ the Anointed One will be cut off and will have nothing. The people of the ruler who will come will destroy the city and the sanctuary. The end will come like a flood: War will continue until the end, and desolations have been decreed. Romans 5:16 (NIV) Again, the gift of God is not like the result of the one man’s sin: The judgment followed one sin and brought condemnation, but the gift followed many trespasses and brought justification. 1 Peter 3:18 (NIV) For Christ died for sins once for all, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body but made alive by the Spirit, Jesus Christ would be the “seed of the woman” that would crush the serpent’s head. Genesis 3:15 (NIV) And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers; he will crush your head, and you will strike his heel.” Galatians 4:4 (NIV) But when the time had fully come, God sent his Son, born of a woman, born under law, 1 John 3:8 (NIV) He who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil’s work. Jesus Christ would be the “seed of Abraham.” Genesis 12:3 (NIV) I will bless those who bless you, and whoever curses you I will curse; and all peoples on earth will be blessed through you.” Matthew 1:1 (NIV) A record of the genealogy of Jesus Christ the son of David, the son of Abraham: Acts 3:25 (NIV) And you are heirs of the prophets and of the covenant God made with your fathers. He said to Abraham, ‘Through your offspring all peoples on earth will be blessed.’ Galatians 3:16 (NIV) The promises were spoken to Abraham and to his seed. The Scripture does not say “and to seeds,” meaning many people, but “and to your seed,” meaning one person, who is Christ. Jesus Christ would be the “seed of Isaac.” Genesis 17:9 (NIV) Then God said to Abraham, “As for you, you must keep my covenant, you and your descendants after you for the generations to come. Genesis 21:12 (NIV) But God said to him, “Do not be so distressed about the boy and your maidservant. Listen to whatever Sarah tells you, because it is through Isaac that your offspring will be reckoned. Matthew 1:2 (NIV) Abraham was the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his brothers, Luke 3:34 (NIV) the son of Jacob, the son of Isaac, the son of Abraham, the son of Terah, the son of Nahor, Hebrews 11:17-19 (NIV) By faith Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. He who had received the promises was about to sacrifice his one and only son, 18 even though God had said to him, “It is through Isaac that your offspring will be reckoned.” 19 Abraham reasoned that God could raise the dead, and figuratively speaking, he did receive Isaac back from death. Jesus Christ would be the “seed of Jacob.” Genesis 28:14 (NIV) Your descendants will be like the dust of the earth, and you will spread out to the west and to the east, to the north and to the south. All peoples on earth will be blessed through you and your offspring. Numbers 24:17-19 (NIV) “I see him, but not now; I behold him, but not near. A star will come out of Jacob; a scepter will rise out of Israel. He will crush the foreheads of Moab, the skulls of all the sons of Sheth. 18 Edom will be conquered; Seir, his enemy, will be conquered, but Israel will grow strong. 19 A ruler will come out of Jacob and destroy the survivors of the city.” Matthew 1:2 (NIV) Abraham was the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his brothers, Luke 3:34 (NIV) the son of Jacob, the son of Isaac, the son of Abraham, the son of Terah, the son of Nahor, Jesus Christ would be of the tribe of Judah. Genesis 49:10 (NIV) The scepter will not depart from Judah, nor the ruler’s staff from between his feet, until he comes to whom it belongs and the obedience of the nations is his. Matthew 1:2-3 (NIV) Abraham was the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his brothers, 3 Judah the father of Perez and Zerah, whose mother was Tamar, Perez the father of Hezron, Hezron the father of Ram, Luke 3:33 (NIV) the son of Amminadab, the son of Ram, the son of Hezron, the son of Perez, the son of Judah, Hebrews 7:14-17 (NIV) For it is clear that our Lord descended from Judah, and in regard to that tribe Moses said nothing about priests. Jesus Christ would come from David’s family and be heir to David’s throne. 2 Samuel 7:12-16 (NIV) When your days are over and you rest with your fathers, I will raise up your offspring to succeed you, who will come from your own body, and I will establish his kingdom. 13 He is the one who will build a house for my Name, and I will establish the throne of his kingdom forever. 14 I will be his father, and he will be my son. When he does wrong, I will punish him with the rod of men, with floggings inflicted by men. 15 But my love will never be taken away from him, as I took it away from Saul, whom I removed from before you. 16 Your house and your kingdom will endure forever before me ; your throne will be established forever.\'” Psalms 89:3-4 (NIV) You said, “I have made a covenant with my chosen one, I have sworn to David my servant, 4 ‘I will establish your line forever and make your throne firm through all generations.\'” Selah Psalms 110:1 (NIV) Of David. A psalm. The LORD says to my Lord: “Sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet.” Psalms 132:11 (NIV) The LORD swore an oath to David, a sure oath that he will not revoke: “One of your own descendants I will place on your throne– Isaiah 9:6-7 (NIV) For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. 7 Of the increase of his government and peace there will be no end. He will reign on David’s throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the LORD Almighty will accomplish this. Isaiah 11:1-5 (NIV) A shoot will come up from the stump of Jesse; from his roots a Branch will bear fruit. 2 The Spirit of the LORD will rest on him– the Spirit of wisdom and of understanding, the Spirit of counsel and of power, the Spirit of knowledge and of the fear of the LORD– 3 and he will delight in the fear of the LORD. He will not judge by what he sees with his eyes, or decide by what he hears with his ears; 4 but with righteousness he will judge the needy, with justice he will give decisions for the poor of the earth. He will strike the earth with the rod of his mouth; with the breath of his lips he will slay the wicked. 5 Righteousness will be his belt and faithfulness the sash around his waist. Jeremiah 23:5 (NIV) “The days are coming,” declares the LORD, “when I will raise up to David a righteous Branch, a King who will reign wisely and do what is just and right in the land. Matthew 1:1 (NIV) A record of the genealogy of Jesus Christ the son of David, the son of Abraham: Matthew 1:6 (NIV) and Jesse the father of King David. David was the father of Solomon, whose mother had been Uriah’s wife, Matthew 22:44 (NIV) “‘The Lord said to my Lord: “Sit at my right hand until I put your enemies under your feet.”‘ Mark 12:36 (NIV) David himself, speaking by the Holy Spirit, declared: “‘The Lord said to my Lord: “Sit at my right hand until I put your enemies under your feet.”‘ Luke 1:69-70 (NIV) He has raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David 70 (as he said through his holy prophets of long ago), Luke 2:4-7 (NIV) So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem the town of David, because he belonged to the house and line of David. 5 He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. 6 While they were there, the time came for the baby to be born, 7 and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger, because there was no room for them in the inn. Luke 20:42-44 (NIV) David himself declares in the Book of Psalms: “‘The Lord said to my Lord: “Sit at my right hand 43 until I make your enemies a footstool for your feet.”‘ 44 David calls him ‘Lord.’ How then can he be his son?” John 7:42 (NIV) Does not the Scripture say that the Christ will come from David’s family and from Bethlehem, the town where David lived?” Revelation 22:16 (NIV) “I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the Root and the Offspring of David, and the bright Morning Star.” “Elijah” would come immediately prior to the coming of Jesus Christ. Malachi 4:5 (NIV) “See, I will send you the prophet Elijah before that great and dreadful day of the LORD comes. Malachi 3:1 (NIV) “See, I will send my messenger, who will prepare the way before me. Then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple; the messenger of the covenant, whom you desire, will come,” says the LORD Almighty. Isaiah 40:3-5 (NIV) A voice of one calling: “In the desert prepare the way for the LORD ; make straight in the wilderness a highway for our God. 4 Every valley shall be raised up, every mountain and hill made low; the rough ground shall become level, the rugged places a plain. 5 And the glory of the LORD will be revealed, and all mankind together will see it. For the mouth of the LORD has spoken.” Matthew 3:1-3 (NIV) In those days John the Baptist came, preaching in the Desert of Judea 2 and saying, “Repent, for the kingdom of heaven is near.” 3 This is he who was spoken of through the prophet Isaiah: “A voice of one calling in the desert, ‘Prepare the way for the Lord, make straight paths for him.\'” Matthew 11:10-14 (NIV) This is the one about whom it is written: “‘I will send my messenger ahead of you, who will prepare your way before you.’ 11 I tell you the truth: Among those born of women there has not risen anyone greater than John the Baptist; yet he who is least in the kingdom of heaven is greater than he. 12 From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has been forcefully advancing, and forceful men lay hold of it. 13 For all the Prophets and the Law prophesied until John. 14 And if you are willing to accept it, he is the Elijah who was to come. Mark 1:2-3 (NIV) It is written in Isaiah the prophet: “I will send my messenger ahead of you, who will prepare your way”– 3 “a voice of one calling in the desert, ‘Prepare the way for the Lord, make straight paths for him.\'” Luke 1:17 (NIV) And he will go on before the Lord, in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to their children and the disobedient to the wisdom of the righteous–to make ready a people prepared for the Lord.” Luke 3:2-6 (NIV) during the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John son of Zechariah in the desert. 3 He went into all the country around the Jordan, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. 4 As is written in the book of the words of Isaiah the prophet: “A voice of one calling in the desert, ‘Prepare the way for the Lord, make straight paths for him. 5 Every valley shall be filled in, every mountain and hill made low. The crooked roads shall become straight, the rough ways smooth. 6 And all mankind will see God’s salvation.\'” Luke 7:27 (NIV) This is the one about whom it is written: “‘I will send my messenger ahead of you, who will prepare your way before you.’ John 1:23 (NIV) John replied in the words of Isaiah the prophet, “I am the voice of one calling in the desert, ‘Make straight the way for the Lord.\'” Jesus Christ would be born in Bethlehem. Micah 5:1 (NIV) Marshal your troops, O city of troops, for a siege is laid against us. They will strike Israel’s ruler on the cheek with a rod. 2 “But you, Bethlehem Ephrathah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from of old, from ancient times.” Matthew 2:1 (NIV) After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem Matthew 2:6 (NIV) “‘But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah; for out of you will come a ruler who will be the shepherd of my people Israel.\'” Luke 2:4-7 (NIV) So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem the town of David, because he belonged to the house and line of David. 5 He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. 6 While they were there, the time came for the baby to be born, 7 and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger, because there was no room for them in the inn. John 7:42 (NIV) Does not the Scripture say that the Christ will come from David’s family and from Bethlehem, the town where David lived?” Jesus Christ would be born of a virgin and called Immanuel. Isaiah 7:14 (NIV) Therefore the Lord himself will give you a sign: The virgin will be with child and will give birth to a son, and will call him Immanuel. Matthew 1:18-2:1 (NIV) This is how the birth of Jesus Christ came about: His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be with child through the Holy Spirit. 19 Because Joseph her husband was a righteous man and did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. 20 But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, “Joseph son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. 21 She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins.” 22 All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet: 23 “The virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call him Immanuel” –which means, “God with us.” 24 When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. 25 But he had no union with her until she gave birth to a son. And he gave him the name Jesus. 2:1 After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem Luke 1:26-35 (NIV) In the sixth month, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, 27 to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin’s name was Mary. 28 The angel went to her and said, “Greetings, you who are highly favored! The Lord is with you.” 29 Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. 30 But the angel said to her, “Do not be afraid, Mary, you have found favor with God. 31 You will be with child and give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. 32 He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, 33 and he will reign over the house of Jacob forever; his kingdom will never end.” 34 “How will this be,” Mary asked the angel, “since I am a virgin?” 35 The angel answered, “The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the holy one to be born will be called the Son of God. Jesus Christ would proclaim a Jubilee. Isaiah 58:6 (NIV) “Is not this the kind of fasting I have chosen: to loose the chains of injustice and untie the cords of the yoke, to set the oppressed free and break every yoke? Isaiah 61:1 (NIV) The Spirit of the Sovereign LORD is on me, because the LORD has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners, Luke 4:16-21 (NIV) He went to Nazareth, where he had been brought up, and on the Sabbath day he went into the synagogue, as was his custom. And he stood up to read. 17 The scroll of the prophet Isaiah was handed to him. Unrolling it, he found the place where it is written: 18 “The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed, 19 to proclaim the year of the Lord’s favor.” 20 Then he rolled up the scroll, gave it back to the attendant and sat down. The eyes of everyone in the synagogue were fastened on him, 21 and he began by saying to them, “Today this scripture is fulfilled in your hearing.” Kings would bow down to Jesus Christ. Psalms 72:10-11 (NIV) The kings of Tarshish and of distant shores will bring tribute to him; the kings of Sheba and Seba will present him gifts. 11 All kings will bow down to him and all nations will serve him. Matthew 2:1-11 (NIV) After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem 2 and asked, “Where is the one who has been born king of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him.” 3 When King Herod heard this he was disturbed, and all Jerusalem with him. 4 When he had called together all the people’s chief priests and teachers of the law, he asked them where the Christ was to be born. 5 “In Bethlehem in Judea,” they replied, “for this is what the prophet has written: 6 “‘But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah; for out of you will come a ruler who will be the shepherd of my people Israel.\'” 7 Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. 8 He sent them to Bethlehem and said, “Go and make a careful search for the child. As soon as you find him, report to me, so that I too may go and worship him.” 9 After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen in the east went ahead of them until it stopped over the place where the child was. 10 When they saw the star, they were overjoyed. 11 On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold and of incense and of myrrh. Bethlehem’s children would be killed at Jesus Christ’s Coming. Genesis 35:19-20 (NIV) So Rachel died and was buried on the way to Ephrath (that is, Bethlehem). 20 Over her tomb Jacob set up a pillar, and to this day that pillar marks Rachel’s tomb. Genesis 48:7 (NIV) As I was returning from Paddan, to my sorrow Rachel died in the land of Canaan while we were still on the way, a little distance from Ephrath. So I buried her there beside the road to Ephrath” (that is, Bethlehem). Jeremiah 31:15 (NIV) This is what the LORD says: “A voice is heard in Ramah, mourning and great weeping, Rachel weeping for her children and refusing to be comforted, because her children are no more.” Matthew 2:16-18 (NIV) When Herod realized that he had been outwitted by the Magi, he was furious, and he gave orders to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity who were two years old and under, in accordance with the time he had learned from the Magi. 17 Then what was said through the prophet Jeremiah was fulfilled: 18 “A voice is heard in Ramah, weeping and great mourning, Rachel weeping for her children and refusing to be comforted, because they are no more.” Jesus Christ would live in Egypt. Hosea 11:1 (NIV) “When Israel was a child, I loved him, and out of Egypt I called my son. Matthew 2:14-15 (NIV) So he got up, took the child and his mother during the night and left for Egypt, 15 where he stayed until the death of Herod. And so was fulfilled what the Lord had said through the prophet: “Out of Egypt I called my son.” Jesus Christ would live in Galilee. Isaiah 9:1-2 (NIV) Nevertheless, there will be no more gloom for those who were in distress. In the past he humbled the land of Zebulun and the land of Naphtali, but in the future he will honor Galilee of the Gentiles, by the way of the sea, along the Jordan– 2 The people walking in darkness have seen a great light; on those living in the land of the shadow of death a light has dawned. Matthew 4:13-16 (NIV) Leaving Nazareth, he went and lived in Capernaum, which was by the lake in the area of Zebulun and Naphtali– 14 to fulfill what was said through the prophet Isaiah: 15 “Land of Zebulun and land of Naphtali, the way to the sea, along the Jordan, Galilee of the Gentiles– 16 the people living in darkness have seen a great light; on those living in the land of the shadow of death a light has dawned.” Jesus Christ would bind up the brokenhearted, proclaim liberty to the captives and announce the acceptable year of the Lord. Isaiah 61:1-2 (NIV) The Spirit of the Sovereign LORD is on me, because the LORD has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners, 2 to proclaim the year of the Lord’s favor and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn, Luke 4:18-21 (NIV) “The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed, 19 to proclaim the year of the Lord’s favor.” 20 Then he rolled up the scroll, gave it back to the attendant and sat down. The eyes of everyone in the synagogue were fastened on him, 21 and he began by saying to them, “Today this scripture is fulfilled in your hearing.” Jesus Christ would heal people of disease and sickness. Isaiah 53:4 (NIV) Surely he took up our infirmities and carried our sorrows, yet we considered him stricken by God, smitten by him, and afflicted. Isaiah 35:5-6 (NIV) Then will the eyes of the blind be opened and the ears of the deaf unstopped. 6 Then will the lame leap like a deer, and the mute tongue shout for joy. Water will gush forth in the wilderness and streams in the desert. Isaiah 42:18 (NIV) “Hear, you deaf; look, you blind, and see! Matthew 8:16-17 (NIV) When evening came, many who were demon-possessed were brought to him, and he drove out the spirits with a word and healed all the sick. 17 This was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah: “He took up our infirmities and carried our diseases.” Matthew 11:5 (NIV) The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cured, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is preached to the poor. Jesus Christ would teach in parables. Isaiah 6:9-10 (NIV) He said, “Go and tell this people: “‘Be ever hearing, but never understanding; be ever seeing, but never perceiving.’ 10 Make the heart of this people calloused; make their ears dull and close their eyes. Otherwise they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn and be healed.” Psalms 78:2 (NIV) I will open my mouth in parables, I will utter hidden things, things from of old– Matthew 13:11-15 (NIV) He replied, “The knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. 12 Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. 13 This is why I speak to them in parables: “Though seeing, they do not see; though hearing, they do not hear or understand. 14 In them is fulfilled the prophecy of Isaiah: “‘You will be ever hearing but never understanding; you will be ever seeing but never perceiving. 15 For this people’s heart has become calloused; they hardly hear with their ears, and they have closed their eyes. Otherwise they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts and turn, and I would heal them.’ Matthew 13:34-35 (NIV) Jesus spoke all these things to the crowd in parables; he did not say anything to them without using a parable. 35 So was fulfilled what was spoken through the prophet: “I will open my mouth in parables, I will utter things hidden since the creation of the world.” Jesus Christ would be tender and compassionate. Isaiah 40:11 (NIV) He tends his flock like a shepherd: He gathers the lambs in his arms and carries them close to his heart; he gently leads those that have young. Isaiah 42:3 (NIV) A bruised reed he will not break, and a smoldering wick he will not snuff out. In faithfulness he will bring forth justice; Matthew 12:15-21 (NIV) Aware of this, Jesus withdrew from that place. Many followed him, and he healed all their sick, 16 warning them not to tell who he was. 17 This was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah: 18 “Here is my servant whom I have chosen, the one I love, in whom I delight; I will put my Spirit on him, and he will proclaim justice to the nations. 19 He will not quarrel or cry out; no one will hear his voice in the streets. 20 A bruised reed he will not break, and a smoldering wick he will not snuff out, till he leads justice to victory. 21 In his name the nations will put their hope.” Hebrews 4:15 (NIV) For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are–yet was without sin. Jesus Christ would be meek and humble. Isaiah 42:2 (NIV) He will not shout or cry out, or raise his voice in the streets. Matthew 12:15-21 (NIV) Aware of this, Jesus withdrew from that place. Many followed him, and he healed all their sick, 16 warning them not to tell who he was. 17 This was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah: 18 “Here is my servant whom I have chosen, the one I love, in whom I delight; I will put my Spirit on him, and he will proclaim justice to the nations. 19 He will not quarrel or cry out; no one will hear his voice in the streets. 20 A bruised reed he will not break, and a smoldering wick he will not snuff out, till he leads justice to victory. 21 In his name the nations will put their hope.” Jesus Christ would be sinless and without guile. Isaiah 53:9 (NIV) He was assigned a grave with the wicked, and with the rich in his death, though he had done no violence, nor was any deceit in his mouth. 1 Peter 2:22 (NIV) “He committed no sin, and no deceit was found in his mouth.” Jesus Christ would bear the reproaches that were due to others. Isaiah 53:12 (NIV) Therefore I will give him a portion among the great, and he will divide the spoils with the strong, because he poured out his life unto death, and was numbered with the transgressors. For he bore the sin of many, and made intercession for the transgressors. Psalms 69:9-10 (NIV) for zeal for your house consumes me, and the insults of those who insult you fall on me. 10 When I weep and fast, I must endure scorn; Romans 15:3 (NIV) For even Christ did not please himself but, as it is written: “The insults of those who insult you have fallen on me.” Jesus Christ would make a triumphal entry into Jerusalem on a donkey. Isaiah 62:11 (NIV) The LORD has made proclamation to the ends of the earth: “Say to the Daughter of Zion, ‘See, your Savior comes! See, his reward is with him, and his recompense accompanies him.\'” Zechariah 9:9 (NIV) Rejoice greatly, O Daughter of Zion! Shout, Daughter of Jerusalem! See, your king comes to you, righteous and having salvation, gentle and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. Psalms 118:26 (NIV) Blessed is he who comes in the name of the LORD. From the house of the LORD we bless you. Matthew 21:1-9 (NIV) As they approached Jerusalem and came to Bethphage on the Mount of Olives, Jesus sent two disciples, 2 saying to them, “Go to the village ahead of you, and at once you will find a donkey tied there, with her colt by her. Untie them and bring them to me. 3 If anyone says anything to you, tell him that the Lord needs them, and he will send them right away.” 4 This took place to fulfill what was spoken through the prophet: 5 “Say to the Daughter of Zion, ‘See, your king comes to you, gentle and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey.\'” 6 The disciples went and did as Jesus had instructed them. 7 They brought the donkey and the colt, placed their cloaks on them, and Jesus sat on them. 8 A very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. 9 The crowds that went ahead of him and those that followed shouted, “Hosanna to the Son of David!” “Blessed is he who comes in the name of the Lord!” “Hosanna in the highest!” Mark 11:1-11 (NIV) As they approached Jerusalem and came to Bethphage and Bethany at the Mount of Olives, Jesus sent two of his disciples, 2 saying to them, “Go to the village ahead of you, and just as you enter it, you will find a colt tied there, which no one has ever ridden. Untie it and bring it here. 3 If anyone asks you, ‘Why are you doing this?’ tell him, ‘The Lord needs it and will send it back here shortly.\'” 4 They went and found a colt outside in the street, tied at a doorway. As they untied it, 5 some people standing there asked, “What are you doing, untying that colt?” 6 They answered as Jesus had told them to, and the people let them go. 7 When they brought the colt to Jesus and threw their cloaks over it, he sat on it. 8 Many people spread their cloaks on the road, while others spread branches they had cut in the fields. 9 Those who went ahead and those who followed shouted, “Hosanna! ” “Blessed is he who comes in the name of the Lord!” 10 “Blessed is the coming kingdom of our father David!” “Hosanna in the highest!” 11 Jesus entered Jerusalem and went to the temple. He looked around at everything, but since it was already late, he went out to Bethany with the Twelve. John 12:12-16 (NIV) The next day the great crowd that had come for the Feast heard that Jesus was on his way to Jerusalem. 13 They took palm branches and went out to meet him, shouting, “Hosanna! ” “Blessed is he who comes in the name of the Lord!” “Blessed is the King of Israel!” 14 Jesus found a young donkey and sat upon it, as it is written, 15 “Do not be afraid, O Daughter of Zion; see, your king is coming, seated on a donkey’s colt.” 16 At first his disciples did not understand all this. Only after Jesus was glorified did they realize that these things had been written about him and that they had done these things to him. Jesus Christ would enter the Temple with authority. Haggai 2:7-9 (NIV) I will shake all nations, and the desired of all nations will come, and I will fill this house with glory,’ says the LORD Almighty. 8 ‘The silver is mine and the gold is mine,’ declares the LORD Almighty. 9 ‘The glory of this present house will be greater than the glory of the former house,’ says the LORD Almighty. ‘And in this place I will grant peace,’ declares the LORD Almighty.” Malachi 3:1 (NIV) “See, I will send my messenger, who will prepare the way before me. Then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple; the messenger of the covenant, whom you desire, will come,” says the LORD Almighty. Matthew 21:12 (NIV) Jesus entered the temple area and drove out all who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves. Luke 2:27-38 (NIV) Moved by the Spirit, he went into the temple courts. When the parents brought in the child Jesus to do for him what the custom of the Law required, 28 Simeon took him in his arms and praised God, saying: 29 “Sovereign Lord, as you have promised, you now dismiss your servant in peace. 30 For my eyes have seen your salvation, 31 which you have prepared in the sight of all people, 32 a light for revelation to the Gentiles and for glory to your people Israel.” 33 The child’s father and mother marveled at what was said about him. 34 Then Simeon blessed them and said to Mary, his mother: “This child is destined to cause the falling and rising of many in Israel, and to be a sign that will be spoken against, 35 so that the thoughts of many hearts will be revealed. And a sword will pierce your own soul too.” 36 There was also a prophetess, Anna, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was very old; she had lived with her husband seven years after her marriage, 37 and then was a widow until she was eighty-four. She never left the temple but worshiped night and day, fasting and praying. 38 Coming up to them at that very moment, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem. Luke 2:45-50 (NIV) When they did not find him, they went back to Jerusalem to look for him. 46 After three days they found him in the temple courts, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. 47 Everyone who heard him was amazed at his understanding and his answers. 48 When his parents saw him, they were astonished. His mother said to him, “Son, why have you treated us like this? Your father and I have been anxiously searching for you.” 49 “Why were you searching for me?” he asked. “Didn’t you know I had to be in my Father’s house?” 50 But they did not understand what he was saying to them John 2:13-22 (NIV) When it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. 14 In the temple courts he found men selling cattle, sheep and doves, and others sitting at tables exchanging money. 15 So he made a whip out of cords, and drove all from the temple area, both sheep and cattle; he scattered the coins of the money changers and overturned their tables. 16 To those who sold doves he said, “Get these out of here! How dare you turn my Father’s house into a market!” 17 His disciples remembered that it is written: “Zeal for your house will consume me.” 18 Then the Jews demanded of him, “What miraculous sign can you show us to prove your authority to do all this?” 19 Jesus answered them, “Destroy this temple, and I will raise it again in three days.” 20 The Jews replied, “It has taken forty-six years to build this temple, and you are going to raise it in three days?” 21 But the temple he had spoken of was his body. 22 After he was raised from the dead, his disciples recalled what he had said. Then they believed the Scripture and the words that Jesus had spoken. Jesus Christ would be hated without reason. Isaiah 49:7 (NIV) This is what the LORD says– the Redeemer and Holy One of Israel– to him who was despised and abhorred by the nation, to the servant of rulers: “Kings will see you and rise up, princes will see and bow down, because of the LORD, who is faithful, the Holy One of Israel, who has chosen you.” Psalms 69:4 (NIV) Those who hate me without reason outnumber the hairs of my head; many are my enemies without cause, those who seek to destroy me. I am forced to restore what I did not steal. John 15:24-25 (NIV) If I had not done among them what no one else did, they would not be guilty of sin. But now they have seen these miracles, and yet they have hated both me and my Father. 25 But this is to fulfill what is written in their Law: ‘They hated me without reason.’ Jesus Christ would be rejected by the Jewish people. Psalms 69:4 (NIV) Those who hate me without reason outnumber the hairs of my head; many are my enemies without cause, those who seek to destroy me. I am forced to restore what I did not steal. Psalm 69:8 (NIV) I am a stranger to my brothers, an alien to my own mother’s sons; Isaiah 6:10 (NIV) Make the heart of this people calloused; make their ears dull and close their eyes. Otherwise they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn and be healed.” Isaiah 29:13 (NIV) The Lord says: “These people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship of me is made up only of rules taught by men. Isaiah 53:3 (NIV) He was despised and rejected by men, a man of sorrows, and familiar with suffering. Like one from whom men hide their faces he was despised, and we esteemed him not. Isaiah 63:1-6 (NIV) Who is this coming from Edom, from Bozrah, with his garments stained crimson? Who is this, robed in splendor, striding forward in the greatness of his strength? “It is I, speaking in righteousness, mighty to save.” 2 Why are your garments red, like those of one treading the winepress? 3 “I have trodden the winepress alone; from the nations no one was with me. I trampled them in my anger and trod them down in my wrath; their blood spattered my garments, and I stained all my clothing. 4 For the day of vengeance was in my heart, and the year of my redemption has come. 5 I looked, but there was no one to help, I was appalled that no one gave support; so my own arm worked salvation for me, and my own wrath sustained me. 6 I trampled the nations in my anger; in my wrath I made them drunk and poured their blood on the ground.” Matthew 15:1-9 (NIV) Then some Pharisees and teachers of the law came to Jesus from Jerusalem and asked, 2 “Why do your disciples break the tradition of the elders? They don’t wash their hands before they eat!” 3 Jesus replied, “And why do you break the command of God for the sake of your tradition? 4 For God said, ‘Honor your father and mother’ and ‘Anyone who curses his father or mother must be put to death.’ 5 But you say that if a man says to his father or mother, ‘Whatever help you might otherwise have received from me is a gift devoted to God,’ 6 he is not to ‘honor his father ‘ with it. Thus you nullify the word of God for the sake of your tradition. 7 You hypocrites! Isaiah was right when he prophesied about you: 8 “‘These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. 9 They worship me in vain; their teachings are but rules taught by men.\'” Mark 6:3 (NIV) Isn’t this the carpenter? Isn’t this Mary’s son and the brother of James, Joseph, Judas and Simon? Aren’t his sisters here with us?” And they took offense at him. Mark 7:6-7 (NIV) He replied, “Isaiah was right when he prophesied about you hypocrites; as it is written: “‘These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. 7 They worship me in vain; their teachings are but rules taught by men.’ Luke 9:58 (NIV) Jesus replied, “Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has no place to lay his head.” John 1:11 (NIV) He came to that which was his own, but his own did not receive him. John 7:3-5 (NIV) Jesus’ brothers said to him, “You ought to leave here and go to Judea, so that your disciples may see the miracles you do. 4 No one who wants to become a public figure acts in secret. Since you are doing these things, show yourself to the world.” 5 For even his own brothers did not believe in him. John 12:38-40 (NIV) This was to fulfill the word of Isaiah the prophet: “Lord, who has believed our message and to whom has the arm of the Lord been revealed?” 39 For this reason they could not believe, because, as Isaiah says elsewhere: 40 “He has blinded their eyes and deadened their hearts, so they can neither see with their eyes, nor understand with their hearts, nor turn–and I would heal them.” John 15:25 (NIV) But this is to fulfill what is written in their Law: ‘They hated me without reason.’ Jesus Christ would be rejected by the Jewish leadership. Psalms 118:22 (NIV) The stone the builders rejected has become the capstone; Matthew 21:42-46 (NIV) Jesus said to them, “Have you never read in the Scriptures: “‘The stone the builders rejected has become the capstone ; the Lord has done this, and it is marvelous in our eyes’? 43 “Therefore I tell you that the kingdom of God will be taken away from you and given to a people who will produce its fruit. 44 He who falls on this stone will be broken to pieces, but he on whom it falls will be crushed.” 45 When the chief priests and the Pharisees heard Jesus’ parables, they knew he was talking about them. 46 They looked for a way to arrest him, but they were afraid of the crowd because the people held that he was a prophet. Mark 12:10-11 (NIV) Haven’t you read this scripture: “‘The stone the builders rejected has become the capstone ; 11 the Lord has done this, and it is marvelous in our eyes’?” Luke 20:17 (NIV) Jesus looked directly at them and asked, “Then what is the meaning of that which is written: “‘The stone the builders rejected has become the capstone ‘? John 7:48-49 (NIV) “Has any of the rulers or of the Pharisees believed in him? 49 No! But this mob that knows nothing of the law–there is a curse on them.” Jesus Christ would be plotted against by Jewish people and the Gentiles together. Psalms 2:1-2 (NIV) Why do the nations conspire and the peoples plot in vain? 2 The kings of the earth take their stand and the rulers gather together against the LORD and against his Anointed One. Acts 4:27 (NIV) Indeed Herod and Pontius Pilate met together with the Gentiles and the people of Israel in this city to conspire against your holy servant Jesus, whom you anointed. Jesus Christ would be betrayed by a friend. Psalms 41:9 (NIV) Even my close friend, whom I trusted, he who shared my bread, has lifted up his heel against me. Psalms 55:12-24 (NIV) If an enemy were insulting me, I could endure it; if a foe were raising himself against me, I could hide from him. 13 But it is you, a man like myself, my companion, my close friend, 14 with whom I once enjoyed sweet fellowship as we walked with the throng at the house of God. Matthew 26:21-25 (NIV) And while they were eating, he said, “I tell you the truth, one of you will betray me.” 22 They were very sad and began to say to him one after the other, “Surely not I, Lord?” 23 Jesus replied, “The one who has dipped his hand into the bowl with me will betray me. 24 The Son of Man will go just as it is written about him. But woe to that man who betrays the Son of Man! It would be better for him if he had not been born.” 25 Then Judas, the one who would betray him, said, “Surely not I, Rabbi?” Jesus answered, “Yes, it is you.” Matthew 26:47-50 (NIV) While he was still speaking, Judas, one of the Twelve, arrived. With him was a large crowd armed with swords and clubs, sent from the chief priests and the elders of the people. 48 Now the betrayer had arranged a signal with them: “The one I kiss is the man; arrest him.” 49 Going at once to Jesus, Judas said, “Greetings, Rabbi!” and kissed him. 50 Jesus replied, “Friend, do what you came for.” Then the men stepped forward, seized Jesus and arrested him. John 13:18-30 (NIV) “I am not referring to all of you; I know those I have chosen. But this is to fulfill the scripture: ‘He who shares my bread has lifted up his heel against me.’ 19 “I am telling you now before it happens, so that when it does happen you will believe that I am He. 20 I tell you the truth, whoever accepts anyone I send accepts me; and whoever accepts me accepts the one who sent me.” 21 After he had said this, Jesus was troubled in spirit and testified, “I tell you the truth, one of you is going to betray me.” 22 His disciples stared at one another, at a loss to know which of them he meant. 23 One of them, the disciple whom Jesus loved, was reclining next to him. 24 Simon Peter motioned to this disciple and said, “Ask him which one he means.” 25 Leaning back against Jesus, he asked him, “Lord, who is it?” 26 Jesus answered, “It is the one to whom I will give this piece of bread when I have dipped it in the dish.” Then, dipping the piece of bread, he gave it to Judas Iscariot, son of Simon. 27 As soon as Judas took the bread, Satan entered into him. “What you are about to do, do quickly,” Jesus told him, 28 but no one at the meal understood why Jesus said this to him. 29 Since Judas had charge of the money, some thought Jesus was telling him to buy what was needed for the Feast, or to give something to the poor. 30 As soon as Judas had taken the bread, he went out. And it was night. Acts 1:16-18 (NIV) and said, “Brothers, the Scripture had to be fulfilled which the Holy Spirit spoke long ago through the mouth of David concerning Judas, who served as guide for those who arrested Jesus– 17 he was one of our number and shared in this ministry.” 18 (With the reward he got for his wickedness, Judas bought a field; there he fell headlong, his body burst open and all his intestines spilled out. Jesus Christ would be betrayed for 30 pieces of silver. Zechariah 11:12-13 (NIV) I told them, “If you think it best, give me my pay; but if not, keep it.” So they paid me thirty pieces of silver. 13 And the LORD said to me, “Throw it to the potter”–the handsome price at which they priced me! So I took the thirty pieces of silver and threw them into the house of the LORD to the potter. Matthew 26:15 (NIV) and asked, “What are you willing to give me if I hand him over to you?” So they counted out for him thirty silver coins. Matthew 27:3-10 (NIV) When Judas, who had betrayed him, saw that Jesus was condemned, he was seized with remorse and returned the thirty silver coins to the chief priests and the elders. 4 “I have sinned,” he said, “for I have betrayed innocent blood.” “What is that to us?” they replied. “That’s your responsibility.” 5 So Judas threw the money into the temple and left. Then he went away and hanged himself. 6 The chief priests picked up the coins and said, “It is against the law to put this into the treasury, since it is blood money.” 7 So they decided to use the money to buy the potter’s field as a burial place for foreigners. 8 That is why it has been called the Field of Blood to this day. 9 Then what was spoken by Jeremiah the prophet was fulfilled: “They took the thirty silver coins, the price set on him by the people of Israel, 10 and they used them to buy the potter’s field, as the Lord commanded me.” Jesus Christ would have the price for His life given to buy a potters field. Zechariah 11:13 (NIV) And the LORD said to me, “Throw it to the potter”–the handsome price at which they priced me! So I took the thirty pieces of silver and threw them into the house of the LORD to the potter. Matthew 27:7-10 (NIV) So they decided to use the money to buy the potter’s field as a burial place for foreigners. 8 That is why it has been called the Field of Blood to this day. 9 Then what was spoken by Jeremiah the prophet was fulfilled: “They took the thirty silver coins, the price set on him by the people of Israel, 10 and they used them to buy the potter’s field, as the Lord commanded me.” Jesus Christ would be forsaken by His flock. Zechariah 13:7 (NIV) “Awake, O sword, against my shepherd, against the man who is close to me!” declares the LORD Almighty. “Strike the shepherd, and the sheep will be scattered, and I will turn my hand against the little ones. Matthew 26:31 (NIV) Then Jesus told them, “This very night you will all fall away on account of me, for it is written: “‘I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered.’ Matthew 26:56 (NIV) But this has all taken place that the writings of the prophets might be fulfilled.” Then all the disciples deserted him and fled. Jesus Christ the shepherd would be struck. Zechariah 13:7 (NIV) “Awake, O sword, against my shepherd, against the man who is close to me!” declares the LORD Almighty. “Strike the shepherd, and the sheep will be scattered, and I will turn my hand against the little ones. Micah 5:1 (NIV) Marshal your troops, O city of troops, for a siege is laid against us. They will strike Israel’s ruler on the cheek with a rod. Matthew 27:30 (NIV) They spit on him, and took the staff and struck him on the head again and again. Matthew 26:31 (NIV) Then Jesus told them, “This very night you will all fall away on account of me, for it is written: “‘I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered.’ Mark 14:27 (NIV) “You will all fall away,” Jesus told them, “for it is written: “‘I will strike the shepherd, and the sheep will be scattered.’ Jesus Christ would be spat on. Isaiah 50:6 (NIV) I offered my back to those who beat me, my cheeks to those who pulled out my beard; I did not hide my face from mocking and spitting. Matthew 26:67 (NIV) Then they spit in his face and struck him with their fists. Others slapped him Matthew 27:30 (NIV) They spit on him, and took the staff and struck him on the head again and again. Jesus Christ would be mocked. Isaiah 50:6 (NIV) I offered my back to those who beat me, my cheeks to those who pulled out my beard; I did not hide my face from mocking and spitting. Psalm 22:7-8 (NIV) All who see me mock me; they hurl insults, shaking their heads: 8 “He trusts in the LORD; let the LORD rescue him. Let him deliver him, since he delights in him.” Matthew 26:67-68 (NIV) Then they spit in his face and struck him with their fists. Others slapped him 68 and said, “Prophesy to us, Christ. Who hit you?” Matthew 27:31 (NIV) After they had mocked him, they took off the robe and put his own clothes on him. Then they led him away to crucify him. Matthew 27:39-44 (NIV) Those who passed by hurled insults at him, shaking their heads 40 and saying, “You who are going to destroy the temple and build it in three days, save yourself! Come down from the cross, if you are the Son of God!” 41 In the same way the chief priests, the teachers of the law and the elders mocked him. 42 “He saved others,” they said, “but he can’t save himself! He’s the King of Israel! Let him come down now from the cross, and we will believe in him. 43 He trusts in God. Let God rescue him now if he wants him, for he said, ‘I am the Son of God.\'” 44 In the same way the robbers who were crucified with him also heaped insults on him. Jesus Christ would be beaten. Isaiah 50:6 (NIV) I offered my back to those who beat me, my cheeks to those who pulled out my beard; I did not hide my face from mocking and spitting. Matthew 26:67 (NIV) Then they spit in his face and struck him with their fists. Others slapped him Matthew 27:26 (NIV) Then he released Barabbas to them. But he had Jesus flogged, and handed him over to be crucified. Matthew 27:30 (NIV) They spit on him, and took the staff and struck him on the head again and again. Jesus Christ would be executed by Crucifixion, having His hands and feet pierced. Zechariah 12:10 (NIV) “And I will pour out on the house of David and the inhabitants of Jerusalem a spirit of grace and supplication. They will look on me, the one they have pierced, and they will mourn for him as one mourns for an only child, and grieve bitterly for him as one grieves for a firstborn son. Psalms 22:16 (NIV) Dogs have surrounded me; a band of evil men has encircled me, they have pierced my hands and my feet. Matthew 27:35 (NIV) When they had crucified him, they divided up his clothes by casting lots. Luke 24:39 (NIV) Look at my hands and my feet. It is I myself! Touch me and see; a ghost does not have flesh and bones, as you see I have.” John 19:18 (NIV) Here they crucified him, and with him two others–one on each side and Jesus in the middle. John 19:34-37 (NIV) Instead, one of the soldiers pierced Jesus’ side with a spear, bringing a sudden flow of blood and water. 35 The man who saw it has given testimony, and his testimony is true. He knows that he tells the truth, and he testifies so that you also may believe. 36 These things happened so that the scripture would be fulfilled: “Not one of his bones will be broken,” 37 and, as another scripture says, “They will look on the one they have pierced.” John 20:20-28 (NIV) After he said this, he showed them his hands and side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. 21 Again Jesus said, “Peace be with you! As the Father has sent me, I am sending you.” 22 And with that he breathed on them and said, “Receive the Holy Spirit. 23 If you forgive anyone his sins, they are forgiven; if you do not forgive them, they are not forgiven.” 24 Now Thomas (called Didymus), one of the Twelve, was not with the disciples when Jesus came. 25 So the other disciples told him, “We have seen the Lord!” But he said to them, “Unless I see the nail marks in his hands and put my finger where the nails were, and put my hand into his side, I will not believe it.” 26 A week later his disciples were in the house again, and Thomas was with them. Though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, “Peace be with you!” 27 Then he said to Thomas, “Put your finger here; see my hands. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe.” 28 Thomas said to him, “My Lord and my God!” Revelation 1:7 (NIV) Look, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierced him; and all the peoples of the earth will mourn because of him. So shall it be! Amen. Jesus Christ would be thirsty during His Crucifixion. Psalms 22:15 (NIV) My strength is dried up like a potsherd, and my tongue sticks to the roof of my mouth; you lay me in the dust of death. John 19:28 (NIV) Later, knowing that all was now completed, and so that the Scripture would be fulfilled, Jesus said, “I am thirsty.” Jesus Christ would be given vinegar and gall. Psalms 69:21 (NIV) They put gall in my food and gave me vinegar f
 32. SELVAKUMAR.S சொல்கிறார்:

  Dear Devapriyaji,

  Last words of Jesus is

  GOD? Why did you abandon me?

  explanation :

  Why did Jesus say, “My God, my God, why have you forsaken me?”

  96Share

  Question: “Why did Jesus say, “My God, my God, why have you forsaken me?””

  Answer:

  “And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? that is to say, My God, my God, why hast thou forsaken me?” (Matthew 27:46). This cry is a fulfillment of Psalm 22:1, one of many parallels between that psalm and the specific events of the crucifixion. It has been difficult to understand in what sense Jesus was “forsaken” by God. It is certain that God approved His work. It is certain that He was innocent. He had done nothing to forfeit the favor of God. As His own Son – holy, harmless, undefiled, and obedient – God still loved Him. In none of these senses could God have forsaken Him.

  However, Isaiah tells us that “he bore our griefs and carried our sorrows; that he was wounded for our transgressions, and bruised for our iniquities; that the chastisement of our peace was laid upon him; that by his stripes we are healed” (Isaiah 53:4-5). He redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us (Galatians 3:13). He was made a sin-offering, and He died in our place, on our account, that He might bring us near to God. It was this, doubtless, which caused His intense sufferings. It was the manifestation of God’s hatred of sin, in some way which He has not explained, that Jesus experienced in that terrible hour. It was suffering endured by Him that was due to us, and suffering by which, and by which alone, we can be saved from eternal death.

  In those awful moments, Jesus was expressing His feelings of abandonment as God placed the sins of the world on Him – and because of that had to “turn away” from Jesus. As Jesus was feeling that weight of sin, He was experiencing separation from God for the only time in all of eternity. It was at this time that 2 Corinthians 5:21 occurred, “God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God.” Jesus became sin for us, so He felt the loneliness and abandonment that sin always produces, except that in His case, it was not His sin – it was ours.

  Recommended Resource: Jesus: The Greatest Life of All by Charles Swindoll.

 33. SELVAKUMAR.S சொல்கிறார்:

  Dear Devapriyaji,

  Evidence of The red sea crossing from Egypt:

  Chariot Wheels found at the bottom of the Red Sea — See pictures below and the route:

  You will be surprised to see proof of Pharaoh’s chariot and bones of horses and men found in the Red Sea. Evidence of the crossing of the Red Sea . Pharaoh’s drowned army.

  Confirmation of the actual Exodus route has come from divers finding coral-encrusted bones and chariot remains in the Gulf of Aqaba. ONE of the most dramatic records of Divine intervention in history is the account of the Hebrews’ exodus from Egypt.

  The subsequent drowning of the entire Egyptian army in the Red Sea was not an insignificant event, and confirmation of this event is compelling evidence that the Biblical narrative is truly authentic. Over the years, many divers have searched the Gulf of Suez in vain for artifacts to verify the Biblical account. But carefully following the Biblical and historical records of the Exodus brings you to Nuweiba, a large beach in the Gulf of Aqaba , as Ron Wyatt discovered in 1978.

  Repeated dives in depths ranging from 60 to 200 feet deep (18m to 60m), over a stretch of almost 2.5 km, has shown that the chariot parts are scattered across the sea bed. Artifacts found include wheels, chariot bodies, as well as human and horse bones. Divers have located on the Saudi coastline opposite Nuweiba as well.

  Since 1987, Ron Wyatt found three four-spoke gilded chariot wheels. Coral does not grow on gold, hence the shape has remained very distinct, although the wood inside the gold veneer has disintegrated making them too fragile to move.

  The hope for future expeditions is to explore the deeper waters with remote cameras or mini-subs. (ABOVE GILDED CHARIOT WHEEL) – witness to the miracle of the crossing of the Red Sea by the Hebrews 3,500 years ago. Found with a metal detector. Coral-encrusted chariot wheel, filmed off the Saudi coastline, matches chariot wheels found in Tutankhamen’s tomb.

  Mineralized bone, one of many found at the crossing site (above center). This one tested by the Department of Osteology at Stockholm University, was found to be a human femur, from the right leg of a 165-170cm tall man. It is essentially ‘fossilized, ‘ i.e., replaced by minerals and coral, hence cannot be dated by radiocarbon methods, although this specimen was obviously from antiquity. Chariot wheel and axle covered with coral and up-ended. Exodus 14:25 ‘And took off their chariot wheels, that they drove them heavily…’ Solomon’s memorial pillars.
  When Ron Wyatt first visited Nuweiba in 1978, he found a Phoenician style column lying in the water. Unfortunately the inscriptions had been eroded away, hence the column’s importance was not understood until 1984 when a second granite column was found on the Saudi coastline opposite — identical to the first, except on this one the inscription was still intact!

  In Phoenician letters (Archaic Hebrew), it contained the words: Mizraim (Egypt ); Solomon; Edom ; death; Pharaoh; Moses; and Yahweh, indicating that King Solomon had set up these columns as a memorial to the miracle of the crossing of the sea. Saudi Arabia does not admit tourists, and perhaps fearing unauthorized visitors, the Saudi Authorities have since removed this column, and replaced it with a flag marker where it once stood.

  How deep is the water? The Gulf of Aqaba is very deep, in places over a mile (1,600m) deep. Even with the sea dried up, walking across would be difficult due to the steep grade down the sides. But there is one spot where if the water were removed, it would be an easy descent for people and animals. This is the line between Nuweiba and the opposite shore in Saudi Arabia.

  Depth-sounding expeditions have revealed a smooth, gentle slope descending from Nuweiba out into the Gulf. This shows up almost like a pathway on depth-recording equipment, confirming it’s Biblical description, ‘…a way in the sea, and a path in the mighty waters.’
  (Isaiah 43:16)

  The Bible writers frequently refer to the miracle of the Red Sea crossing, for it was an event which finds no equal in history. The Hebrew prophets describe the sea at the crossing site as ‘…the waters of the great deep…the depths of the sea…’ (Isaiah 51:10)

  Knowing the exact spot to which the Bible writers were referring, what is the depth there? The distance between Nuweiba and where artifacts have been found on Saudi coast is about 18km (11 miles).

  Along this line, the deepest point is about 800m (2,600 feet). No wonder that Inspired writers of the Bible described it as the mighty waters. And no wonder that not a single Egyptian survived when the water collapsed in upon them. ( Above right NUWEIBA BEACH- the spot where the crossing began)

 34. SELVAKUMAR.S சொல்கிறார்:

  Dear Devapriyaji,

  Red sea – part-II

  http://www.arkdiscovery.com/noah's_ark.htm

  Is there any proof that the Biblical account of the Exodus actually happened? How can we know that this is more than a children’s story?

  The Bible records that a huge number of Hebrew slaves escaped the wrath of Egypt through the parted waters of the Red Sea.
  Is that just an old myth . . . or did it really happen?

  The Bible details the destruction of Pharaoh’s army as walls of sea water crashed down upon them.

  Many human and horse bones have been recovered from the bottom of the Red Sea. What other evidence is there that an army was destroyed by water?

  Neweiba Beach, Egypt, now a resort area along the coast of the Sea of Aqaba (Red Sea)
  When Wyatt drove to Neweiba Beach, he had to go through a long winding canyon called the Wadi Watir.
  He recalled how that Pharaoh had said — “They are entangled in the land, the wilderness has shut them in.” (Exodus 14:3)
  Once Moses and the Hebrews entered into the canyon there was no escape. Soon the million or so escaping slaves were crowded onto a sandy beach. Before them lay the Red Sea. Behind them came one of the most powerful armies in the world. They were trapped between the mountains and the Red Sea.
  Pharaoh’s army pursued thinking that an easy massacre was just hours away. They were right! But Pharaoh and his commanders had no way of knowing that they would be the ones destroyed by walls of water that loomed up nearly 900 feet on either side of them.
  When Mr. Wyatt arrived at Neweiba Beach he soon found evidence that this was, in fact, the very spot where Moses and his followers crossed the Red Sea. A huge stone column was found lying in the water and the inscription had long been washed away. But an identical column found across the Red Sea had Hebrew writing giving glory to the God of Israel who delivered His people through the Red Sea. It is believe that King Solomon erected those columns as a permanent memorial of the Exodus!
  Mr. Wyatt reasoned that if this were truly the site of the Red Sea Exodus, there could be evidence in the waters. What he was about to find was truly remarkable!
  The story began in 1978 when a man by the name of Ron Wyatt chartered a small air-plane and was flying over the Sea of Aqaba south of Israel.
  Wyatt was a part-time Bible explorer who was in the area on some archeological research at the sites of Sodom and Gomorrah along side of the Dead Sea.
  As he flew over Neweiba Beach he commented to the pilot — “That looks like the area the Bible describes where Moses was trapped between the Red Sea and Pharaoh’s army. I need to go down there and take a closer look.”

  The steep canyon sides of the Wadi Watir leading to Neweiba Beach, Egypt.
  Kevin Fisher standing beside the stone column found at Neweiba Beach. An identical column was found on the opposite side of the Red Sea along the coast of the ancient land of Midian which is now Saudi Arabia.

  Chariot Wheels have been discovered in the Red Sea confirming the incredible story of Moses leading the Hebrews out of the slavery of Egypt. Ron Wyatt found two stone columns apparently erected by King Solomon giving glory to the God of Israel for safely delivering His people out of the slavery of Etypt.
  Ron Wyatt began investigating underwater off the coast of Neweiba Beach. One of the first things he found was a beautiful gold plated chariot wheel, very fragile but clearly visible in the clear waters of the Red Sea!

  Later, Wyatt and his sons found numerous other man-made artifacts and chariot wheels. The shapes of the battle debris were still intact because coral had attached themselves to the wood, pre-serving evidence of the historical accuracy of the Biblical account of the Exodus and the destruction of Pharaoh’s army, estimated to be as many as 250,000 soldiers and horse drawn chariots.

  Four, six and eight spoked wheels were found in the Red Sea. These wheels were typical of the wheels used in the 18th Dynasty at the time of Moses and the Red Sea Exodus.

  Wyatt recovered the hub of a wheel with the remains of eight spokes and gave this significant find to Nassif Mohammed Hassan, Director of Antiquities in Cairo. Mr. Hassan immediately identified the artifact as a chariot wheel dating over 3500 years ago during the 18th Dynasty, the only time the ancient Egyptians used an eight spoked wheel. The hub and spokes are on display in Cairo, Egypt.

  Wyatt also discovered that there was an under-water causeway or land bridge stretching from the shores of Neweiba Beach, across the deep waters of the Red Sea to Saudi Arabia, the ancient land of Midian where Moses and his people gathered at Mount Sinai. The land bridge provided by the Lord for His people, slopes gently down to almost 900 feet before going back up to the other side! Imagine walls of water 900 feet high . . . little wonder that Pharaoh’s army was totally destroyed!

  Finding the crossing site was the key in locating the real Mount Sinai in the land of Midian.
  CLICK HERE to see videos confirming the Chariot Wheels in the Red Sea!
  CLICK HERE to continue this tour and see the real Mount Sinai, the Mountain of God scorched black from God’s fiery presence.
  CLICK HERE to return to the Bible-lands Display
  CLICK HERE to return to Discovery Park (Home Page)

  For years, people have tried to guess where Moses and the people of Israel passed through the waters and Pharaoh’s army was totally destroyed.
  Many people try to deny that God performed a miracle and held back the waters of the Red Sea as the people passed through on dry ground. Some have thought that the Red Sea crossing may have just been the “Sea of Reeds” with very shallow water . . . easily walked across.

  If the people passed safely through the shallow waters of the Sea of Reeds, an even greater miracle took place . . . God drowned an army estimated to be over 250,000 soldiers and horse drawn war chariots!

  Underwater land bridge provided by God for the saving of His people and the judgment of those who defied Him!

  Chariot Wheels have been discovered in the Red Sea confirming the incredible story of Moses leading the Hebrews out of the slavery of Egypt.

  Chariot Wheels Discovered in the Red Sea!

 35. SELVAKUMAR.S சொல்கிறார்:

  Dear Devapriyaji,

  Archeological proof bible refer this website.

  http://www.tamilchrist.ch/zero/

 36. SELVAKUMAR.S சொல்கிறார்:

  Dear Devipriyaji,

  Evidence for Jesus

  – What Does Archaeology Reveal?
  When it comes to archaeology, is there any evidence for Jesus? Do we have actual sites or artifacts that testify to the historical truth of Jesus Christ? Remarkably, over the last few decades, significant evidence revealing the life, teaching, death and resurrection of Jesus has been uncovered!

  Evidence for Jesus – His Early Life and Ministry
  The evidence for Jesus starts with the place of his birth in Bethlehem. The Church of the Nativity is generally considered a credible historical site, with the traditional cave of Christ’s birth being marked by the ornate Star of Bethlehem. Terraced hills containing shepherds’ flocks still encircle the small city.

  On the Sea of Galilee, Christ’s childhood town of Nazareth is still active today. In addition, ancient harbors matching the biblical record have been located in recent drought cycles. In fact, a first century Galilean fishing boat was recently unearthed from the mud and preserved. Although we have no idea who the boat belonged to, it matches the biblical record for the vessels used by Christ’s disciples.

  Capernaum, a town often visited by Jesus, is widely excavated and protected. Specific sites of interest include the synagogue at Capernaum where Jesus cured a man with an unclean spirit and delivered the sermon on the bread of life, and the house of Peter where Jesus healed Peter’s mother-in-law and others.

  Other archaeological sites involved in Christ’s ministry include Chorazin (where Jesus taught in the synagogue), Kursi (the swine miracle), Tabgha (loaves and fishes), the Mount of Beatitudes (Sermon on the Mount), Caesarea Philippi (Peter’s confession), and Jacob’s well where Jesus spoke to the Samaritan woman.

  In Jerusalem, we still see the foundations for the Jewish Temple Mount built by Herod the Great. Other remarkable sites in Jerusalem include the “Southern Steps” where Jesus and his followers entered the Temple, the Pool of Bethesda where Jesus healed a crippled man, and the recently uncovered Pool of Siloam where Jesus healed a blind man.

  Evidence for Jesus – His Last Days and Crucifixion
  The evidence for Jesus in the events leading to his crucifixion starts across the Kidron Valley from Jerusalem at the Mount of Olives. There, we can walk through ancient olive trees to the Garden of Gethsemane where Jesus prayed before his capture. Then, we can look back across the Kidron Valley to the Golden Gate where Christ entered Jerusalem for his trial, scourging and death.

  Elsewhere, we find more evidence for Jesus and the leaders presiding over his trial and crucifixion, including an inscription that mentions the Roman procurator of the time, Pontius Pilate, and the actual bones of the Jewish High Priest of the time, Caiaphas, preserved in an ornate ossuary (bone box). The evidence continues throughout Jerusalem where we can stand in the judgment place of Pontius Pilate called Gabbatha, and then walk the Via Dolorosa where Christ carried his own cross to Calvary. The huge Church of the Holy Sepulchre is considered by most scholars to be a reliable historical site covering the locations of the crucifixion and burial of Christ. Incredibly, a 2,000-year-old heel bone pierced by an iron nail was recently discovered in a Jerusalem graveyard that sheds more light on the practice of crucifixion by the first century Romans.

  Evidence for Jesus – What About His Resurrection?
  The evidence for Jesus in ancient sites and artifacts culminates with an empty tomb just outside the walls of Jerusalem. Although we don’t know the exact location for the tomb of Joseph of Arimathaea, the traditional site known as the Garden Tomb provides a wonderful image. Later, on the Road to Emmaus, we picture the risen Christ walking with two deflated and dejected men who lost their leader – the hoped-for Messiah – just a few days earlier. What event could cause a handful of scared and hiding peasants to light up the ancient world with the bold proclamation of Jesus Christ? Nothing short of Christ’s resurrection could have transformed these people – the evidence for Jesus after his death and resurrection is staggering!

 37. SELVAKUMAR.S சொல்கிறார்:

  Dear Devapriyaji,

  Is The Bible True?

  Is the Bible true? The Bible is a history book that’s supported by archaeology, and a prophetic book that has lived up to all of its claims so far. The Bible is a collection of 66 ancient texts written by 40 distinct writers over a period of approximately 1,600 years. The claim of divine inspiration may seem dramatic (or unrealistic to some), but a careful and honest study of the biblical scriptures will prove to be a profound undertaking! Start here…

  Biblical Archaeology: Ancient civilizations, law and culture. Evidence that reveals early Israel. Dramatic support for Old Testament scripture. The most recent discoveries.
  Origin Of The Bible: What’s the historic background of the Bible and its collection of ancient works?
  Petra: What is the history behind this remarkable location? What is the present site used for in today’s culture?
  Messianic Prophecy: Examine some of the predictions found in the ancient texts of the Jewish people.
  Bible Origin: How do we test for divine inspiration? Can we prove that the Bible came from God?
  Holy Bible: 66 books by 40 authors over approximately 1,600 years. A look at the Bible’s integrity.
  Bible Truth Video: What does the evidence of history, archaeology, and prophecy reveal about Biblical inspiration, trustworthiness, and authenticity?
  Moral Ethics Video: Randall Niles examines the conflicting concepts of moral relativism and universal truth as they are applied by many people today.
  King James Bible: The beloved and poetic translation from 1611. Its purpose and impact. A look at the history and translation team behind this classic version of the Bible.
  Christian Prophecy: The Jewish Messiah revealed in the Jewish Scriptures. A Jewish perspective on discovering the truth of Yeshua as Savior and Lord.
  Basics of Archaeology Video: Stream this short video clip now. What are the basics of biblical archaeology? Is archaeology just treasure hunting or compelling evidence for truth?
  Origin of the Bible Video: You have to see this short video clip on ancient manuscripts and how they were created! Check out how many manuscripts of the New Testament have been found! It will blow your mind!
  10 Commandments: Where can we find this powerful list of moral standards? Read them for yourself now.
  Bible Manuscripts: When compared to other ancient writings, the Bible stands alone as the best-preserved literary work of all antiquity.
  City of Petra: Find out about this culture and how they developed the ancient city. Where do they fit in history?
  Introduction To The Bible: What’s the best way to start understanding the Bible? Read the perennial best seller cover-to-cover like a classic novel.
  Gospel Of Luke: Recent discoveries reveal that the Romans had a regular enrollment of taxpayers every 14 years, beginning with Caesar Augustus.
  Christian Persecution: The accounts of death and torture in the early church. Why this is profound for us today.
  Al Khazneh: What is the significance of the breath-taking treasury in Petra? What is the history? Discover for yourself here.
  Petra the Ancient City: Who inhabited this ancient city? When was it discovered and who found it? Unearth the facts here.
  Bible Truth?: The last few decades have revealed more about biblical integrity than ever before.
  Bible Contradictions: Alleged errors and inaccuracies in the Bible. A barrier for many critics. Definition, analysis, translation and context answer the questions.
  Dead Sea Scrolls: What do these ancient texts tell us about the timing and legitimacy of the Messianic prophecies?
  Josephus: Are these histories of this Jewish Roman historian valuable to us today? Why are they important to biblical history?
  All About Truth: Is the Bible true? How do we know? Study evidence like prophecy and archaeology. What does the evidence reveal?
  Zeitgeist Movie Video: Did mystery religions influence Christianity? Randall Niles looks at the ancient pagan and mystery religions.
  Zeitgeist Movie: Is this movie true? Study the claims and see how they compare to historical facts. Is Jesus Christ comparable to Horus?
  Ancient Mesopotamia: Archaeology has shed light on the great military civilizations of ancient Mesopotamia and their ultimate impact on law and culture.
  Is The Bible True?: How do we test the Bible for its claim of divine authorship?
  Bible Prophecies Fulfilled: In 586 BC, Ezekiel predicts the fall of mainland Tyre to the Babylonian armies of Nebuchadnezzar. Check out history yourself!
  Bible Translations: The primary differences between today’s Bible translations are merely related to how translators interpret a word or sentence from the original language.
  Bible Contradictions: To be fair, I knew I needed to analyze my list of alleged Bible errors according to traditional rules of logic and reason.
  Gospel Of John: Even with historical trustworthiness, the notion of “divine inspiration” still seemed a little over the edge to me.
  Bible Prophecy: Take a hard, calculated look at some of the biblical prophecies that are connected to verifiable history. Check them out!
  History Of The Bible: Beginning as early as 250 BC, the Hebrew Bible was translated into Greek by Jewish scholars in Alexandria, Egypt.
  Biblical Prophecy: A review of some Old Testament prophecies and their well-known fulfillments.
  Septuagint: What is this translation of the Jewish Scriptures and why is it so powerful for manuscript credibility?
  All About Archaeology: Study some fascinating artifacts, inscriptions, remains, etc. and see if there is any validity to the Bible. Weigh the evidence.
  Biblical Archaeology: Archeology wasn’t even a “soft” science prior to the 19th century — it was merely treasure hunting conducted by self-seeking opportunists.
  Bible Prophecy: Compare the biblical prophecies of Daniel with secular history. You will see incredible accuracy as you study these texts.
  Who Wrote The Bible: Is the Bible truly the divinely inspired Word of God? Check out some of the evidence for yourself.
  Seven Churches in Revelation: Do the seven churches in Revelation refer to literal churches? If so, do they also have spiritual significance for churches and believers today? Watch these short video clips!
  Churches of Revelation Video: Stream this short video clip from ColdWater Media on the incredible seven churches of Revelation. This Rocks!
  Bible Archaeology: The evidence for the ancient cities and empires of the Bible.
  Israel History: The history of Israel includes military campaigns of Assyrian king Sennacherib as recorded on the Taylor Prism and the Lachish Reliefs.
  History Of Israel: A look at the ancient nation of Israel and its profound impact on our culture.
  Israel Archaeology: There’s a big difference between historic generalities and the specific people and events mentioned in the Bible. Check out the evidence!
  Ancient Israel: Megiddo has now been extensively excavated, revealing such treasures as the Canaanite religious “high places” mentioned throughout the Old Testament.
  Power Of Prophecy: No human being has ever made predictions which hold any comparison to those we have considered, and had them accurately come true.
  Bible Translations: Why are there so many? What is the significance of each? Study history and a brief overview of 5 translations.
  Ark Of The Covenant: What did this container look like? What did the Israelites keep in it?
  New Testament Archaeology: The evidence shows that the people, places and events were accurately represented in the biblical accounts. Nothing denies the historical record.
  Bible Codes: Is there a special message system incorporated into the Bible that reveals its supernatural origin?
  Saint Luke: Luke wrote about one-quarter of the New Testament (the Gospel of Luke and the Book of Acts). Check it out.
  Old Testament Law: Do Old Testament laws continue to bind Christians today? Read this response to Sam Harris by RC Metcalf.
  Dead Sea Scrolls Exhibit Video: Randall Niles visits the Israel Museum in Jerusalem where many of the Dead Sea Scrolls are stored, including the Great Isaiah Scroll.
  Dead Sea Scrolls Video: Randall Niles goes on location to tell the story of the Essenes and the ancient Jewish scriptures hidden in caves above the Dead Sea in Israel.
  Qumran Caves Video: The Caves at Qumran above the Dead Sea in Israel. Randall Niles views Cave 4 at Qumran, discovered in 1952. This is one of the famous caves where the Essenes hid the Jewish Scriptures during the first century.
  Misquoting Jesus: Read a response to Bart Ehrman’s book Misquoting Jesus. Study some Greek variants that lead to his conclusion on textual criticism.
  Importance of the Dead Sea Scrolls Video: What does this discovery mean to the integrity of the ancient scriptures? Why are the Dead Sea Scrolls so important? Stream this short video and dig deeper now!
  History of the Rosetta Stone Video: Why are Egyptian Hieroglyphics so important to Biblical Studies? Have Egyptian artifacts impacted the integrity of the Jewish scriptures? Click to watch this short video stream now!
  Teachings of Jesus: What was Jesus’ response to the Old Testament Law? Does it point the way to forgiveness and salvation from sin?
  Biblical Inspiration: Investigate seven problem texts cited by Ehrman in the book Misquoting Jesus. Do the affect key doctrines of the faith?
  History of Israel Video: Randall Niles looks at the ancient prophecies of Isaiah, Ezekiel, and Jeremiah in light of current events in the Jewish state of Israel.
  Fulfillment of Bible Prophecy: Could the Gospel writers have told the story of Jesus’ life in such a way that it conformed to Old Testament prophecy?
  Is the Bible True Video: What does the evidence of history, archaeology, and prophecy reveal about Biblical inspiration, trustworthiness, and authenticity? You gotta watch this short video clip.
  Galilee Boat Video: Randall Niles visits the restored first century find known as the Jesus Boat on the Sea of Galilee in Israel.
  Chorazin Video: Randall Niles stands in the ancient synagogue where Jesus taught above the Sea of Galilee in Israel.
  Tabgha Video: A View of the Sea of Galilee above Tabgha. Randall Niles looks out from the hillside where the masses listened to Jesus teach.
  Tel Dan Video: Randall Niles explores the ancient stronghold of northern Israel at the headwaters of the Dan Spring just below Mount Hermon.
  Megiddo Video: Randall Niles explores Solomon’s Gate entering ancient Megiddo just above the Jezreel Valley in Israel.
  Bible Archaeology Video: Randall Niles goes on a journey from Treasure Hunting to Soft Science.
  Caesarea Philippi Video: Peter’s Confession at Banias. Randall Niles looks at the biblical significance of Caesarea Philippi to Jesus and his disciples.
  Temple Mount Video: Randall Niles views the Temple Mount of Ancient Jerusalem from the Mount of Olives across the Kidron Valley.
  Kidron Valley Video: Randall Niles looks up at the Golden Gate on the Temple Mount of Ancient Jerusalem.
  Sea of Galilee Video: Randall Niles scans the shoreline near Ancient Genesar Harbor during a major drought in 2008.
  Pontius Pilate Video: Randall Niles reads from Pilate’s dedication stone to Tiberias at Caesarea on the Mediterranean Sea in Israel.
  Hazor: This is the largest archaeological site apart from Jerusalem. What can we learn from the discoveries that happen here?
  Lachish: Is this the city that Joshua and the Israelites conquered in the biblical account of Joshua 10? What tablets were found there?
  Beersheba: Is Beersheba significant in the Bible? Why does it say From Dan to Beersheba? What have we learned from archaeology?
  Temple Mount Jerusalem: Why is the Temple location such a controversial place in history? What is the history of the area? Find out the significance.
  Shechem: Who visited this location in Old Testament times? What is the city known for? Can we learn from the archaeology?
  Arad: Arad is located slightly east of Beersheba. What is significant about it? What has been discovered there?
  Masada: What is the history of this location? What has archaeology and history told us of its significance? What does Masada stand for today?
  Patriarchs: What is a Patriarch? How does someone get this status? What can we learn from biblical patriarchs?
  Dan Israel: Learn about the Tel Dan Inscription. What is its significance? Where was it found? When?
  Jericho Archaeology: What have excavations told us about the walls of Jericho? Do the artifacts support the biblical account?
  History of the Bible Video: What validity does the Bible have? What is the history of this best-seller? Learn from Randall Niles.
  Karnak Temple: Study this area and the artwork related to Old Testament biblical history. What is the significance of this Temple complex?
  Bible Contradictions Video: Are there contradictions in the Bible, and if so, how do you explain them? Mike Licona explains.
  Giza Plateau: What is significant about this location? What is the history of the Giza Plateau? Find out here.
  Lost Gospel: What are the lost books of the Bible? What is the Gospel of Judas? Find out the facts here.
  Thebes: What is important about this location? What archaeological significance does this city have? Learn more here.
  History of the Rosetta Stone: Learn about this major archaeological discovery and the code it unlocked. Learn more here.
  Mount Sinai: What meaning does Mount Sanai have in biblical history? Can we learn from the archaeological discoveries?
  Capernaum: What archaeology exists from this town on the western shore of the Sea of Galilee? What is the time frame of remains?
  Essenes: What did Josephus say about the Essenes? What identification did he give them? What is their significance in history?
  Bethlehem: What events occurred in this historic town? What is the archaeological discoveries? What can be seen today?
  Elah: What significance do archaeologists put on this valley? Why is there so much importance?
  Ein Gedi: Where is En Gedi and is it mentioned in the Bible? What significance does it have in biblical history?
  Samaria: Why is Samaria called the watchtower? What is it about the location that makes this understandable?
  Gezer: What is the importance of this 33 acre site near Jerusalem? What excavations have been done in this location? What can we learn?
  Goshen: What makes this land unique? What important events took place in this area? Find out what archaeological significance it has.
  Megiddo: What major events took place in this important city? What does the archaeology indicate? Find information here.
  Caesarea Maritima: This city was built to display the greatness of Herod and Augustus? What has been discovered here? Learn the archaeological significance.
  Herod the Great: What can we learn from the archaeology of this great builder? What has been excavated and what is still hidden?

 38. SELVAKUMAR.S சொல்கிறார்:

  Dear Devapriyaji,

  history of JESUS

  http://en.wikipedia.org/wiki/Historicity_of_Jesus

 39. SELVAKUMAR.S சொல்கிறார்:

  Dear Devapriyajii,

  Is The Bible True?

  Is the Bible true? Who wrote the Bible? These are vital questions that deserve serious investigation and a serious response. The Bible isn’t just a “religious book” – it’s a collection of history books written by 40 authors over some 1,600 years. These writers came from all walks of life (from kings and warriors to fishermen and shepherds). The claims in these books may seem dramatic (or unrealistic to some), but a careful and honest study of these historical texts will show them to be truly unique and special.

  Capernaum: The name of this town comes from the Hebrew Kfar Nahum, meaning village of Nahum. What has been found in this ancient town?
  Elah: What significance do archaeologists put on this valley? Why is there so much importance?
  Essenes: What is the significance of this monastic Jewish community? What sacred writings did they protect? What is Qumran?
  Mount Sinai: Where is this mount located? What is the significance and historical meaning? Find out here.
  Samaria: What is the history of this location? What is the biblical significance and the significance in history? Find out here.
  Arad: What is the significance or Arad? What have archaeologists discovered to help us learn about Arad? Find out here.
  Shechem: What meaning does the city of Shechem have in biblical history? Can we learn from the remains of this ancient city?
  Masada: What did the fortress and city of Masada contain? What has archaeology told us about this biblical location?
  Caesarea Maritima: This city was built to display the greatness of Herod and Augustus? What has been discovered here? Learn the archaeological significance.
  History of the Bible Video: What validity does the Bible have? What is the history of this best-seller? Learn from Randall Niles.
  Bethlehem: Where is this historic town located and what significance does it have in our history? What have historians written about this location?
  Megiddo: What major battles occurred in this valley? What do the artifacts say? What has been discovered?
  Gezer: Has this site been excavated regularly? What has been discovered? When? What can we learn from the excavations?
  Temple Mount Jerusalem: Where can the history of this location be seen today through archaeological remains? Find out the history here.
  Hazor: What have we learned from the archaeological digs in the Tel Hazor area? What do we know about the early days of this city?
  Beersheba: Where is Beersheba, the ancient city? What have archaeologists discovered about this location?
  Lachish: What has been discovered in this city, located at Tel el-Hesi? What is the significance of these discoveries?
  Goshen: Learn who traveled these ancient roads and impacted this area of the world. What is the significance in history?
  Herod the Great: What can we learn from the archaeology of this great builder? What has been excavated and what is still hidden?
  Patriarchs: What can we learn from the patriarchs of the Old Testament? Can we learn from Abraham, Jacob, and Joseph?
  Jericho Archaeology: Who inhabited this ancient city? What have the excavations taught us about its history? What about Joshua and the great battle?
  Dan Israel: Where is this city listed? What is the history? What can we learn about this ancient city from archaeologists?
  Ein Gedi: Where is En Gedi and is it mentioned in the Bible? What significance does it have in biblical history?
  Galilee Boat Video: Randall Niles visits the restored first century find known as the Jesus Boat on the Sea of Galilee in Israel.
  Tabgha Video: A View of the Sea of Galilee above Tabgha. Randall Niles looks out from the hillside where the masses listened to Jesus teach.
  Caesarea Philippi Video: Peter’s Confession at Banias. Randall Niles looks at the biblical significance of Caesarea Philippi to Jesus and his disciples.
  Chorazin Video: Randall Niles stands in the ancient synagogue where Jesus taught above the Sea of Galilee in Israel.
  Kidron Valley Video: Randall Niles looks up at the Golden Gate on the Temple Mount of Ancient Jerusalem.
  Sea of Galilee Video: Randall Niles scans the shoreline near Ancient Genesar Harbor during a major drought in 2008.
  Tel Dan Video: Randall Niles explores the ancient stronghold of northern Israel at the headwaters of the Dan Spring just below Mount Hermon.
  Temple Mount Video: Randall Niles views the Temple Mount of Ancient Jerusalem from the Mount of Olives across the Kidron Valley.
  Pontius Pilate Video: Randall Niles reads from Pilate’s dedication stone to Tiberias at Caesarea on the Mediterranean Sea in Israel.
  Bible Archaeology Video: Randall Niles goes on a journey from Treasure Hunting to Soft Science.
  Megiddo Video: Randall Niles explores Solomon’s Gate entering ancient Megiddo just above the Jezreel Valley in Israel.
  Bible Prophecy: Is there evidence for God’s Word or is it no more than an elaborate hoax? Study the evidence in Daniel.
  Biblical Prophecy: A review of some Old Testament prophecies and their well-known fulfillments.
  Bible Contradictions: To be fair, I knew I needed to analyze my list of alleged Bible errors according to traditional rules of logic and reason.
  Dead Sea Scrolls: This manuscript treasure is a profound discovery for even the hardest skeptic. Check it out.
  Ark Of The Covenant: What did this container look like? What did the Israelites keep in it?
  Gospel Of Luke: Luke passed my notion of a credibility test. In fact, his style was far from the religious fanaticism that I expected.
  King James Bible: A look at the history and translation team behind the classic version of the Bible.
  Christian Prophecy: Jewish prophecy and Christian prophecy come from the same place. It’s just a matter of reading with an open mind.
  Is The Bible True?: Review the evidence for this remarkable book of antiquity. Was it really inspired by God? What is prophecy all about?
  Josephus: Did this Jewish historian provide accounts of Jesus and the early Christian church?
  Petra: What is the history behind this remarkable location? What is the present site used for in today’s culture?
  History of Israel Video: Randall Niles looks at the ancient prophecies of Isaiah, Ezekiel, and Jeremiah in light of current events in the Jewish state of Israel.
  Biblical Archaeology: Archeology wasn’t even a “soft” science prior to the 19th century — it was merely treasure hunting conducted by self-seeking opportunists.
  10 Commandments: Where can we find this powerful list of moral standards? Read them for yourself now.
  Ancient Israel: Megiddo has now been extensively excavated, revealing such treasures as the Canaanite religious “high places” mentioned throughout the Old Testament.
  Christian Persecution: If you believe the life, death and resurrection of Jesus Christ was a hoax, check out the legacy of martyrdom.
  Bible Prophecy: These must be generalized, self-fulfilling predictions that find their fulfillment within the pages of the same book. Check for yourself!
  Seven Churches in Revelation: Do the seven churches in Revelation refer to literal churches? If so, do they also have spiritual significance for churches and believers today? Watch these short video clips!
  Churches of Revelation Video: Stream this short video clip from ColdWater Media on the incredible seven churches of Revelation. This Rocks!
  Ancient Mesopotamia: How about the early cities of Abraham and the Patriarchs? Did they really exist? Check out Abraham’s ancestral home of Ur.
  Bible Prophecies Fulfilled: The prophets Hosea and Micah each predicted the destruction of Samaria, the capital city of the Northern Kingdom of Israel.
  All About Truth: Is the Bible true? How do we know? Study evidence like prophecy and archaeology. What does the evidence reveal?
  History Of Israel: A look at the ancient nation of Israel and its profound impact on our culture.
  New Testament Archaeology: Archaeology helped me dramatically with the historical veracity of the Old Testament, but what about New Testament archaeology? Check it out!
  Origin Of The Bible: What is the reliability of ancient manuscripts of the Bible? Is there archaeological evidence? Is the Bible true?
  Who Wrote The Bible: What’s the true background of this collection of ancient texts?
  Basics of Archaeology Video: Stream this short video clip now. What are the basics of biblical archaeology? Is archaeology just treasure hunting or compelling evidence for truth?
  Bible Contradictions: A systematic approach to reviewing the various lists of alledged inaccuracies in the Bible.
  Messianic Prophecy: Check out this concise but thorough list of every prophecy recorded about Jesus in the Bible. Find out why you can be certain that these prophecies were not written after the event. This is the best exhaustive list of evidence for Jesus Christ being the Messiah.
  Introduction To The Bible: So many of us think we’ve read the Bible, but when it comes down to it, we really haven’t.
  Bible Truth?: A look at the legitimacy and integrity of the entire Bible. Check out the whole story here.
  Biblical Archaeology: The Bible proves credible again and again as archaeologists uncover corroberating artifacts.
  Israel Archaeology: A large wall picture was discovered in the great Karnak Temple of Luxor, which shows battle scenes between the Egyptians and Israelites.
  Bible Archaeology: Cities of Old Testament scripture. Homes of Abraham and the Patriarchs. Capitals of the Mesopotamian Empires. Cities of ancient Israel.
  Septuagint: What is this translation of the Jewish Scriptures? Why is it so powerful for manuscript credibility? Why is it important?
  All About Archaeology: What is it? How does it uncover history? What can we learn from these fascinating artifacts? Discover awesome things that reveal hidden truth.
  History Of The Bible: The historical record of the Jews was written down by kings, shepherds and prophets on leather scrolls and tablets over centuries.
  Gospel Of John: A fully credible account of history in the first century. They weren’t myths. They weren’t hoaxes. They were historical events.
  Israel History: Israel history includes defeats of Samaria and Ashdod to Sargon II, king of Assyria, as recorded on his palace walls.
  Bible Translations: The primary differences between today’s Bible translations are merely related to how translators interpret a word or sentence from the original language.
  Bible Codes: The Old Testament is the New Testament concealed. Check it out for yourself.
  Holy Bible: A review of the Bible’s contents and origin. A look at the authors and cultures of the time.
  Zeitgeist Movie: Are the allegations true that Jesus is a mythological amalgamation of pagan deities invented by various ancient cultures?
  Zeitgeist Movie Video: Did mystery religions influence Christianity? Randall Niles looks at the ancient pagan and mystery religions.
  Power Of Prophecy: Who was this prophesied “Son” that would be referred to as “Wonderful,” “Counselor,” “Mighty God,” and the “Prince of Peace?”
  Saint Luke: The archaeological evidence establishes that Luke is a historian of the first rank. He is now considered one of the great historians.
  Bible Manuscripts: When compared to other ancient writings, the Bible stands alone as the best-preserved literary work of all antiquity.
  Bible Origin: Where did the Bible really come from? What does divinely inspired really mean?
  History of the Rosetta Stone Video: Why are Egyptian Hieroglyphics so important to Biblical Studies? Have Egyptian artifacts impacted the integrity of the Jewish scriptures? Click to watch this short video stream now!
  Old Testament Law: Do Old Testament laws continue to bind Christians today? Read this response to Sam Harris by RC Metcalf.
  Fulfillment of Bible Prophecy: Could the Gospel writers have told the story of Jesus’ life in such a way that it conformed to Old Testament prophecy?
  Origin of the Bible Video: You have to see this short video clip on ancient manuscripts and how they were created! Check out how many manuscripts of the New Testament have been found! It will blow your mind!
  Biblical Inspiration: Investigate seven problem texts cited by Ehrman in the book Misquoting Jesus. Do the affect key doctrines of the faith?
  Teachings of Jesus: What was Jesus’ response to the Old Testament Law? Does it point the way to forgiveness and salvation from sin?
  Is the Bible True Video: What does the evidence of history, archaeology, and prophecy reveal about Biblical inspiration, trustworthiness, and authenticity? You gotta watch this short video clip.
  Importance of the Dead Sea Scrolls Video: What does this discovery mean to the integrity of the ancient scriptures? Why are the Dead Sea Scrolls so important? Stream this short video and dig deeper now!
  Misquoting Jesus: Read a response to Bart Ehrman’s book Misquoting Jesus. Study some Greek variants that lead to his conclusion on textual criticism.
  Bible Translations: Study the five major translations and the history of each. Why are there so many versions of the Bible?
  Dead Sea Scrolls Exhibit Video: Randall Niles visits the Israel Museum in Jerusalem where many of the Dead Sea Scrolls are stored, including the Great Isaiah Scroll.
  Petra the Ancient City: Who inhabited this ancient city? When was it discovered and who found it? Unearth the facts here.
  Qumran Caves Video: The Caves at Qumran above the Dead Sea in Israel. Randall Niles views Cave 4 at Qumran, discovered in 1952. This is one of the famous caves where the Essenes hid the Jewish Scriptures during the first century.
  City of Petra: Who were these people and what are they known for? What did they bring to history and society?
  Al Khazneh: What a beautiful site! What significance does this treasury have in history and legend? Find out here.
  Thebes: What tombs of interest are located in this city? What other temples and monuments are nearby? What is the archaeological significance?
  Lost Gospel: Is there really a lost Gospel of Judas? What are the facts? Does this book line up with other criteria?
  History of the Rosetta Stone: Where was it located and what is the significance? What impact has it had on the study of hieroglyphics?
  Bible Contradictions Video: Are there contradictions in the Bible, and if so, how do you explain them? Mike Licona explains.
  Giza Plateau: Learn about the home to the famous Great Pyramids and Great Sphinx. What else can be viewed in this area?
  Karnak Temple: Study this area and the artwork related to Old Testament biblical history. What is the significance of this Temple complex?
  Moral Ethics Video: Randall Niles examines the conflicting concepts of moral relativism and universal truth as they are applied by many people today.
  Dead Sea Scrolls Video: Randall Niles goes on location to tell the story of the Essenes and the ancient Jewish scriptures hidden in caves above the Dead Sea in Israel.
  Bible Truth Video: What does the evidence of history, archaeology, and prophecy reveal about Biblical inspiration, trustworthiness, and authenticity?

  • தேவப்ரியாஜி சொல்கிறார்:

   What is the use of your vomiting here the fradulant claims proven wrong.

   Tell me whether

   Jesus can be son of 41ST Generation from Abraham. Grandson of Jacob as per Matthew and this Jesus was son of Joseph son of Jacob who lived in Bethlehem

   or

   56th Generation from braham. Grandson of Heli as per Luke and this Jesus was son of Joseph who was son of Heli who lived in Nazareth.

   If Matthew’s jesus is 41st Generation and Luke’s Jesus is 56th Generation then Matthew’s Jesus whould have lived 400 years earlier

 40. SELVAKUMAR.S சொல்கிறார்:

  Dear Devapriyaji,

  5. தலைமுறை ஆபிரஹாமிலிருந்து 57வது தலைமுறை
  in luke chapter.

  Explanation: where it is shown in luke chapter?

 41. தேவப்ரியாஜி சொல்கிறார்:

  Post itself Edited to give list as per Bible TEV

  Matthew starts his stories Mt 1:1-14 and Luke starts in reverse in Lk: 3:23

 42. SELVAKUMAR.S சொல்கிறார்:

  ஹாய் செல்லம் ,

  இது கேள்வி.

  கண்டிப்பாக இதுக்கு பதில் அளிப்பது எனது கடமை

 43. SELVAKUMAR.S சொல்கிறார்:

  Why are there different genealogies for Jesus in Matthew 1 and Luke 3?
  Matthew 1:16 – Luke 3:23

  Both Matthew 1 and Luke 3 contain genealogies of Jesus. But there is one problem–they are different. Luke’s genealogy starts at Adam and goes to David. Matthew’s genealogy starts at Abraham and goes to David. When the genealogies arrive at David, they split with David’s sons: Nathan (Mary’s side) and Solomon (Joseph’s side).

  There is no discrepancy because one genealogy is for Mary and the other is for Joseph. It was customary to mention the genealogy through the father even though it was clearly known that it was through Mary.

  Some critics may not accept this explanation no matter what reasoning is produced. Nevertheless, they should first realize that the Bible should be interpreted in the context of its literary style, culture, and history. Breaking up genealogies into male and female representations was acceptable in the ancient Near East culture since it was often impolite to speak of women without proper conditions being met: male presence, etc. Therefore, one genealogy is of Mary and the other of Joseph–even though both mention Joseph. In other words, the Mary geneaology was counted “in” Joseph and under his headship. Second, do any critics actually think that those who collected the books of the New Testament, and who believed it was inerrant, were unaware of this blatant differentiation in genealogies? Does anyone actually think that the Christians were so dense that they were unaware of the differences in the genealogy lists, closed their eyes, and put the gospels into the canon anyway hoping no one would notice? Not at all. They knew the cultural context and had no problem with it knowing that one was of Joseph and the other of Mary. Third, notice that Luke starts with Mary and goes backwards to Adam. Matthew starts with Abraham and goes forward to Joseph. The intents of the genealogies were obviously different which is clearly seen in their styles. Luke was not written to the Jews, Matthew was. Therefore, Matthew would carry the legal line (from Abraham through David) and Luke the biological one (from Adam through David). Also, notice that Luke’s first three chapters mention Mary eleven times; hence, the genealogy from her. Fourth, notice Luke 3:23, “And when He began His ministry, Jesus Himself was about thirty years of age, being supposedly the son of Joseph, the son of Eli,” This designation “supposedly” seems to signify the Marian genealogy since it seems to indicate that Jesus is not the biological son of Joseph.

  Finally, in the Joseph genealogy is a man named Jeconiah. God cursed Jeconiah (also called Coniah), stating that no descendant of his would ever sit on the throne of David, “For no man of his descendants will prosper sitting on the throne of David or ruling again in Judah,” (Jer. 22:30). But Jesus, of course, will sit on the throne in the heavenly kingdom. The point is that Jesus is not a biological descendant of Jeconiah, but through the other lineage — that of Mary. Hence, the prophetic curse upon Jeconiah stands inviolate. But, the legal adoption of Jesus by Joseph reckoned the legal rights of Joseph to Jesus as a son, not the biological curse. This is why we need two genealogies: one of Mary (the actually biological line according to prophecy), and the legal line through Joseph.

  Again, the early church knew this and had no problem with it. It is only the critics of today who narrow their vision into a literalness and require this to be a “contradiction” when in reality we have an explanation that is more than sufficient.

  LUKE – Adam, the father of Seth, the father of Enosh, the father of Cainan, the father of Mahaleleel, the father of Jared, the father of Enoch, the father of Methuselah, the father of Lamech, the father of Noah, the father of Shem, the father of Arphaxad, the father of Cainan, the father of Shelah, the father of Heber, the father of Peleg, the father of Reu, the father of Serug, the father of Nahor, the father of Terah, the father of

  MATTHEW – Abraham, the father of Isaac, the father of Jacob, the father of Judah, the father of Perez, the father of Hezron, the father of Ram, the father of Admin, the father of Amminadab, the father of Nahshon, the father of Salmon, the father of Boaz, the father of Obed, the father of Jesse — the father of

  (Mary) LUKE David, father of (Joseph) MATTHEW

  Nathan Solomon
  Mattatha Rehoboam
  Menna Abijah
  Melea Asa
  Eliakim Jehoshaphat
  Jonam Joram
  Joseph Uzziah
  Judah Jotham
  Simeon Ahaz
  Levi Hezekiah
  Matthat Manasseh
  Jorim Amon
  Eliezer Josiah
  Joshua Jeconiah
  Er Shealtiel
  Elmadam Zerubbabel
  Cosam Abihud
  Addi Eliakim
  Melchi Azor
  Neri Zadok
  Shealtiel Achim
  Zerubbabel Eliud
  Rhesa Eleazar
  Joanan Matthan
  Joda Jacob
  Josech Joseph
  Semein Joseph Adopted Jesus
  Mattathias as his own son giving him
  Maath all legal rights involving heirship.
  Naggai
  Hesli
  Nahum
  Amos
  Mattathias
  Joseph
  Jannai
  Melchi
  Levi
  Matthat
  Eli
  supposedly of Joseph (Mary)
  JESUS

  • தேவப்ரியாஜி சொல்கிறார்:

   எப்படிப்பட்ட பைத்தியக்கார உளறலையும் மழுப்பல்களையும் கொண்டு சமாதானமாகும் அளவுக்கு ஏன் உங்கள் மூளையை பயன்படுத்த மறுக்கிறீரகள்?

   தாய் வழி பட்டியல் தருவது பழைய ஏற்பாட்டில் எங்கும் கிடையாது. ஏசு தாவீது பரப்பரை என்னும் கதையைப் பரப்ப புனையப்பட்டதே பட்டியல்கள்.

   லூக்3:23ல் தெளிவாக ஏசுவை யோசேப்போடு தான் இணைக்கிறார் மக்கள் சொல்கின்றன்ர் என்னும் உளறலோடு- அவர் என்ன செய்தி பெற்றார் அல்லது எது உண்மை என எழுதவில்லை.

   லூக்காவின் யோசேப்பு நழரேத்தில் வாழ்பவர், ஏலியின் மகன்

   மத்தேயுவின் யோசேப்போ பெத்லகேமில் வாழ்பவர் யாக்கோபின் மகன்.

   இதனால் தான் உண்மை தேடும் பைபிளியலாளர்கள் அனைவரும் சுவிசேஷகதைகளை புனைந்தவர்கள் யாரும் ஏசுவை அறிந்ததே இல்லை என்கின்றனர்.

 44. Mahesh John சொல்கிறார்:

  Sir,

  You have immediately replied him with exact verses. Great.

  If Mary’ Genealogy puts Mary at 57th then Mary must have lived 16 generations later or 400 years later.

 45. joseph சொல்கிறார்:

  hello mr devapriyji yotransulate your vedas rig yagur sama adharvana in tamil and issue to all hindus this right way to grouth your hindusim dont criticise other religian

 46. joseph சொல்கிறார்:

  hellow i think you r a brahmin please transulate your vwdas in tamil for grouth your hindusim i also want to read your vedas in tamil if you r having sent in through email

 47. santhosh சொல்கிறார்:

  தேவப்ரியாஜி .. savudi .. thevidiya mundai.. neeyallam oru jenmama.. unakkellam ji vera.. podi panni ,,thu thu karumam..soru thinna thane arivu varum di .. unakkellam vera polappu illayadi munda..saniyane.. moodhevi

 48. santhosh சொல்கிறார்:

  தேவப்ரியாஜி..nayee..thandam.. neeyallam ethukku di yuiroda irukka,, ADDRESS kudidi munda .. nee setha di payi

 49. santhosh சொல்கிறார்:

  munda தேவப்ரியாஜி .. savudi .. thevidiya mundai.. neeyallam oru jenmama.. unakkellam ji vera.. podi panni ,,thu thu karumam..soru thinna thane arivu varum di .. unakkellam vera polappu illayadi munda..saniyane.. moodhevi

 50. michael சொல்கிறார்:

  Jesus Is only one way to go for God//Whos death for our sins,

  One day all our eyes will see him,, he is will setted in right side of

  God,and give a jurgement for all people.. Its the TRUE.

 51. john சொல்கிறார்:

  these comments are fine example of religious clash.This is how religion kill people.Be a Human not a believer.

 52. John Raja Mani சொல்கிறார்:

  dear friend
  first up all u stud-ed synoptic gospels problem

 53. Mrs Suthan சொல்கிறார்:

  don’t insult our Jesus
  he is a part of god, that only we know and we trust.

 54. Selvarajesuthan Suthan சொல்கிறார்:

  PRAISE THE LORD JESUS IS WONDERFUL GOD

 55. thayalan சொல்கிறார்:

  Do u sea any true god?
  But we are sea every prayer time our wonderful god jesus ?
  jesus is only god to die human since. Do u know any god in jesus way?
  He is the light of word?

  pl give ur address? i will give good answer ur question?

 56. ponnu சொல்கிறார்:

  yenda mutta pundaigala induna yenna periya sunniya?
  kalla poi kumpiduriengala? arivu illa…?

 57. BARATHI சொல்கிறார்:

  Dear Brother & Sister:
  Only One God His Name Jesus Christ.

 58. philip சொல்கிறார்:

  my dear brother. I don’t know where do you take all these details about Jesus. do you have any other source more than The Holy BIBLE. please take time to read the word of GOD, Then allow the HOLY SPIRIT to guide you. towards the wisdom. May Good Lord bless you. thanks

 59. velandhiran சொல்கிறார்:

  PRICE THE LORD…… JESUS COMMING SOON, JESUS WITH US…..

 60. I love Jesus சொல்கிறார்:

  இந்த உலகில் எங்கு போனாலும் நம் இயேசுவை அறியாத ஜனங்கள் யாருமே இல்லை …ஆனால் இந்து மதம் என்றால்
  என்ன என்று கேக்குறாங்……………………………………

  • farha சொல்கிறார்:

   oru podhum oru madhathai kevalappaduthadirhal.idhu iraivanidathil perum kutram.neengala sariyana madhathil than irukkirirhal endru eppadi ungaluku theri um?eerulahilum vetri peruvadhu ore oru sanmarka.adhu than islam.bibilai sirappaha vasi ungal.ungaluku naan saval viduhireeeen.i love jesus endu solhirirhaleee.neengal unmayana kiristhuva visuvasiya?appadiyendral 4 vidayam seydhu parungal.(matku:16-17,18)unmaiyai ari ungal.iyesuvai ariyadha yarum illai.aanal iyesuvai sariyaha arindhavar cristianil yarum illai.iyesu vai neengal sariyaha arindhirundhal en christmas vila kondaduhirirha?iyesu koorinara?neengal iyesuvai sariyaha ariyavilla.iyesu oru podum thannai kadavul ena kooravillai.iyesu vuku thai irukkirar,awar anaivarum pirappadhai pol pirandhawar.kadavulukkum thai,thandhai iruppadhayin manidhanukkum kadavulukkum idaiyil ulla viththiyasam enna?kadavu than matravarhalai padaippavar.aanal kadavul pirandhadai neengal kooruhirirha.idhu than neengal iyesuvai arindha vidhama?bibilai sariyaha padiyungal.unmai ondreeeeeeeeeeeeeeee.iyesuvai naan madhikkireeeen.awar engalukana oru thoodhuwar.iraivanal therivu seyyappattu ulahai nerippadutha wandha oru thoodhuwar.hindhu madham anehamaha unmaiyai kooruhindradu.oru podum madhathai pinpatrupawarai parthu madham kurithu pesadeerhal.madhangalin vedhangalai padiyungal.ulahileeeeeeye sirandhadum unmaiyanadum oreeeeeeeeee madham islam.sindhithal padippinai undu.”naan pudicha muyaluku naalu kaal”endu uridhiya irundhal ungalai allah poruppetpanaha!allah anaivarukkum nervali kaattupawwan.”vedhathai udaiyore!ungalukum engalukum idaiyil ulla podhuwana vidayathin pakkam warungal.mudhalavadhu allahvai thavira yarai um vanangakoodadu.irandavadhu awanuku edhaium inaiyakka koodadu.allahvai vittu nammil silar silarai kadavulaha eduthukkollakkoodadu,idhan pirahum awarhal purakkanithu vittarhal.enil ‘nichchiyamaha naangal muslimgal enbadhatku neengal satchiyaha irungal”endru koori vidungal.”saththiyam vandhu vittadhu,asaththiyam alindhu vittadu,thinnamaha asaththiyam aliyakkodiyade!”

 61. joel சொல்கிறார்:

  Brother unmaya kandupiti atharkaka jesus poinu sollathe ………………ok va un service mutithu koil manam thirumbu

  • farha சொல்கிறார்:

   sahodharare!sariyana badhil.unmaiyai kandupudi!jesus poi endu sollade!unmaiyil jesus poi endu solpawan valikeettil ullavan.aanal adhai vida periya vali keettil ullawan yar theri uma?jesusai kadavul ena solpawan.jesus thannai oru podum kadavul ena sollavilla.jesus kadavul ena bibilil engumeeeeee illai.awwaru irundhal kattumaru naan ketkiren.neengal chiristhuwa madham unmai enavum,bibilil endha oru pilai um illai enavum enaku niroopiththal naan endha thayakkamum indri chiristhuwa madhathai etpen.bibil unmaiyana iraivanin vedham endral evvaru pilai vara mudi um?anaithai um arindha kadavulukku vedhathai sariyaha arula theriyada?ungal madham matrum ungal vedham unmai enbadai enaku niroopithu kattungal.saththiyam mattume anaithulahilum vetri perum.saththiyaththai melonga seypawan inai thunai atra anaithu ulahai um paripalikkum allah allah.neengala jesus endral adhatkana aadharam tharungal.engal vedhamana quraanilirundhu oru pilai kaattungal.unmaiyana kiristhuwa visuvasi enbadhai niroopiththu ungal bibil pilaiyatradu ena niroopi ungal.salam.

 62. Martin jayaraj சொல்கிறார்:

  jesus only turth full good , he change in my life. if any Questin please contact 9842466433

 63. farha சொல்கிறார்:

  jesu yarinadum vaalvai maatruvadilla!jesuvitku allah arulpurivanaha!awar endrumee oru thoodar than…unmaiyai pinpatravee awar kooruhirar.”ungaluku sahala kaariyangal koora vendi ulladu,adai thatpodu koora mudiyadu.ungalai valinadatha oruvar varuvar,sahala sathiyathukkullum ungalai awar wali nadathuwar.awar varuvadayin naan poha vendi ulladu…”ivvaru pala thahavalhal muhammed nabiyin waruhai kurithu koorap pattulladu.neenga valikettil sella vendam…unmaiyai pinpatrungal!{vedathai udaiyore!ungalukum engalukum idaiye ulla poduvana vidayathin pakkam vaarungal1-allahvai thavira yaarai um vananga koodadu,2-awanaukku yaarai um inaiyakkka koodadu.awaru neengal etrukollawittal naangal muslimgal enbadatku neengal satchiyaha irungal}(quraa)unmaiyin valiyai thedumaru ungalai naan echarikkiren!ulaham aliya mun unmaiyai thedungal!muhammed nabikku ediraha padam pidithawar islathai etka kaaranam enna?ulahi adihamanawarhal islthuku wara kaaranam enna?oru murai quraanai manamuwarndhu vaasi ungal!!allah bless u!!allah ungaluku nerva;li kaattuvanaha!!dout irundhal ketkalam{ummu ahnaaf@gmail.com}

 64. Romanian சொல்கிறார்:

  Avar kadvul yendral avar yen siluvai ill arrainthiruntha podhu Ellai Ellai lema sabkathani yendru koorinar. Mathew 27:46. porul kadvule yen ennai sondanai in poluthu kai vittai. Oh God oh God, why did you forsake me. avar kadavul endral avar epadi thani thane kai vittar?

  • Huliganu சொல்கிறார்:

   pithavai avar koopitar .. yesu namakaga manithar aanar.. naam evaru thevanai nokki pesa vendum endru avar thevanai noki pesinaar… Yesu theva kumaran.. than thagapanai avar koopitar.. athil enna thavaru..?
   Thiruthuvam-ore thevan -oruvar nam manathil(aaviyanavar) oruvar pitha- oruvar kumaran(ulagil avar vantha pothu avar peyar yesu ena vaika patathu). Moovarum ondre.. yesu ulagil iruntha pothu pithavagiya thevanuku keepadinthu nadanthar.. atharkaga avar thevan alla endru illai… Yesuvanavar thammai thaazhthi manithar aanar.. avar pola anbana thevan illai.. neengal ivaru pesuvirgal ena therinthum avar intha ulaguthuku vanthar.. antha oru karanathukagave avarai patrikollalaam

 65. Mahe சொல்கிறார்:

  If Christians believe bible is true then Hindhus vedic, puranas, sculptures are true, muslims quran is true no one can blame other religions, because we know one saw god,we just feel our god, our god is same , we dont know even he is men or women, as you look keenly in all religion god dont have a stable body he is light, sivan , father of god, allah three of them in the form of light, so why can u guys understand we are worshiping same god, as per bagavad geetha everything is god, we are all part of god, we cannot make a decision with these simple books …god is supreme power he is immortal , he dont have a beginning and end, may be jesus, nabi, and other philosopher are son of god , but they also came from our main god father,, father of our all…..praise the lord not the religion and books just feel the god…..and thank god …thank u brothers and sisters.. 🙂

 66. Rathan Roy சொல்கிறார்:

  Praise the LORD GOD JESUS

 67. தேவப்ரியாஜி சொல்கிறார்:

  நான் கடவுளை நம்புகிறேன், அவர் என்னோடு உள்ளார். செத்துப்போன பாவி,
  எதற்கு?

 68. kaviyarasu சொல்கிறார்:

  Pls kindly you was Read to bible next Righting to true word…
  I love my jesus,
  Real god was only jesus……..

  • தேவப்ரியாஜி சொல்கிறார்:

   Friend,
   I am in complete peace with God.
   If Jesus was God, You are also God and I am also.
   You and me are all Only Begotten son of God also.
   Archaeology has proved entire old testament is a fiction

   • ARUL ANTONY சொல்கிறார்:

    MY DEAR FRENDS
    ALL OF YOU SAID JESUS IS A MAN AND PREACHER.
    BRITISH MAN’S THEY WANT TO CONQURER THE WORLD SO THEY USE RELIGION TO
    CONVERT AND IMPLEMENT.
    FIRST OF ALL JUST FRDS PLEASE SEARCH WHAT IS TRUTH AND THEN CONCLUDE JESUS AND HIS RELIGION’S ARE BORN AND CHOOSE HIS PLACE ISREAL OF JERUSALAM IS FULL OF JUDE’S RELIGION THEIR 12 CASTS AND ONE OF THE CAST IS JUDE’S
    IN THE WORLD JUDE’S ARE BLESSED BY GOD SO THE GOD CHOOSE THAT RELIGION TO BORN AS MAN THEY ARE FULLFLEGED HUMEN MENTALLY AND PHYSICALLY ATTRACTIVE AND IMPORTANT THINK IS WORLD CREATORS FRIST IN THE WORLD DISCOVERS GOD CAN SHOW BY THE WAY OF JUDE’S RELIGION
    EXAMPLE: EARTH IS SPHERICAL//,WHAT ARE THE PLANETS AROUND THE EARTH //GALLLIELIO,CAPERNICOUS,//SIR FRANCIS BOSCO//,KEPLER,//SIR ISAC NEWTON//,LOUIS PASTOUR//,JAMES CLERK etc… THIS CREATORS ARE JUDES… ARE ALWAYS KEEPS BIBLE IN HIS BACK THEY BELIEF JESUS IS GOD.IAM NOT SAID THIS
    ITS SCIENTIFIC PROOF// .YOU THINK WHY WE ARE NOT BLESSED? ITS WILL BY GOD IN TAMIL VUDANPADIKKAI.ONE’S GOD GIVES NOTHING CHANGED AND INTERESTING THING IS JUDE’S ARE ALSO NOT ACCEPTED JESUS IS GOD SO THAT CUNNING WAY JESUS INTO CROSS FOR DIE
    SO IN THIS WORLD THOSE WHO ARE ACCEPTED JESUS IS BEING DEATH AFTER BIRTH ETERNITY SO TILL NOW JUDE’S ARE NOT ACCEPTED JESUS IS GOD .
    SO ONLY GOD’S VUDANPADIKKAI FOR IN THIS WORLD ONLY . NO ONE CAN ENTER WITHOUT
    JESUS IS WAY OF LIFE AND TRUTH!
    ONE THING YOU SHOULD THINK IAM COMMING TO PRESENT LIFE WITHOUT GOD BLESSING CHRISTIANITY IS WORLD BIGGEST RELIGION FOR THIS YOU REPLY ALL
    CHRITIANS HEAL PERSON’S AND CONVERT IT SO ONLY IT BIG NOT LIKE THAT ATLEAST
    YOU WANT KNOW THE ORIGINAL GOD FOR HIS FORGIVENESS
    YOU SAID JESUS EVIL.ONE THING YOU SHOULD REMEMBER EVIL IS NOT STAND CENTURY AFTER CENTURY AND NOT GOING TO BIG RELIGION IT DESTROYED BY GOD SO YOU NOT INTERESTED IN CHRIST PLEASE LEAVE IT DO NOT UNRESTIMATE
    THE POWER OF GOD
    AND LAST THING I WOULD SAY YOU THING AMERICA IS CONQUER THE WORLD
    ONE TIME OBAMA SAID ONE INTREVIEW ANY IMPORTANT DECISION TAKEN BEFORE
    WE GET SUGGESTION FROM VATICAN OF ROME POPE

    YOU BELIVE OR NOT
    JESUS IS GOD

   • தேவப்ரியாஜி சொல்கிறார்:

    If you want to close you eyes and say Sun has stopped – you are a fool. Jesus was a Sinner and a Dead man. a Racist Pig, who called Non-Jews as Dog and Pig.
    Entire bible is fiction as proved by Archaeology. NO western University in Europe or America agree Bible is a good book and has any truth in it.

    Yahweh is a devil God

   • Huliganu சொல்கிறார்:

    Can archeology prove what is life?? What is mind?? If i give you a pair of hands legs a head a brain heart lungs liver stomach intestines and every system of a human body with a sheet of skin.. can u give it life?? Can u make a dead cell live again? All u can do to an extent is clone.. nothing proves anything.. many “proofs” have been considered false on the course of time.. it was “proven” earlier that sun revolves around the earth.. then now they “proved” that earth revolves around the sun… The knowledge of man is sooo little.. we can’t prove anything.. if they dig some more they find some more… Nothing will be proven till u dig the whole earth to the core.. so just cool down.. if u dont believe in existence of Jesus then why are you getting upset about something, someone who didnt even exist said in a book that u dont even believe is true??

 69. யூதாஸ் சொல்கிறார்:

  இயேசு ஒருவரே தெய்வம்…..

   • Huliganu சொல்கிறார்:

    Im glad to be a pig. Than living in hatred and slowly dying a depressed and mental death..

   • Nam சொல்கிறார்:

    அடே நாயே, ஐரோப்பியர்களும் அமேரிக்கர்களும்இல்லுமினாட்டிடா பன்னி, அமேரிக்காவின் சின்னத்தை நீ பாத்தனா அதுல ஐந்து நட்சத்திரம் இருக்கும் பாரு, அப்படியே YouTube ல Victor the first priest in Satan Church ன்னு தேடிப்பாரு, நீ எப்பவுமே கிறிஸ்தவத்த ஐரோப்பா மற்றும் அமேரிக்கர்களோட compare பன்னாதடா பன்னி, அவனுங்கயெல்லாம் சாத்தான் சபைன்னு ஒன்னு வச்சியிருக்காங்க, நம்ம வீட்டு வாசல்ல mat எப்படி வச்சியிருக்கோமோ அவனுங்க பைபில அந்த இடத்தில வச்சியிருப்பானுங்க…

    டே பன்னி நாயே, அமேரிக்காவ ஆட்சி செஞ்ச ஒபாமா வரைக்கும் சாத்தான் சபைய சேர்ந்தவனுங்கதான், ஒபாமா மட்டுமில்ல, George Bush, Trump வரைக்குமே அவனுங்க தான், அத்தான் ட்ரம்ப் இப்போ ப்லான் பன்னி மூன்றாம் உலகப் போர ஆரம்பிக்க பாக்கிரான்,…

    டே பன்னி நாயே சும்மா சின்னப்புல்லத்தனமா வந்து பேசிட்டிருக்காதே…

 70. தமிழன் சொல்கிறார்:

  உலகை இறைவன் படைத்தனன் இதில் எந்த மதமோ மனிதமோ மறுவாதிட முடியாதே….. பின்பு ஏன் மனிதம் மதத்தில் மூழ்கி முத்தெடுக்காது ஏதோ சிப்பி தேடும் பாங்கென புறையோடி மதம் மீது ஏறி மானுடம் வளர்த்தல் நலம் ,ஆனால் மதமேறி தலைகணக்க ஆட்படுத்துதல் எவருக்கழகு ஆழ சிந்திக்கும் ஆன்மா என்பது உலகனைத்தும் காரணண் இறைவன் என்று உள்ளத்தெளிவினால் பயபக்தியால் உயர்வோம் உணர்வோம் …..

 71. தமிழன் சொல்கிறார்:

  தமிழும் தமிழ் தொண்டும் தோண்ட தோண்ட தெவிட்டாத தெள்ளறிவு வழங்கும் உலகை படைத்த இறைவன் தானே என்னையும் கரு தங்கும் போதே கோடி உயிரணுவில் ஓர் உருவென படைத்த வியப்பிலாழ்ந்து ஏதோ சிற்றவில் சில பல காலகட்டத்தில் நானும் இருக்கிறேனே என போற்றி சிரம் கரம் குவியும் ஆதிதமிழனை தலை வணங்க துடிக்கும் பாமரனுக்கும் கீழான நிலை …………

 72. sundar சொல்கிறார்:

  are u fool are
  anti christ

 73. Nam சொல்கிறார்:

  எரேமியா – 18

  15.என் ஜனங்களோ என்னை மறந்து, மாயையான விக்கிரகங்களுக்குத் தூபங்காட்டுகிறார்கள்; செப்பனிடப்படாத பாதைகளிலும் வழியிலும் அவர்கள் நடக்கும்படி, அவைகள் அவர்களைப் பூர்வ பாதைகளாகிய அவர்களுடைய வழிகளிலிருந்து இடறும்படி செய்கிறது.

  எரேமியா – 18

  17.கொண்டல்காற்றுப் பறக்கடிக்குமாப்போல் நான் அவர்களை அவர்கள் சத்துருக்களுக்கு முன்பாகப் பறக்கடிப்பேன்; அவர்களுடைய ஆபத்தின் நாளிலே என் முகத்தையல்ல, என் முதுகை அவர்களுக்குக் காட்டுவேன் என்று சொல் என்றார்.

  எரேமியா – 14

  6.காட்டுக்கழுதைகள் மேடுகளில் நின்று, வலுசர்ப்பங்களைப்போல் காற்றை உட்கொள்ளுகிறது: புல் இல்லாததினால் அவைகளுடைய கண்கள் பூத்துப்போகிறது என்றார்.

  எரேமியா – 2

  24.வனாந்தரத்திலே பழகினதும், தன் இச்சையின் மதவெறியிலே காற்றை உட்கொள்ளுகிறதுமான காட்டுக்கழுதை நீ; அதின் ஆவலை நிறுத்தி, அதைப் திருப்புகிறவன் யார்? அதைத் தேடுகிறவர்கள் ஒருவரும் வருத்தப்படவேண்டியதில்லை; அதின் மாசத்தில் அதைக் கண்டுபிடிப்பார்கள்.

  • தேவப்ரியாஜி சொல்கிறார்:

   இஸ்ரேலின் தொல்லியல் அகழ்வாயுகள் எபிரேயர்கள் நாகரீக வளர்ச்சியற்று இருந்தவர்கள், கிரேக்கர் ரோமான் காலத்தில் தான் முன்னேற்றம் பெற்றனர்.
   கடவுளை அறியாத பன்றியினமே யூதர்கள். பைபிள் வசனங்கள் பைத்தியக்கார உளறல்கள்

   • Nam சொல்கிறார்:

    ஓஹோ…. அதனால தானா யூதர்கள் பங்கு சந்தையில் உலக அளவில் 70 சதவிகிதம் இருக்கிறார்களா……..

   • Nam சொல்கிறார்:

    மகாபாரதம் உண்மை ன்னா தமிழர்கள் அரக்கர்கள், North Indians மட்டும்தான் மனிதர்கள்

    இராமாயணம் உண்மைன்னா தமிழர்கள் எல்லாம் குரங்குகள், இலங்கையில் உள்ளவர்கள் அரக்கர்கள், North Indians மட்டும் தான் மனிதர்கள்,

    ஏனைய யோ North Indians மட்டும் மனுஷங்க, நாங்க எல்லாம் குரங்குகள் மற்றும் அரக்கர்கள்…. ம்ம்ம்ம்……. சொல்லுங்கய்யா……..

    இந்து வேதமாகிய வ்ரிஹதரன்யக்உபநிஷம் (vrihadaranyakopanishad) சொல்லுகிறது உண்மைன்னா நம்முடைய முதல் மனிதன் கடவுளுக்கும் மாட்டுக்கும் பிறந்தவங்க ங்க, அப்ப நீங்களும் நானும் அந்த கேவலமான தலைமுறையாங்க, இதுல சொல்லியிருக்கு, மாட்டை படைப்பாளி பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததன் காரணமாக, அந்த மாடு தப்பியோடிடுச்சி, தப்பிச்சியோடுன மாடு பல ரூபங்களில் மாருவேடத்தில் இருந்தபோதிலும் படைப்பவன் அதை கண்டுபிடித்து பாலியல் பலாத்காரம் செய்தான், அதில் பிறந்தவனுடைய தலைமுறை தான் இந்த மனிதர்கள்……. ம்ம்ம்ம் …… இதுதானா வேதம்,…… இப்படி இருப்பதனால் தான் நம் பாரதத்தில் பாலியல் பலாத்காரமும் கொலைகளும் பெருகிக்கொண்டே இருக்கிறது,….. அதுதான் பைபில் சொல்கிறது அவைகளை செய்பவரும் வணங்குபவரும் அவைகளைப்போலவே இருக்கிறார்கள்னு…………..

    இதுக்கூட பரவால்ல மனு தர்மா ன்னு ஒன்னு இருக்கு, அதுல இன்னும் கேவலமா இருக்கும், ஏன் ஜாதியையே அத வச்சி தான் பார்க்கிறாம்

    நீங்கல்லாம் இப்படி மதம் மதம்ன்னு இருக்கிறதுனாலதானய்யா இந்திய பாரத்த்த உருவாக்கும்போது 365 மாகானங்களா (state) இருந்தது, இப்போ வெரும் 32 மாகானங்களாக இருக்கிறது……. ம்ம்ம்ம்……. மனசாட்சியே இல்லயாயோ………

    நீ யாருயா எனக்கு கட்டளையிடருதுக்கு இயேசுவின் அன்பை சொல்லக்கூடாது ன்றதுக்கு,………

    அப்படி இந்தியர்களுக்கு இந்து தான் மதம்ன்னு நீ சொன்னார்கள், இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் Part -III, Article 25 -ல என்ன சொல்லுதுன்னு நீர் படித்துப் பாரும்
    Article 25:
    All person are equally entitle to freedom of conscious and right to freely proffess, practice and propagate religion.

    சும்மா சும்மா கிறிஸ்தவத்த குற சொல்ரதெல்லாம் வேண்டாம்………

   • தேவப்ரியாஜி சொல்கிறார்:

    All your claims are foolish bluffs by Christian blood thirst bible believers

 74. mareeswari சொல்கிறார்:

  jesus is good god, you dont talk about jesus

 75. Huliganu சொல்கிறார்:

  Sir.. neenga ivlo solli enna prayoganam?? Matravargaluku unmaiyai therivikiren endru ivvaaru silar manathai punpaduthugireergal.. antha padathai paarthal silar manathu kashta padum endru theriya villai ye ungaluku.. naanum ungalai pola aga virupam illai.. Believing in my God makes me a better person..naan oru nalla manithanaga vazha vendum . Thevanai virumbugiravargal (kavanikavum: mathathai virumbugiravargal alla) matravargalaiyum nesikiraargal.. unmai sollgiren endru ungalodu sernthu matravargalai punpaduthuvathai vida nan Yesuvai nambi matravargalidam anbaga nadanthu vitu pogiren.. vazhkai yil samathanamaga vazhalam allathu ipdi matravagalai kaayapaduthi verupaga vazhalam.. naan samathanamaga santhoshamaga vazhnthu vitu pogiren..

 76. Indu சொல்கிறார்:

  I trust my jesus in my child hood but many times he is with me and relief me. Jesus is true. He is come again very soon. Wait for all.i hobe only my Jesus.krishna and the buda alla and jesus all is one.

 77. Nam சொல்கிறார்:

  Hello here I have to give you about pig and dog that you have to say,
  உன்னமாதிரி என்ன சொன்னாலும் திருந்தாம இருக்காங்க பாரு, அவனுங்க தான் பன்னி, அவனுங்ககிட்டதான் எதுவும் சொல்லாதீர்கள் அவனுங்க பன்னி, நீங்க என்ன சொன்னாலும் அல்லது முத்துக்கள போட்டாலும் சேத்துல தான் பொரளும்.

  நாய் என்ற வார்த்தைய ஏன் சொன்னாரென்றால், கிரேக்கர்கள் அவர்கள் அடிமை, எனவே இயேசு அந்த கிரேக்க பெண்ணிடம் கீழ் ஜாதி என்பதினால நம்பிக்கையில்லாம போகிறாலா அல்லது உண்மையாகவே நம்பிக்கை இருக்கிறதா என்று சோதிப்பதற்காகவே கேட்டார்.

  சரி நீ சொன்னது போலவே இருக்கட்டும், உன்ன நான் பன்னி என்றே கூப்பிடுகிறேன்.

  டே பன்னி, நீ ஐயர் ஆ இருக்கலாம் தேவப்ரியாஜீ, ஆனா இயேசு ஆர்யர்கள்ள உள்ள பிரிவினர்,
  என்னடா பன்னி புரியிலயா, நான் பைபில் அ இருந்து பேசுறேன்னா கூட ஏதோ புரியலன்னு சொல்லலாம், நானே உன் இந்து வேத்த்தில இருந்தும் வரலாருகளில இருந்தும் சொலரன் புரியலயாடா நாயே

  இயேசு ஆபிரகாமுடைய 42 ஆவது தலைமுறை, சரியா பன்னி நாயே, அந்த ஆபிரகாமுடைய பேரனுடைய 4 ஆவது மகன் பெயர் யூதா, அவனுடைய வம்சத்தார யூதர்கள் ன்னு சொல்லுவாங்க, சரியா பன்னி, டே நாயே, ஆபிரகாம் அல்லது ஆபிராம் என்பவன் ஐரோப்பியா நாட்டை சேர்ந்த ஒரு பக்கா ஆர்யன், சரியாடா. நீ அவர பத்தியே பேசக்கூடாது, நீயும் பிராமணன் தான் இங்கு நானும் பூனூல் நாடார் என்ற பிராமணனாய் இருந்தாக்கும் கிறிஸ்தவனா மாரினது, சரியா பன்னி. அடே நாயே நம்ம இரண்டு பேருமே இயேசுவுக்கு கீழ் ஜாதி தான் சரியா, உனக்கெங்க இதெல்லாம் புரிய போகுது, நீ பன்னி ஆச்சே உனக்கு புரியாதே அது

 78. தேவப்ரியாஜி சொல்கிறார்:

  இயேசு எபிரேய பைபிள் குப்பை கதைகளை நம்பி, கடைசியில் என் கடவுளே என்னை ஏன் கை விட்டீர் எனப் புலம்பி நிர்வாணமாய் தன் பாவங்களுக்காக தூக்கு மரத்தில் தொங்கி மரண தண்டனயில் இறந்தார்.
  பழைய ஏற்பாட்டு கதையில் மன்னாவை சாப்பிட்டவர் பூமியில் செத்தனர். புதிய ஏர்ற்பாடு ஏசுவை கதைகளை நம்பியவர்களும் பூமியில் 20 நூற்றாண்டாஇ செத்து தான் போகின்றனர், ஏசுவைப் போலவே.
  உண்மையும் சத்தியமுமே காக்கும், அருவருப்பான பைபிள் பொய் கதைகள் அல்ல.

  • Nam சொல்கிறார்:

   ஹே! எதுவும் தெரிஞ்சா பேசு, இல்லனா பேசாத.
   இயேசு அவருடைய வாழ்க்கையில செய்த எல்லா காரியமும், இப்படித்தான் ஒவ்வொரு மனிதனும் வாழ வேண்டும் என்ற ஒரு கோட்பாடு தான்.
   1. இயேசு மரத்தில் தொங்கப்படுவார் என்பது தீர்க்கதரிசன வார்த்தை.
   2. இயேசுவின் ஆடையை சீட்டுப்போட்டு பங்கிட்டுக்கொள்வார்கள் என்பதும் சங்கீத புஸ்தகத்தில் சொல்லப்பட்ட தீர்க்கதரிசன வார்த்தை
   3. வேத்த்தில் ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகத்தில் சொல்லப்பட்டது போல, பாவமானது மனிதனுக்கும் தேவனுக்கும் நடுவாக பிரிவினையை உண்டாக்கும் என்பது போல, மனுஷருடைய பாவத்தை போக்க தெய்வம் இந்த உலகத்தில இயேசு என்ற பெயரில் மனுஷ அவதாரம் எடுக்க வேண்டி இருந்தது, அதன் பேரில் தேவனுடைய வார்த்தை இயேசு என்ற பெயரில் மனுஷனாக வந்தார், சிலுவையையும் சுமந்தார், சிலுவை மரத்தில் அவர் தொங்கும் போது ஒட்டுமொத்த மனுஷர்களின் பாவமும் அவர் மேல் சுமத்தப்பட்டது. தேவன் பாவத்தை காணாத சுத்த கண்ணர், எனவே இயேசுவை கானாதபடி வானத்தை கருமேகத்தால் சூழ செய்து இயேசுவை காணாதபடி செய்தார். வேத்ததின்படி காலை 9 மணி முதல் மதியம் 3 மணி வரை இருளாகவே இருந்தது. எல்லா கஸ்டத்தையும் தாங்கின அவரால் பிதாவாகிய தேவனுடைய பிரிவை தாங்க கூடாமர் போயிற்று. எனவே தான் ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று சொல்லி உயிரை விட்டார். பிதாவாகிய தேவன் இயேசுவை கைவிடவில்லையென்றால் இயேசு மரித்திருக்கமாட்டார் நமக்கும் இரட்டிப்பு கிடைத்திருக்காது.
   4. அவரை நம்புகிறவர்களுக்கு மரணம் இல்லை என்றால் ஆத்மீக மரணம் இல்லை மாமிச மரணம் எல்லாவற்றிற்கும் நிச்சயமாக உண்டு. அதைத்தான் வேதமும் சொல்கிறது.

   டே பண்ணி பைபில் அருவருப்பானதுன்னு சொல்லிட்டு பைபில்ல இருந்து ஏன் கேள்வி கேட்கிற?

   நீ பைபில பொய் கதைன்னு சொல்லரதா இருந்தா இனி பைபில்ல இருந்து கேள்வி கேட்காத பன்னி…

 79. Nam சொல்கிறார்:

  இனிமேல் நான் இந்த முட்டாளுங்க கிட்ட பேசி என் நேரத்த வீனாக்க விரும்பல, good bye fool…

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s