ஏசு யூகக் கிறிஸ்து

பைபிள் பழைய ஏற்பாடு கதைகள் அனைத்துமே கற்பனை, இஸ்ரேல் – யூதேயா என நாகரீகம் பெற்ற நாடுகளாய் அது என்றுமே இருந்தது இல்லை என்கிறது இஸ்ரேலின் தொல்லியல் துறை. பைபிள் அருவருப்பான கதைகளை நம்பி ஏசு – கடவுளை நம்பாமல இஸ்ரேலின் அருவருப்பை நம்புவோரை ஏற்று மக்களை இழிவு படுத்துகிறார்.தொல்லியல்படி தாவீது ஒரு கற்பனை, அல்லது ஒரு கொள்ளை கூட்டத் தலைவன். ஆனால் தாவீது பற்றி பைபிள் கதைகள் படியே.

இயேசு யூத இனவெறி பிடித்தவர்!

தொல்லியல்படி தாவீது ஒரு கற்பனை, அல்லது ஒரு கொள்ளை கூட்டத் தலைவன். ஆனால் தாவீது பற்றி பைபிள் கதைகள் படியே

இயேசு தாவீது குமாரன் – தாவீதை அறிவோம்

தாவீது கற்பழிப்புகளுக்கு தண்டனை, தாவீது மனைவ்களை – இன்னொரு மகன் அப்சலோம் ஊர் பார்க்க கற்பழிப்பு

 

தாவீது குமாரன் அம்னோன் – தாமர் கதைகள்

கர்த்தர் விவிலியத்தில் அருவருப்பு ஆண் – பெண் உடலுறவுக் கதைகள் .

Advertisements